Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο μίνι – ασφαλιστικό, ορίζει Εθνικό Συντονιστή για την αντιμετώπιση της κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Τα καθήκοντα Εθνικού Συντονιστή θα ανατεθούν σε πρόσωπο εγνωσμένου κύρους ή ιδιαίτερης εμπειρίας σε δράσεις αντιμετώπισης σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων, ενώ δε θα είναι αμειβόμενη θέση και θα λαμβάνει μόνο τα οδοιπορικά του.

Με την ίδια τροπολογία του Κωστή Χατζηδάκη, υλοποιείται πιλοτικό πρόγραμμα απασχόλησης για άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος.

Παράλληλα, προβλέπεται η χορήγηση προνοιακού επιδόματος λόγω αναπηρίας όρασης σε συνταξιούχους επιστήμονες ανώτατης εκπαίδευσης, που ασκούν την επιστήμη τους σε μισθωτή ή μη μισθωτή εργασία.

Τι αρμοδιότητες θα έχει ο Εθνικός Συντονιστής για τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

α) Παρακολουθεί υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για προστασία των παιδιών από σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των σχετικών κυβερνητικών πολιτικών και εισηγείται επικαιροποίησή τους, συνεργασία αρμόδια για παρακολούθηση υλοποίησης των κυβερνητικών πολιτικών Γενική Γραμματεία Συντονισμού Προεδρίας Κυβέρνησης,

β) Συνεργάζεται αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα,

γ) Συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση, όπου καταγράψεται πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και των σχετικών κυβερνητικών πολιτικών και διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης.