Μια χρονιά γεµάτη προκλήσεις είναι το 2024 για την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας. Προκλήσεις που προκύπτουν από το ασταθές περιβάλλον στην ευρύτερη «γειτονιά» µας, µετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τον συνεχιζόµενο πόλεµο, την τροµοκρατική επίθεση της «Χαµάς» στο Ισραήλ και την πολύνεκρη επιχείρηση που εξελίσσεται από τις ισραηλινές Ενοπλες ∆υνάµεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Προκλήσεις που προκύπτουν επίσης από τον πληθωρισµό, ο οποίος παραµένει πανευρωπαϊκά σε υψηλά επίπεδα και συµπιέζει τα εισοδήµατα των νοικοκυριών. Από την κλιµατική κρίση, που φέρνει ολοένα και πιο θερµά και µακρά καλοκαίρια και πιο έντονα καιρικά φαινόµενα. Από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, που µπορεί να φέρουν άνοδο της Ακροδεξιάς και να αλλάξουν τα δεδοµένα στην Ευρώπη.

Τα «Π» ζήτησαν από τους υπουργούς της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να αναλύσουν τις απαντήσεις στις προκλήσεις αυτές, ο καθένας στο δικό του χαρτοφυλάκιο. Στα άρθρα που ακολουθούν παρουσιάζουν τους στόχους που βάζουν για το 2024, τις µεταρρυθµίσεις που φιλοδοξούν να υλοποιήσουν, αλλά και τα µέσα για να τα πετύχουν όλα αυτά. Τα βασικά «όπλα» της κυβέρνησης για το νέο έτος παραµένουν η ανάκτηση της επενδυτικής βαθµίδας έπειτα από 12 χρόνια και η προσδοκία που αυτή δηµιουργεί για πολλαπλασιασµό των ξένων επενδύσεων, η νωπή λαϊκή εντολή των διπλών εκλογών του περασµένου καλοκαιριού και η πολιτική κυριαρχία της Ν.∆., όπως αυτή αποτυπώνεται σε όλες τις δηµοσκοπήσεις, η οποία της δίνει την άνεση να προχωρήσει µε πιο τολµηρές µεταρρυθµίσεις.


Χατζηδάκης: Αναπτυξιακές πολιτικές με κοινωνική ευαισθησία


Αν δει κανείς την εκτέλεση των Προϋπολογισµών τα τελευταία τέσσερα χρόνια, θα παρατηρήσει όχι µόνο ότι οι προβλέψεις µας είναι απολύτως αξιόπιστες, αλλά και ότι πολλές φορές τις ξεπερνάµε! Από το 2019 µέχρι σήµερα: Υποσχεθήκαµε αύξηση των επενδύσεων και οι επενδύσεις -ιδιαίτερα οι Αµεσες Ξένες Επενδύσεις- αυξήθηκαν εντυπωσιακά.

Υποσχεθήκαµε αύξηση των εξαγωγών και οι εξαγωγές αυξήθηκαν σηµαντικά, σηµειώνοντας µάλιστα το 2023 την υψηλότερη επίδοση στην ευρωζώνη, µε αύξηση 5,7% σε σχέση µε το 2022. Υποσχεθήκαµε µείωση της ανεργίας και η ανεργία µειώθηκε από το 17,5% το 2019 στο 9,6% σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία!

Αυτή η υπεραπόδοση της οικονοµίας καθίσταται ακόµα πιο σηµαντική σε ένα διεθνές περιβάλλον που τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλες κρίσεις: Από τον κορονοϊό στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στην ενεργειακή κρίση και στον πληθωρισµό. Παρά τη διεθνή αυτή αστάθεια, η ελληνική οικονοµία έχει αποδειχθεί ανθεκτική. Γι’ αυτόν τον λόγο είµαστε αποφασισµένοι να προχωρήσουµε από εδώ και πέρα µε το ίδιο µείγµα οικονοµικής πολιτικής.

Συνδυάζοντας, δηλαδή, τη δηµοσιονοµική σοβαρότητα µε τις αναπτυξιακές πολιτικές και την κοινωνική ευαισθησία! Σε αυτό το πλαίσιο, βασικές µας προτεραιότητες είναι:

Η διατήρηση της ανθεκτικότητας της οικονοµίας, µε απαρέγκλιτη επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων, η περαιτέρω βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας και η αποκλιµάκωση του δηµόσιου χρέους.
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η αντίστοιχη αύξηση των επενδύσεων, µε περαιτέρω µείωση του µη µισθολογικού κόστους από το 2025, ένα ακόµα πιο εύρωστο τραπεζικό σύστηµα και βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η ακόµη µεγαλύτερη ενίσχυση της εξωστρέφειας, µε στόχο την αύξηση των εξαγωγών στο 60% του ΑΕΠ έως το 2027 και στο 70% έως το 2030.

Ο περιορισµός της φοροδιαφυγής µε τις 11 διαφορετικές πρωτοβουλίες που ήδη υιοθετήθηκαν από τη Βουλή.

Η αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας µε νέο νοµοθετικό πλαίσιο για το Υπερταµείο και τη δηµιουργία Εθνικού Επενδυτικού Ταµείου.
Η αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος, µε τις αυξήσεις σε συντάξεις και µισθούς στο ∆ηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, στο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα, στα αναπηρικά επιδόµατα και στο αφορολόγητο για τις οικογένειες µε παιδιά.

Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, µεταξύ άλλων, µε την αύξηση της επιχορήγησης στα νοσοκοµεία κατά 481 εκατ. ευρώ και την αύξηση του προϋπολογισµού για την Παιδεία κατά 255 εκατ. ευρώ.

Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από αστάθεια, εµείς είµαστε αποφασισµένοι να προχωρήσουµε µπροστά µε σύστηµα και αποτελεσµατικότητα. Ετσι ώστε να προστατεύσουµε και να µεγιστοποιήσουµε τη σηµαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια!


Δένδιας: Επαναξιολόγηση της αµυντικής στρατηγικής


Το 2023 ήταν ένα έτος µε ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες καθιστούν αναγκαία µια συνολική επαναξιολόγηση της αµυντικής στρατηγικής της Ελλάδας σε µια σειρά από τοµείς. Η νέα και µεταρρυθµιστική αυτή προσέγγιση διαµορφώνεται στους εξής άξονες:

Επικαιροποίηση της πολιτικής εθνικής ασφάλειας: Η επικαιροποιηµένη πολιτική εθνικής ασφάλειας εστιάζει, µεταξύ άλλων, σε συνδυασµό και µε τα διδάγµατα των σύγχρονων συγκρούσεων, στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις αναδυόµενες απειλές, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και οι απειλές κατά πληροφοριακών συστηµάτων. Επιπλέον, µε την ολιστική προσέγγιση στην εθνική πολιτική ασφάλειας ενσωµατώνεται η αντιµετώπιση ενός ευρύτερου φάσµατος µη «παραδοσιακών» απειλών, όπως οι προκλήσεις της κλιµατικής αλλαγής, µε την ενίσχυση της ικανότητας της Ελλάδας να ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ενίσχυση της αµυντικής διπλωµατίας: Για το υπουργείο Εθνικής Αµυνας η αµυντική διπλωµατία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της ενίσχυσης της ασφάλειας της χώρας, µέσω της διεύρυνσης των συµµαχιών και αµυντικών συνεργασιών της. Σε αυτή την κατεύθυνση, στόχος είναι η -µε ακόµα µεγαλύτερη συχνότητα- ανταλλαγή επαφών µε τους οµολόγους µου, η ενίσχυση της συµµετοχής σε διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές, όπως και η διεξαγωγή διµερών και πολυµερών στρατιωτικών ασκήσεων. Ολα τα παραπάνω αποτελούν, µεταξύ άλλων, µέσα για τη δηµιουργία βαθιάς κατανόησης και συνεργασίας µε χώρες µε τις οποίες µοιραζόµαστε τις ίδιες αντιλήψεις για το ∆ιεθνές ∆ίκαιο.

Υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων: Η απρόσκοπτη υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι ένας από τους µεγάλους στόχους του 2024. Η απόκτηση φρεγατών FDI και αεροσκαφών Rafale, όπως και ο εκσυγχρονισµός των F-16 αναβαθµίζουν τις αµυντικές δυνατότητες της χώρας. Ο σχεδιασµός µας, όµως, οφείλει να είναι µακροπρόθεσµος, να υπηρετεί µια αποτελεσµατική αµυντική στρατηγική και να µην ενυποθηκεύει την εθνική οικονοµία. Για τους λόγους αυτούς, είναι απαραίτητη η επαναξιολόγηση και προτεραιοποίηση των µελλοντικών εξοπλιστικών µας προγραµµάτων.

Αναζωογόνηση της αµυντικής βιοµηχανίας και ενίσχυση της καινοτοµίας και της ανάπτυξης τεχνολογίας: Το 2024 θα είναι ένα έτος µετασχηµατισµού για την ελληνική αµυντική βιοµηχανία, µε την ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Αµυντικής Ερευνας και Ανάπτυξης Καινοτοµίας. Το Κέντρο θα επικεντρωθεί στην κινητοποίηση πόρων και διεθνών συνεργασιών για την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης τεχνολογίας. Από την προσπάθεια συνολικής αναζωογόνησης της αµυντικής βιοµηχανίας δεν θα µπορούσε να λείπει η προσπάθεια εξυγίανσης της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας, η εποπτεία της οποίας πέρασε ήδη στο υπουργείο Εθνικής Αµυνας.

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών και αλλαγές στη θητεία: Στις πρωτοβουλίες βελτίωσης της ποιότητας ζωής των στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων υλοποιούµε την κατασκευή 1. 400 κατοικιών, µε έµφαση σε περιοχές υψηλού κόστους διαβίωσης, όπως τα νησιά του Αιγαίου. Επιπλέον, το υπουργείο αναπτύσσει το πρόγραµµα «Θητεία - Ευκαιρία» για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των οπλιτών θητείας. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και την πιστοποιηµένη επαγγελµατική κατάρτιση των στρατευσίµων σε ειδικότητες που θα τους βοηθήσουν στην εξεύρεση εργασίας µετά τη θητεία τους.

