«Στόχος µας, από την πρώτη στιγµή, ήταν και είναι να αρχίσει η καταβολή των ενισχύσεων σε χρόνους που δεν συγκρίνονται µε το παρελθόν», τονίζει στα «Π» ο υφυπουργός Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, την ώρα που τα κρατικά κλιµάκια προχωρούν σε χιλιάδες αυτοψίες και καταγραφές ζηµιών στη Θεσσαλία.

Παράλληλα, αναλύει το νέο πλαίσιο για την κρατική αρωγή, ενώ υπερθεµατίζει την ανάγκη για έργα µε νέες προδιαγραφές, που θα ανταποκρίνονται στις πιέσεις της κλιµατικής κρίσης.

Ποιο είναι το συνολικό ποσό που θα δοθεί για αποζηµιώσεις στους πληµµυροπαθείς της Θεσσαλίας και πόσο γρήγορα θα δουν τα χρήµατα αυτά στους λογαριασµούς τους;

Το ακραίο καιρικό φαινόµενο που έπληξε τη Θεσσαλία, αλλά και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, ήταν πρωτοφανές. ∆εν έχει προηγούµενο. Η κλιµατική κρίση, αυτή η νέα δυσµενής πραγµατικότητα, έχει µεταβάλει όλα τα δεδοµένα. Μέχρι πριν από λίγες ηµέρες, στη Θεσσαλία αναφερόµασταν στον µεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» ως µια από τις µεγαλύτερες φυσικές καταστροφές της περιοχής. Τουλάχιστον των ηµερών µας. Το ακραίο φαινόµενο των προηγούµενων ηµερών ήταν πολλαπλάσιο σε σφοδρότητα, αλλά και σε έκταση, σε σχέση µε τον «Ιανό». Αντίστοιχες και οι δυσµενείς επιπτώσεις, µε ανθρώπινες απώλειες δυστυχώς, κάτι που µας θλίβει όλους µας.

Ακόµα, φυσικά, δεν µπορούµε µε ασφάλεια να προσδιορίσουµε τη δηµοσιονοµική επίπτωση της αποκατάστασης και στήριξης της περιοχής. Αν λάβουµε υπόψη ότι η δηµοσιονοµική επίπτωση από τη διαχείριση του «Ιανού» έφτασε τα 750 εκατ. ευρώ, καταλαβαίνετε ότι η δηµοσιονοµική επίπτωση από τη στήριξη και αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τον «Daniel» θα είναι κατά πολύ υψηλότερη.

Οσον αφορά τους πληµµυροπαθείς, όπως γνωρίζετε, από τη ∆ευτέρα άνοιξε η πλατφόρµα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, ενώ από την πρώτη στιγµή ξεκίνησαν και οι αυτοψίες από τα κλιµάκιά µας. Μόλις στις πρώτες τέσσερις ηµέρες έγιναν περισσότερες από 8.000 αιτήσεις στην πλατφόρµα, µε τη ροή να συνεχίζεται. Και µέσα σε λιγότερο από µία εβδοµάδα πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες από 7.500 αυτοψίες και καταγραφές. Με το έργο να συνεχίζεται προς όλες τις περιοχές, ενώ λάβαµε ειδική µέριµνα για να προχωρήσουν οι καταβολές της ενίσχυσης για την οικοσκευή και τις πρώτες ανάγκες, ύψους 6.600 ευρώ, αυτοµατοποιηµένα για τις περιοχές που πληµµύρισαν περισσότερο. Στόχος µας, από την πρώτη στιγµή, ήταν και είναι να αρχίσει η καταβολή των ενισχύσεων σε χρόνους που δεν συγκρίνονται µε το παρελθόν. Και δουλεύουµε εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Η χώρα µας έχει πικρή εµπειρία από πόρους για αποζηµιώσεις σε φυσικές καταστροφές, όπως, για παράδειγµα, το Ταµείο Μολυβιάτη για την Ηλεία, που κάπου χάθηκε στην πορεία... Πώς θα διασφαλίσετε ότι όλοι οι πόροι θα φτάσουν έγκαιρα και σε αυτούς που τους έχουν πραγµατικά ανάγκη; 

Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει µια νέα στρατηγική για την αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών, µε σκοπό την προσαρµογή στα νέα δεδοµένα της κλιµατικής κρίσης. ∆ιαµορφώθηκε ένα νέο θεσµικό πλαίσιο, αυτό της κρατικής αρωγής, το οποίο εστιάζει στη στήριξη και την αποκατάσταση των περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Ενα πλαίσιο που λειτουργεί συντονισµένα κάτω από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής και µε ορισµένους πόρους κάθε χρονιά προς αξιοποίηση και στόχο η στήριξη να φτάνει όσο πιο γρήγορα γίνεται σε αυτούς που τη δικαιούνται, µε όσο το δυνατόν λιγότερη γραφειοκρατία. Γι’ αυτό και η διαδικασία εδράζεται στις αυτοψίες, η πλατφόρµα βασίζεται στο ψηφιακό σύστηµα και τα δεδοµένα της ΑΑΔΕ και όλα προχωρούν έπειτα από διασταυρώσεις, αλλά και ελέγχους. Εχουµε καταφέρει, µάλιστα, να εντοπίσουµε περιπτώσεις που πήγαν να παραπλανήσουν τη διαδικασία, ακολουθώντας τον δρόµο της ∆ικαιοσύνης. Συνεπώς, έχουµε καταφέρει να διαµορφώσουµε µια νέα διαδικασία, που όλο την εξελίσσουµε, για να πηγαίνει η αρωγή του κράτους σε αυτούς που την έχουν ανάγκη.


