Έργα υποδομών βραχείας αποκατάστασης, ύψους 500-600 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν κυρίως στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο και στην αποκατάσταση γεφυρών, θα συμπεριληφθούν στο Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης κατόπιν αναθεώρησής του, με στόχο την αποκατάσταση της προβασιμότητας στις πληγείσες από την κακοκαιρία «Daniel» περιοχές.

Αυτό γνωστοποίησε σήμερα, από το βήμα του συνεδρίου του Economist στο πλαίσιο της 87ης ΔΕΘ, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών (ΥΜΕ), Χρήστος Σταϊκούρας, ενώ παράλληλα επισήμανε ότι στην ίδια κατεύθυνση θα συμβάλει η ψήφιση, σε λίγες ώρες, διάταξης με την οποία επιτρέπεται στο ΥΜΕ να αναλάβει τον σχεδιασμό, την ανάθεση και εκτέλεση επειγόντων έργων αποκατάστασης σε περιοχές όπου έχει συντελεστεί φυσική καταστροφή.

Ο συγκεκριμένος είναι ο πρώτος άξονας μεταξύ των τριών επί των οποίων η κυβέρνηση οφείλει να δράσει με «ταχύτητα, σχέδιο και ασφάλεια», όπως επισήμανε ο υπουργός. Ο δεύτερος άξονας αφορά την υλοποίηση νέων έργων, ακόμα και με εκ βάθρων επανασχεδιασμό ή κατασκευή νέων υποδομών, πιο ανθεκτικών σε δυσμενέστερες καταστάσεις, για να μετριαστούν -στο μέτρο του εφικτού- μελλοντικοί πιθανοί κίνδυνοι. Για την υλοποίηση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων σε αυτό το πεδίο θα απαιτηθούν, όπως είπε, πρόσθετοι χρηματοδοτικοί πόροι, περισσότεροι απ' ό,τι στο παρελθόν, μέσα και από την αξιοποίηση επιλέξιμων, μελλοντικά, χρηματοδοτικών εργαλείων της Ε.Ε. και εθνικών πόρων.

Και ο τρίτος άξονας αφορά στον έλεγχο και τη συντήρηση υφιστάμενων έργων, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειάς τους. Για παράδειγμα, στο «μέτωπο» των γεφυρών, οι οποίες, παρότι αποτελούν μόλις το 2%-3% των χιλιομέτρων του οδικού δικτύου, αντιπροσωπεύουν το 30% του κόστους κατασκευής. «Συντάξαμε Εθνικό Μητρώο Γεφυρών, Εθνικό Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Αξιολόγησης και Κανονισμό Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών», είπε ο κ. Σταϊκούρας.