Κεραμέως: Ο πολίτης στο επίκεντρο


Η εξυπηρέτηση του πολίτη, η δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού κράτους, µε γρήγορες, αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες, η επιτάχυνση των διαδικασιών και η µείωση της γραφειοκρατίας συνιστούν κύριο µέληµά µας στο υπουργείο Εσωτερικών. Από την αρχή της διακυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας θέσαµε τον πολίτη στο επίκεντρο και αυτό ακριβώς συνεχίζουµε να κάνουµε και κατά τη δεύτερη τετραετία, µε στόχο την ενίσχυση ενός κράτους που θα λειτουργεί για τον πολίτη και θα είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες του.

Με αυτά τα δεδοµένα, η πολιτική µας περιστρέφεται γύρω από δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά καλύτερες και πιο στοχευµένες διαδικασίες προσλήψεων και επιλογών σε θέσεις ευθύνης.

Με βάση το νέο σύστηµα επιλογής και αξιολόγησης διοικήσεων φορέων του ∆ηµοσίου, που ήδη έχει τεθεί σε εφαρµογή, πάνω από 600 θέσεις σε διοικήσεις φορέων, όπως ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων, το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, τα νοσοκοµεία και οι δηµόσιες βιβλιοθήκες της χώρας, θα καλυφθούν από άτοµα που διαθέτουν όχι µόνο τα τυπικά προσόντα, αλλά και τις απαιτούµενες δεξιότητες για τις συγκεκριµένες θέσεις. Επιδιώκουµε την τοποθέτηση του κατάλληλου ανθρώπου στην κατάλληλη θέση, µε αυστηροποίηση των απαιτούµενων προσόντων, διενέργεια τεστ δεξιοτήτων, υπαγωγή όλης της διαδικασίας υπό το ΑΣΕΠ, ετήσια σχέδια δράσης και συµβόλαια απόδοσης.
Παράλληλα, δροµολογούµε νέο σύστηµα επιλογής προϊσταµένων στο ∆ηµόσιο, ενώ για τον καλύτερο προγραµµατισµό των προσλήψεων τακτικού προσωπικού αξιοποιούµε τις δυνατότητες της τεχνητής νοηµοσύνης και ενισχύουµε το ΑΣΕΠ.

Ο δεύτερος άξονας αφορά το πώς θα καταστήσουµε αποτελεσµατικότερες τις δηµόσιες υπηρεσίες, προς όφελος του πολίτη. Καταλυτική γι’ αυτόν τον σκοπό είναι η εφαρµογή της αξιολόγησης και της στοχοθεσίας τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναµικού όσο και σε επίπεδο δοµών. Παράλληλα, θεσπίζουµε µηχανισµό αποτίµησης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τον πολίτη, εφαρµόζουµε το bonus παραγωγικότητας, επιταχύνουµε την απονοµή της πειθαρχικής ∆ικαιοσύνης, προωθούµε αλλαγές στον ∆ηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Η µείωση της γραφειοκρατίας, η ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήµατος Πολυεπίπεδης ∆ιακυβέρνησης, καθώς και η διαµόρφωση πλαισίου διαφάνειας και λογοδοσίας για τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών συµπληρώνουν το πλαίσιο των µεταρρυθµιστικών µας δράσεων. Η νέα χρονιά που έρχεται αναµένεται να αφήσει το στίγµα της στον τοµέα του ∆ηµοσίου.

Το 2024 θα είναι µια χρονιά ανάληψης περαιτέρω µεταρρυθµιστικών πρωτοβουλιών, αλλά και υλοποίησης των δράσεων που έχουµε θεσµοθετήσει. Παράλληλα, όµως, θα είναι και µια ιστορική χρονιά για την Ελληνική ∆ηµοκρατία, καθώς για πρώτη φορά, στις ευρωεκλογές του 2024, πενήντα χρόνια µετά την αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας, θα εφαρµοστεί στη χώρα µας η επιστολική ψήφος. Για πρώτη φορά, όλοι οι Ελληνες στο εξωτερικό, αλλά και το εσωτερικό της χώρας θα µπορούν να συµµετέχουν χωρίς νοµικά ή αντικειµενικά κωλύµατα στην εκλογική διαδικασία. Η θέσπιση της επιστολικής ψήφου είναι µια µεταρρυθµιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Ελληνες. Είναι µια πρωτοβουλία που βαθαίνει τη ∆ηµοκρατία.


Πιερρακάκης: Μεταρρυθμίσεις σε όλες τις βαθμίδες


Η αλλαγή του έτους βρίσκει την Ελλάδα σε µια ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία: η ανάκτηση της επενδυτικής βαθµίδας, η αύξηση των εισοδηµάτων, η βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών και η ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας έχουν δηµιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να ολοκληρώσουµε το άλµα που ξεκινήσαµε το 2019. Και σε αυτή την προσπάθεια να διαµορφώσουµε το κοινό µας µέλλον µε ταχύτητα και ορµή, η Παιδεία δεν θα µπορούσε παρά να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο προγραµµατισµός µας για το 2024 περιλαµβάνει σηµαντικές µεταρρυθµίσεις σε όλες τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης. Ετσι, η νέα χρονιά για εµάς θα ξεκινήσει µε δύο κοµβικά για το χαρτοφυλάκιό µας νοµοσχέδια.