Ολοι µαζί θα εργαστούµε για να ορθοποδήσει η Θεσσαλία και να επιστρέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται στην πορεία ανάπτυξης που είχε τα τελευταία χρόνια


Αρκούν οι αποζηµιώσεις ή πρέπει να επισκευαστούν ή να ανοικοδοµηθούν τα κτίρια µε νέες, διαφορετικές προδιαγραφές;

Στα πληµµυρικά φαινόµενα η εµπειρία µέχρι τώρα έχει δείξει ότι δεν επηρεάζονται σε µεγάλη έκταση τα δοµικά συστατικά και στοιχεία των κτιρίων. Αυτό προκύπτει και από τις µέχρι τώρα αυτοψίες και καταγραφές των κλιµακίων της Γενικής Γραµµατείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, όπου η συντριπτική πλειονότητα των κτιρίων έχουν χαρακτηριστεί ως πράσινα, δηλαδή µε ελαφρές βλάβες. Το ζήτηµα είναι, κυρίως, στην οικοσκευή. Τα µόνα ζητήµατα προκύπτουν σε κτίρια και κατοικίες που έχουν κτιστεί πριν από αρκετές δεκαετίες, πριν από τους νεότερους κανονισµούς οικοδόµησης. Αυτό που µας προβληµατίζει είναι οι περιπτώσεις των κατολισθητικών φαινοµένων ύστερα από τέτοιες, ακραίες, πληµµυρικές πιέσεις. Και έχουµε τέτοιες περιπτώσεις στους ορεινούς όγκους της Θεσσαλίας, δυστυχώς. Και πρέπει να ανταποκριθούµε σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να στηριχθούν οι πολίτες που επλήγησαν. Προς αυτή την κατεύθυνση, προωθούµε σχετική διάταξη για να γίνει το σχήµα πιο απλό, αλλά και στοχευµένα πιο ουσιαστικό ως προς τη στήριξη. Αυτή, άλλωστε, είναι και η φιλοσοφία της κρατικής αρωγής.

Εκτός από µέλος της κυβέρνησης, είστε και βουλευτής Μαγνησίας. Είχαν γίνει στην περιοχή όλα τα αντιπληµµυρικά και συνοδά έργα που απαιτούνταν;

Κοινός τόπος όλων θεωρώ πως είναι µια βασική παραδοχή. Και αυτή η παραδοχή είναι ότι η κλιµατική κρίση έχει δηµιουργήσει νέα δεδοµένα σε όλες τις διαστάσεις, και σίγουρα και στις αντοχές των υποδοµών. Υποδοµές που έχουν δηµιουργηθεί πριν από δεκαετίες ή υποδοµές που κατασκευάστηκαν µε βάση τα δεδοµένα άλλων κλιµατολογικών συνθηκών είναι εκτεθειµένες στις πιέσεις της κλιµατικής κρίσης. Πάντα, λοιπόν, ένα ακραίο καιρικό φαινόµενο δοκιµάζει τις υποδοµές. Και όταν πρόκειται για ένα τέτοιο πρωτόγνωρο φαινόµενο, υπάρχουν υποδοµές που δεν αντέχουν. Οπως έγινε και στον «Ιανό», όπου υποδοµές δεν άντεξαν και είχαµε έντονα πληµµυρικά φαινόµενα σε περιοχές όπως η Καρδίτσα, το Μουζάκι και αλλού. Περιοχές στις οποίες έγιναν παρεµβάσεις θωράκισης και νέες υποδοµές.

Στην περίπτωση του «Daniel», είχαµε έντονα πληµµυρικά φαινόµενα σε άλλες περιοχές, όπως ο Παλαµάς, η Λάρισα, οι περιοχές προς την Κάρλα και αλλού. Περιοχές στις οποίες, φυσικά, πρέπει να γίνουν σηµαντικές και δοµικές παρεµβάσεις, όπως σηµείωσε και ο πρωθυπουργός. Εργα, λοιπόν, έγιναν, γίνονται, αλλά σίγουρα θα γίνουν πολλά ακόµα, δίνοντας έµφαση στην ανθεκτικότητα και στα νέα δεδοµένα της κλιµατικής κρίσης. Είναι το ελάχιστο χρέος που έχουµε απέναντι στη Θεσσαλία και στους Θεσσαλούς. Ολοι µαζί θα εργαστούµε για να ορθοποδήσει η Θεσσαλία και να επιστρέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται στην πορεία ανάπτυξης που είχε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Μπορούµε, πρέπει και θα το πετύχουµε.