Πέντε είναι τα τελευταία νοµοσχέδια µε τα οποία η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει το νοµοθετικό της έργο και η Βουλή τις εργασίες της. Τρία εξ αυτών αφορούν όλες τις κρίσιµες εκκρεµότητες που πρέπει να έχουν ρυθµιστεί µέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, οπότε και αναµένεται, σύµφωνα µε τον κοινοβουλευτικό προγραµµατισµό, να έχει ψηφιστεί το τελευταίο. Το νοµοσχέδιο που χαρακτηρίζεται «ερανιστικό» («σκούπα», στην πιο κλασική διάλεκτο) θα κατατεθεί στη Βουλή τις επόµενες ηµέρες από τον υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, για να ρυθµίσει κυρίως εκλογικά ζητήµατα, αλλά και να επιλύσει µια σειρά θεµάτων που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ εισάγει διατάξεις σχετικά µε το ανθρώπινο δυναµικό του δηµόσιου τοµέα.

89
Το πολυνοµοσχέδιο, υπό τον τίτλο «Ρυθµίσεις σχετικά µε τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού - Ρυθµίσεις σχετικά µε τον ειδικό εκλογικό χώρο για ΑΜΕΑ και το δικαίωµα του εκλέγεσθαι - ∆ιατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - ∆ιατάξεις για το ανθρώπινο δυναµικό του δηµοσίου τοµέα - Λοιπές ρυθµίσεις του υπουργείου Εσωτερικών», παρουσιάστηκε από τον υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου στο Μαξίµου. Το σχέδιο νόµου περιλαµβάνει ένα κράµα διατάξεων, µε πιο επίκαιρα τα άρθρα µε τα οποία καταργούνται πολλές από τις κατηγορίες κωλυµάτων εκλογιµότητας, που αφορούσαν κυρίως πρόσωπα τα οποία είχαν σχέση µε το ∆ηµόσιο και θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν από τη διενέργεια των εκλογών. Επίσης, προβλέπεται η δηµιουργία ειδικού χώρου για την υποδοχή και αναµονή ΑΜΕΑ στα εκλογικά τµήµατα, προκειµένου να ψηφίσουν πιο εύκολα.

Σε άλλη διάταξη περιγράφεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας των προσλήψεων που έχουν εγκριθεί µέσω ΑΣΕΠ, ανατρέποντας την πάγια τακτική του παγώµατος των προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Υπουργικό για την πορεία του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισµού του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), που πραγµατοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2023, υποβλήθηκαν 108.000 αιτήσεις και συµµετείχαν 77.000 και πλέον υποψήφιοι σε 527 εξεταστικά κέντρα, σε 43 περιφερειακές ενότητες όλης της χώρας. Τα αποτελέσµατα της πρώτης φάσης αναµένεται να δηµοσιευθούν στα µέσα Απριλίου.

Στο εν λόγω νοµοσχέδιο, όπως ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, εντάσσονται και ρυθµίσεις εκσυγχρονισµού και απλοποίησης της νοµοθεσίας που διέπει τα κέντρα αποτέφρωσης νεκρών, την αποτέφρωση νεκρών και την τέφρα. Συγκεκριµένα, επιµηκύνεται το χρονικό διάστηµα για την προσκόµιση των δικαιολογητικών από 60 ώρες σε τρεις ηµέρες, προκειµένου να εκδοθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου για όσους επιλέγουν την αποτέφρωση. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα µεταφοράς της τέφρας και από πιστοποιηµένη εταιρεία, ενώ έως τώρα έπρεπε να παραληφθεί από συγγενείς.

Nομοσχέδιο υπουργείου Yγείας

95 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Επειτα από 95 χρόνια, εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των φαρµακευτικών συλλόγων και του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου µέσω του νοµοσχεδίου του υπουργείου Υγείας µε τίτλο «Φαρµακευτικοί Σύλλογοι - Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος - Ινστιτούτο Φαρµακευτικών Επιστηµονικών Ερευνών». Το νοµοσχέδιο, που θα φέρει στη Βουλή ο Θάνος Πλεύρης, έχει σκοπό να εκσυγχρονίσει και να κωδικοποιήσει τη νοµοθεσία που αφορά τους φαρµακευτικούς συλλόγους και τη λειτουργία τους, συµπεριλαµβανοµένου του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου, δεδοµένου ότι το ισχύον σήµερα θεσµικό πλαίσιο, που ορίζεται από τον Ν. 3601/1928 (Α’ 119) -όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει σήµερα, 95 έτη µετά την ψήφισή του-, είναι πια παρωχηµένο, µε διατάξεις οι οποίες σε ορισµένες περιπτώσεις συγκρούονται ή αλληλοεπικαλύπτονται ή έχουν καταργηθεί. Επίσης, µε το σχέδιο νόµου θα επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργία των φαρµακευτικών συλλόγων και του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου κατά τρόπο αφενός µεν απολύτως σύγχρονο, αποτελεσµατικό και διαφανή, αφετέρου δε που να προσιδιάζει στον διφυή χαρακτήρα τους ως νοµικών προσώπων του ∆ηµοσίου.

Nομοσχέδιο υπουργείου Oικονομικών

ΣΤΟ «ΣΦΥΡΙ» ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Στην πώληση περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 300.000 ευρώ, όπως σκάφη αναψυχής, άυλοι τίτλοι και έργα Τέχνης, τα οποία έχουν αποκτηθεί από εγκληµατικές δραστηριότητες και έχουν δεσµευθεί και κατασχεθεί, θα µπορεί να προχωρά το υπουργείο Οικονοµικών, σύµφωνα µε νοµοσχέδιο που θα ψηφιστεί από τη Βουλή. Σε άλλα άρθρα του ίδιου νοµοσχεδίου παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στην Εταιρεία Ακινήτων του ∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆) να διαχειρίζεται τα δεσµευµένα και κατασχεµένα ακίνητα αποκλειστικά µέσω της εκµίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης τους έναντι ανταλλάγµατος, ενώ αποκλείεται η εκποίησή τους. Στόχος είναι η αξιοποίηση για κοινωνικούς σκοπούς των δεσµευµένων, κατασχεµένων και δηµευµένων περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληµατικές οργανώσεις, «ξέπλυµα» βρώµικου χρήµατος, απάτες, ληστείες, πλαστογραφίες, παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών, λαθρεµπορία και χρηµατιστηριακά αδικήµατα. Τα έσοδα θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασµό στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» 1/4/23