Το πρώτο θα αφορά στον εκσυγχρονισµό της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπου επενδύουµε σε νέες ειδικότητες, στην ανάπτυξη συνεργειών µεταξύ των δοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης, την ψηφιοποίηση αλλά και τη διασύνδεση τόσο µε την αγορά εργασίας όσο και µε τις τοπικές οικονοµίες.

Το δεύτερο αποσκοπεί στην απελευθέρωση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης από αναχρονισµούς και περιττή γραφειοκρατία. Το δηµόσιο πανεπιστήµιο συνιστά το επίκεντρο του σχεδιασµού µας, γι’ αυτό και το ενισχύουµε θεσµικά και οικονοµικά. Τα όργανα διοίκησης θα ξεκινήσουν να έχουν στη διάθεσή τους πιο σύγχρονες και λειτουργικές διαδικασίες, που θα εγγυώνται ακόµα περισσότερο ότι η τακτική και η έκτακτη χρηµατοδότηση (που αθροιστικά ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ) θα αξιοποιηθεί µε τον βέλτιστο τρόπο για τη διεθνοποίηση και τη συνολική αναβάθµιση των ιδρυµάτων.

Επιπλέον, απελευθερώνουµε την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση από το αναχρονιστικό κρατικό µονοπώλιο, θέτοντας ένα απαιτητικό πλαίσιο για την εγκατάσταση και λειτουργία µη κρατικών και µη κερδοσκοπικών παραρτηµάτων ξένων πανεπιστηµίων στη χώρα µας.

Φιλοδοξούµε µέσα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα να αναδειχθεί σε ένα δυναµικό και εξωστρεφές περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο, που θα προσελκύει φοιτητές και ακαδηµαϊκούς από όλο τον κόσµο, οι οποίοι, µαζί µε το εξαιρετικό δυναµικό των δηµόσιων ΑΕΙ, θα αναβαθµίσουν τη χώρα συνολικά.

Αυτή θα είναι µόνο η αρχή, καθώς πρόκειται να ακολουθήσουν πολλές ακόµα πρωτοβουλίες για το «Ανοιχτό σχολείο», καθώς και για την ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής. Αδιαπραγµάτευτη προτεραιότητά µας αποτελούν οι πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας - οι εκπαιδευτικοί, οι µαθητές και οι φοιτητές. Και όλες µας οι δράσεις θα συγκλίνουν στη βελτίωση της καθηµερινότητάς τους, µε στόχο η Παιδεία να συνεχίσει να επιτελεί τον ρόλο της ως ιµάντας της κοινωνικής κινητικότητας και ως µοχλός ανάπτυξης για τη χώρα.


Χρυσοχοΐδης: Χρονιά-ορόσημο για το ΕΣΥ


Η συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας της χώρας και η κατάκτηση έπειτα από 14 χρόνια της επενδυτικής βαθµίδας δεν αφήνουν ανεπηρέαστο τον τοµέα της Υγείας, η βελτίωση του οποίου αποτελεί µια από τις κεντρικές προτεραιότητες της κυβερνητικής στρατηγικής για τη νέα χρονιά. Η στρατηγική αυτή αφορά µια γενικότερη και ολιστική µεταρρύθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, µε στόχο τον εκσυγχρονισµό του, τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ασθενών, την καθολική και ισότιµη πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας για όλους τους πολίτες, καθώς και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών για το υγειονοµικό και λοιπό προσωπικό.

Ζούµε σε µια εποχή όπου είναι αναγκαίο ένα Σύστηµα Υγείας να µην περιορίζεται στην περίθαλψη και τη θεραπεία του ασθενούς, αλλά να παρέχει δοµές υπεύθυνες για την περαιτέρω και συνεχή φροντίδα όσων βρίσκονται αντιµέτωποι µε χρόνιες παθήσεις και χρειάζονται καθηµερινή υποστήριξη. Τον ρόλο αυτόν έρχονται να διαδραµατίσουν τα εξειδικευµένα κέντρα αναφοράς τα οποία συστήνουµε. Η αρχή έγινε µε το νοµοσχέδιο για τη δηµιουργία 19 ΜΑΦ για τα εγκεφαλικά επεισόδια, εκ των οποίων οι δύο έχουν ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία τους.

Με τα τροχαία ατυχήµατα και τους αντίστοιχους ασθενείς να αποτελούν µια αυξανόµενη πραγµατικότητα, πρόσφατα παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο και το σχέδιο του Εθνικού Συστήµατος Τραύµατος, το οποίο προβλέπει τη δηµιουργία 16 εξειδικευµένων και πλήρως εξοπλισµένων Κέντρων Τραύµατος σε νοσοκοµεία του ΕΣΥ. Το σχέδιο επικεντρώνεται στην παροχή ολοκληρωµένης στήριξης κατά τη διάρκεια της νοσοκοµειακής περίθαλψης και της µετέπειτα ανάρρωσης και αποκατάστασης των τραυµατιών.

