Αρέσει στους πολίτες ο νέος τρόπος φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, όπως έδειξε η δημοσκόπηση της Pulse από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου και σε δείγμα 1.112 ερωτηθέντων. 

Το 59% εξ αυτών θεωρεί πως το φορολογικό νομοσχέδιο στη διάσταση των ελεύθερων επαγγελματιών οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση (με το 40% να θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν διορθώσεις), σε αντίθεση με τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι σε ποσοστό 47% τονίζουν ότι βρίσκεται στη λανθασμένη κατεύθυνση και το 46% προς τη σωστή. Σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση για τη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων, το 66% θεωρεί πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το 34% προς τη λάθος.