Μέσω της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, διαβιβάζεται στη Βουλή, αίτημα για την άρση της ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή, Ανδρέα Πάτση, προκειμένου να του ασκηθεί ποινική δίωξη για παραβάσεις του νόμου περί Πόθεν Εσχες.

Το αίτημα αποστέλλει στη Βουλή, ο εισαγγελέας Εφετών, Χαράλαμπος Τζώνης ο οποίος αφού μελέτησε το φάκελο της Επιτροπής Πόθεν Έσχες της Βουλής στις εισαγγελικές αρχές.

Ο κ. Τζώνης αφού μελέτησε το φάκελο, μέσα σε 10 ημέρες, κατέληξε ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε βάρος του βουλευτή για να καταστεί κατηγορούμενος για ελλιπείς και ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες, σε βαθμό πλημμελήματος. Ωστόσο, προκειμένου να του ασκηθεί ποινική δίωξη απαιτείται άδεια της Βουλής.

Για αυτό το λόγο, άμεσα, διαβιβάζεται ο φάκελος μέσω της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στη Βουλή, για να αποφασιστεί η άρση της ασυλίας του ή μη, προκειμένου να του ασκηθεί ποινική δίωξη.