Επιπλέον, η βιωσιµότητα του Συστήµατος είναι άµεσα συνυφασµένη και µε το προσωπικό του, το οποίο θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες παροχές και συνθήκες, ώστε να προσφέρει τη βέλτιστη φροντίδα στους ασθενείς. Γι’ αυτόν τον λόγο και µε σεβασµό στο έργο τους προχωράµε σε µια σηµαντική αύξηση, κατά 20%, της αµοιβής για τις εφηµερίες των ιατρών του ΕΣΥ. Αυτή η ενίσχυση, σε συνδυασµό µε την αύξηση στους µισθούς των υπαλλήλων στον δηµόσιο τοµέα, αναγνωρίζει τη σηµαντική συνεισφορά των ιατρών στην υγειονοµική περίθαλψη. Παράλληλα, προς ενίσχυση αυτού του δυναµικού δροµολογούνται 6.500 νέες προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ σχεδιάζονται και κίνητρα οικονοµικής και διοικητικής φύσεως, ώστε να καλυφθούν µε προσωπικό «άγονες» περιοχές και ειδικότητες.

Οι παρεµβάσεις αυτές στέλνουν ένα ηχηρό µήνυµα για τη συνολική προσπάθεια της κυβέρνησης στη βελτίωση της υγείας και της ευηµερίας των πολιτών. Οραµά µας αποτελεί ένα υγειονοµικό σύστηµα σύγχρονο, αποτελεσµατικό και προσαρµοσµένο στις ανάγκες της κοινωνίας, µε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.


Σταϊκούρας: 8 κομβικά έργα και δράσεις


Η Ελλάδα αλλάζει, αναβαθµίζεται και επιστρέφει δυναµικά στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, µε ισχυρή οικονοµική µεγέθυνση και σταθερά δηµόσια οικονοµικά.
Στόχος παραµένει η βιώσιµη ανάπτυξη, η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, σηµαντικός καθίσταται ο ρόλος του τοµέα των υποδοµών και των µεταφορών. Με την υλοποίηση ή/και δροµολόγηση σηµαντικών έργων και πρωτοβουλιών µέσα στο 2024, όπως:

1ον. Μετρό Θεσσαλονίκης. Το δεύτερο εξάµηνο του 2024 θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη ίσως το πιο σύγχρονο µετρό στην Ευρώπη.

2ον. Οδικός άξονας Ακτιο - Αµβρακία. Ενα εµβληµατικό έργο για τη ∆υτική Ελλάδα θα παραδοθεί, στο σύνολό του, στις αρχές του 2024.

3ον. Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας Ε-65. Τα τµήµατα Τρίκαλα-Καλαµπάκα και Λαµία-Ξυνιάδα αναµένεται να παραδοθούν, σταδιακά, µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2024.

4ον. Αυτοκινητόδροµος Πάτρα-Πύργος. Το σηµαντικότερο ποσοστό του έργου αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2024, καθώς η πρόοδος των εργασιών ήδη ξεπερνά το 25%.

5ον. Αντιπληµµυρικά έργα εθνικής σηµασίας. Υλοποιούνται 10 και καταρτίζονται µελέτες για άλλα 11 σχετικά έργα, ενώ τρέ χουν 49 µεγάλα αρδευτικά έργα, που ήρθαν στην ευθύνη του υπουργείου από το Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

6ον. Αναδιάρθρωση του σιδηροδροµικού φορέα. Με ολιστικό σχέδιο αναβάθµισης, που περιλαµβάνει έργα εκσυγχρονισµού του δικτύου και «οµογενοποίηση» ενός «νέου» ΟΣΕ, ώστε να περιοριστούν οι αρρυθµίες από την πολυδιάσπαση των φορέων.

7ον. Ανανέωση του στόλου των λεωφορείων. Τα πρώτα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία, 140 στην Αθήνα και 110 στη Θεσσαλονίκη, αναµένεται να κυκλοφορήσουν στους δρόµους των δύο πόλεων έως το τέλος Απριλίου του 2024. Ταυτόχρονα, προχωρούν δύο ακόµα διαγωνισµοί για προµήθεια νέων λεωφορείων φυσικού αερίου, τα οποία αναµένονται τη διετία 2024-2025.

8ον. Ηλεκτροκίνηση. Χρηµατοδοτούνται τέσσερα σχετικά προγράµµατα, τα «Κινούµαι Ηλεκτρικά 2», «Πράσινα Ταξί», «Φορτίζω Παντού» και «e-Αστυπάλαια». Παράλληλα, σχεδιάζεται η τρίτη φάση επιδότησης.

Με σκληρή δουλειά, ρεαλιστικό σχέδιο, πολιτική βούληση, επιµονή, µεθοδικότητα και αποφασιστικότητα µπορούµε και θα τα καταφέρουµε!


Σκρέκας: Σταθερά στο δρόμο της ανάπτυξης


Καθώς ανατέλλει µια νέα χρονιά, µε θετικές προοπτικές και σηµαντικά επιτεύγµατα για την Ελλάδα, αλλά και διεθνείς προκλήσεις, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παραµένουµε σταθερά προσηλωµένοι στη δέσµευσή µας για ισχυρή και βιώσιµη ανάπτυξη, µε έµφαση στην κοινωνική ευαισθησία και συνοχή.

Το 2024, οι δράσεις µας στο υπουργείο Ανάπτυξης εστιάζουν κυρίως στην αποκλιµάκωση του πληθωρισµού, την επαναβιοµηχάνιση σε τοµείς στρατηγικής σηµασίας µε εξαγωγικό προσανατολισµό και ένταση καινοτοµίας, και φυσικά, στην προσέλκυση επενδύσεων, που θα δηµιουργούν υψηλή προστιθέµενη αξία και καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας.

