Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο των Υπουργών η απόφαση για την προσθήκη της παραβίασης των περιοριστικών μέτρων στον κατάλογο των «εγκλημάτων της ΕΕ», που περιλαμβάνονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ένωσης.

Πρόκειται για ένα βήμα πιο κοντά στη διασφάλιση της ενιαίας επιβολής των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Η ΕΕ έχει υιοθετήσει σειρά από περιοριστικά μέτρα, στο πλαίσιο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και είναι σημαντικό τα μέτρα αυτά να εφαρμοστούν πλήρως, αναφέρει χαρακτηριστικά ανακοίνωση του Συμβουλίου των Υπουργών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής, τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικούς ορισμούς για το τι συνιστά παραβίαση περιοριστικών μέτρων και ποιες κυρώσεις πρέπει να επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Γεγονός που, όπως υπογραμμίζεται, θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικούς βαθμούς επιβολής των κυρώσεων και σε κίνδυνο καταστρατήγησης αυτών των μέτρων, επιτρέποντας ενδεχομένως στα υπό κυρώσεις πρόσωπα να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στα περιουσιακά τους στοιχεία και να υποστηρίζουν καθεστώτα που στοχεύουν τα μέτρα της ΕΕ.

Η συμπερίληψη της παραβίασης των περιοριστικών μέτρων στον κατάλογο των «εγκλημάτων της ΕΕ» είναι το πρώτο από τα δύο βήματα για τη διασφάλιση παρόμοιου βαθμού επιβολής κυρώσεων σε ολόκληρη την ΕΕ και για την αποτροπή προσπαθειών παράκαμψης ή παραβίασης των μέτρων της ΕΕ.


Ποια τα επόμενα βήματα

Μετά την έκδοση αυτής της απόφασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση οδηγίας που θα περιέχει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των ποινών για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ.

Έπειτα, αυτό το σχέδιο οδηγίας θα πρέπει να συζητηθεί και να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.