Στόχος µας είναι οι επενδύσεις να αυξηθούν κατά 15% το 2024 και κατά 70% έως το 2027. Στο πλαίσιο αυτό, περιορίζουµε τη γραφειοκρατία και ψηφιοποιούµε όλα τα στάδια αδειοδότησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων εντός του 2024. Επιπλέον, απλοποιούµε τις διαδικασίες, ώστε να επιταχυνθεί και η χορήγηση κινήτρων για τις στρατηγικές επενδύσεις. Με µοχλό τα νέα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόµου, δίνουµε ώθηση σε κρίσιµους τοµείς, όπως η πράσινη µετάβαση, η κυκλική οικονοµία, η µεταποίηση προϊόντων του πρωτογενούς τοµέα, ο εναλλακτικός τουρισµός, αλλά και οι τεχνολογίες αιχµής, όπως οι ηµιαγωγοί. Για να ενισχύσουµε την ανταγωνιστικότητα, διοχευτεύουµε 1,2 δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτοµία έως το 2025, τονίζοντας τη σύνδεσή τους µε απτά αποτελέσµατα στην αγορά και την παραγωγή. Η ανάπτυξη σύγχρονων βιοµηχανικών πάρκων και κέντρων εφοδιαστικής αλυσίδας µεγάλης κλίµακας συµπληρώνει τη στρατηγική µας, όπως και η απλούστευση της αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελµάτων.

Η µάχη µας εναντίον της ακρίβειας συνεχίζεται µε αµείωτη ένταση. Στην πρωτοβουλία της µόνιµης µείωσης τιµής έχουν ενταχθεί πάνω από 1.300 προϊόντα, µε την έκπτωση να αγγίζει συχνά το 10%. Συνεχίζουµε τους εντατικούς ελέγχους, έχοντας επιβάλει πρόστιµα άνω των 12 εκατ. ευρώ.
Επεξεργαζόµαστε ένα νέο πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών από παραπλανητικές πρακτικές, που, µεταξύ άλλων, δεν θα επιτρέπει τις πλασµατικές εκπτώσεις, ενώ συνεχίζουµε να ενδυναµώνουµε τους πολίτες µας µε νέα εργαλεία.

Εστιάζουµε, ταυτόχρονα, στη βιοµηχανική παραγωγή, η οποία επέδειξε ισχυρά δείγµατα ανθεκτικότητας στις διεθνείς κρίσεις και σηµαντικά success stories. Μεταξύ αυτών, ο τοµέας του φαρµάκου, της αγροδιατροφής, αλλά και ο εξοπλισµός της πράσινης µετάβασης (π.χ., υποβρύχια καλώδια, µπαταρίες λιθίου και αγωγοί φυσικού αερί ου συµβατοί µε υδρογόνο).

Σε µια εποχή αποσταθεροποίησης των εφοδιαστικών αλυσίδων, η Ελλάδα µπορεί να πρωταγωνιστήσει σε εξειδικευµένα πεδία αιχµής. Μεταξύ αυτών, οι πράσινες µετατροπές πλοίων στα ναυπηγεία µας, που επανέρχονται δυναµικά έπειτα από µια περίοδο απαξίωσης, οι πυλώνες και οι πλωτές πλατφόρµες για υπεράκτια αιολικά, οι κυψέλες υδρογόνου, εξαρτήµατα ηλεκτροκίνησης, αλλά και η εξόρυξη κρίσιµων µετάλλων για τη στρατηγική αυτονοµία της Ευρώπης, όπως το νικέλιο και το γάλλιο.

Η κυβέρνησή µας συνεχίζει να εφαρµόζει τολµηρές µεταρρυθµίσεις και να υλοποιεί ένα συγκροτηµένο αναπτυξιακό πρόγραµµα, άνω των 70 δισ. ευρώ, που αποτελεί το µεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Συνεχίζουµε αποφασιστικά να µετασχηµατίζουµε την Ελλάδα σε µαγνήτη επενδύσεων. Σε κόµβο πράσινης ενέργειας, ψηφιακή πύλη, κέντρο καινοτοµίας και διαµετακόµισης στη Νοτιανατολική Ευρώπη. Οικοδοµούµε όλοι µαζί ισχυρή και βιώσιµη ανάπτυξη, όπως αξίζει σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Ελληνα.

Γεωργιάδης: Σε συνεχή επαφή με τον κόσμο της αγοράς


Αφήνοντας πίσω µας το 2023 και κάνοντας µια µίνι ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε, θα διαπιστώσουµε ότι η χώρα, παρά τις δυσκολίες που αντιµετώπισε, κατάφερε και πέτυχε πρωτιά σε κατάταξη, σύµφωνα µε πρόσφατη ανάλυση του «Economist», όσον αφορά τις οικονοµικές της επιδόσεις, αφήνοντας πίσω της 35 χώρες, ανάµεσα σε αυτές τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γερµανία και τον Καναδά.

Η οικονοµία µας βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε µια σταθερή πορεία ανάκαµψης, παρά το αντίξοο διεθνές περιβάλλον, και αναπτύσσεται µε ταχύτερους ρυθµούς απ’ ό,τι ο µέσος όρος της ευρωζώνης.

Ωστόσο, παρά τα «εκπληκτικά αποτελέσµατα» που καταγράφει η Ελλάδα, δεν υπάρχει ούτε χρόνος ούτε πολυτέλεια εφησυχασµού. Στόχος µας, λοιπόν, για το 2024 είναι να διατηρήσουµε τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και ταυτόχρονα να συνεχίσουµε σε µια λελογισµένη δηµοσιονοµική πολιτική. Αλλωστε, έχουµε αποδείξει ότι είµαστε κυβέρνηση που µπορούµε να πετυχαίνουµε οικονοµική ανάπτυξη, να µειώνουµε τους φόρους, αλλά ταυτόχρονα να διατηρούµε δηµοσιονοµική πειθαρχία.

Στον τοµέα της εργασίας, η µεγάλη πρόκληση που θα έχουµε να αντιµετωπίσουµε είναι το πρόβληµα του ελλείµµατος ανθρώπινου δυναµικού, κυρίως εργατικών χεριών, και το πώς µπορεί να αποτελέσει βραχυπρόθεσµα πολύ µεγάλη ανάσχεση και εµπόδιο στην οικονοµική ανάπτυξη του τόπου. Για να πετύχουµε τους ρυθµούς ανάπτυξης που θέλουµε, θα χρειαστούµε σίγουρα εργατικά χέρια.

Στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είµαστε σε συνεχή επαφή µε τον κόσµο της αγοράς και σχεδιάζουµε προγράµµατα «reskilling» και «upskilling» για τα επόµενα πέντε χρόνια, λαµβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές που θα φέρουν στη ζωή µας τα νέα τεχνολογικά δεδοµένα. ∆εν σχεδιάζουµε χωρίς να µιλάµε µε την αγορά. Μιλάµε µε την αγορά και σχεδιάζουµε τα επόµενα βήµατά µας, ώστε η Ελλάδα να είναι καλύτερα προετοιµασµένη στην καινούργια µέρα που θα ξηµερώσει. Με τη δύναµη που αντλούµε από τα θετικά διδάγµατα της πρώτης τετραετίας, κινούµαστε αφουγκραζόµενοι τις σύγχρονες προκλήσεις, λύνουµε τα ζητήµατα της καθηµερινότητας, τακτοποιούµε τις εκκρεµότητες του παρελθόντος και προσβλέπουµε σε ένα ακόµα καλύτερο 2024.


Οικονόμου: Ολιστικό σχέδιο για την ασφάλεια


Είναι γεγονός, αποδεδειγµένο από επιστηµονικές έρευνες, ότι σε όλο τον δυτικό κόσµο επικρατεί µια ιδιότυπη πανδηµία βίας και απείθειας, ως αποτέλεσµα πολιτισµικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανεπαρκειών. Επίσης, είναι γεγονός ότι η αστυφιλία και η αύξηση της τουριστικής κίνησης οδηγούν στο να έχουµε όλο και περισσότερα αυτοκίνητα στους δρόµους της Αττικής. Τέλος, η ΕΛ.ΑΣ. πληγώθηκε βαριά στη διάρκεια των Μνηµονίων, τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναµικού όσο και υλικοτεχνικό, µένοντας πίσω από τις διεθνείς εξελίξεις.

Σε αυτό το πιεστικό πλαίσιο, έχουµε σχεδιάσει και ήδη προωθήσει µια σειρά από δράσεις, οι οποίες αποτελούν µέρος ενός ευρύτερου ολιστικού σχεδίου ασφάλειας στην καθηµερινότητα. Γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ασφαλέστερη από τη µεγάλη πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, όπως δείχνουν τα στατιστικά της Ε.Ε., και θέλουµε να βελτιώσουµε τις επιδόσεις µας.

Τα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν τη σηµαντική αύξηση σε αστυνοµικούς ελέγχους, στη βεβαίωση παραβάσεων και στις συλλήψεις, στις συλλήψεις για εµπόριο ναρκωτικών, στην εξάρθρωση κυκλωµάτων παράνοµης συνδροµητικής τηλεόρασης και την αντιµετώπιση νεανικών συµµοριών.

Έχουµε ήδη δροµολογήσει την εγκατάσταση δικτύου καµερών -σταθερών, σε περιπολικά και κάµερες σώµατος-, που θα αλλάξουν το τοπίο στην οδική ασφάλεια και την επιτήρηση της ευρύτερης παραβατικότητας. Επίσης, σχεδιάζουµε την αυξηµένη χρήση drones και µοντέλων ΑΙ για την ανάλυση των δεδοµένων και των πληροφοριών.

Ακόµα, µε την αποφοίτηση 800 περίπου νέων αστυνοµικών την άνοιξη και τη δραστική αναδιοργάνωση του ανθρώπινου δυναµικού και των δοµών της ΕΛ.ΑΣ. ενισχύουµε προοδευτικά τον αριθµό των ανθρώπων που υπηρετούν στην πρώτη γραµµή της ανάγκης.

Στο θέµα της κυκλοφορίας, έχουµε αυξήσει εντυπωσιακά τους ελέγχους και τη βεβαίωση παραβάσεων και στην κατεύθυνση αυτή συνεχίζουµε και το νέο έτος. Η ΕΛ.ΑΣ. δεν κατασκευάζει ούτε διαπλατύνει δρόµους ούτε διευθετεί τα ΜΜΜ.

Όσο θεωρούµε ότι η βία και η απείθεια στην καθηµερινότητα είναι θέµατα µόνο αστυνόµευσης, δεν θα φτάσουµε στο σηµείο που θέλουµε. Χρειάζεται να αντιµετωπίσουµε συνολικά και άµεσα το πρόβληµα υποκουλτούρας βίας και απείθειας, ώστε να µειωθούν οι παραβατικές συµπεριφορές.

Φλωρίδης: Οι προκλήσεις για την ελληνική Δικαιοσύνη


Κατά το έτος 2024 η κυβέρνηση συνεχίζει το µεταρρυθµιστικό της έργο, το οποίο φιλοδοξεί να συµβάλει στην επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθµιση της ελληνικής ∆ικαιοσύνης. Στην αφετηρία του 2024 βρίσκεται η συζήτηση και ψήφιση του νοµοσχεδίου για τον Ποινικό Κώδικα και την Ποινική ∆ικονοµία, το οποίο µε σηµείο-κλειδί την έκτιση των ποινών περιορίζει το χρόνιο αίσθηµα ατιµωρησίας που βαραίνει την κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα επιταχύνει τους όρους και τις διαδικασίες της ποινικής δίκης.

Στη συνέχεια, προγραµµατίζουµε την ανάληψη ανάλογων σηµαντικών νοµοθετικών πρωτοβουλιών, όπως οι αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και στη δικονοµία του Συµβουλίου της Επικρατείας, στον Οργανισµό των ∆ικαστηρίων, στον Κώδικα των ∆ικηγόρων, στον Κώδικα Συµβολαιογράφων και στο νοµικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών.

Στο επίκεντρο του µεταρρυθµιστικού προγράµµατος του 2024 προωθούµε την ψήφιση του νοµοσχεδίου του Νέου ∆ικαστικού Χάρτη της χώρας, ο οποίος θα περιλαµβάνει την ενοποίηση του πρώτου βαθµού δικαιοδοσίας, τη νέα χωροταξική οργάνωση των δικαστηρίων, καθώς και ρυθµίσεις για τη διοίκηση και διαχείρισή τους.

Βασικός συντελεστής για την επιτάχυνση είναι η υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής για τη ∆ικαιοσύνη, έτσι ώστε µέχρι το έτος 2025 να έχουν αποπερατωθεί τα έργα του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης ∆ικαστικών Υποθέσεων για την Ποινική, Πολιτική και ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη, της αναµόρφωσης του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παράλληλα, προχωρούµε την αναδιοργάνωση των εταιρειών προστασίας ανηλίκων, του «Σπιτιού του Παιδιού», των υπηρεσιών επιµελητών ανηλίκων και των ιατροδικαστικών υπηρεσιών του υπουργείου ∆ικαιοσύνης.

Τέλος, ολοκληρώνουµε τις διαδικασίες για την εφαρµογή του θεσµού της ∆ικαστικής Αστυνοµίας, την αναθεώρηση του νοµικού πλαισίου της δικαστικής συµπαράστασης, τη µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου του Ταµείου Χρηµατοδοτήσεως ∆ικαστικών Κτιρίων και την επιτάχυνση της εκκαθάρισης των αιτήσεων αποζηµίωσης για παροχή νοµικής βοήθειας που αφορά σε αστικές υποθέσεις, η οποία θα επεκταθεί και στις ποινικές υποθέσεις.


Μενδώνη: Πολιτικές με κοινωνικό πρόσημο


Ο πολιτισµός αποτελεί θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα και βασικό δηµόσιο αγαθό µε εξαιρετικά ισχυρή κοινωνικοοικονοµική δυναµική, που διαπερνά και επηρεάζει όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής και της παραγωγικής δραστηριότητας.

Τη δεύτερη τετραετία της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, η στρατηγική του υπουργείου Πολιτισµού εδράζεται στο σχέδιο και τις πολιτικές της περιόδου 2019-2023. Πολιτικές µε κοινωνικό, αναπτυξιακό και µεταρρυθµιστικό πρόσηµο. Προτεραιότητά µας είναι η ανάπτυξη δηµόσιων ρεαλιστικών πολιτικών µε απτά και µετρήσιµα αποτελέσµατα στην ποιότητα ζωής των πολιτών, την πολιτιστική επιχειρηµατικότητα και την οικονοµική ανάπτυξη. Η ανάδειξη του πολιτιστικού και δηµιουργικού τοµέα ως ολοκληρωµένου, βιώσιµου αναπτυξιακού εργαλείου καλλιεργεί οικοσυστήµατα επιχειρηµατικότητας, συµβάλλοντας καθοριστικά στην κοινωνική συνοχή.

Σήµερα, το υπουργείο Πολιτισµού υλοποιεί το µεγαλύτερο πρόγραµµα πολιτιστικών υποδοµών -περισσότερα από 820 έργα και δράσεις, προϋπολογισµού άνω του 1,2 δισ. ευρώ- επιπροσθέτως των συµβατικών έργων ρουτίνας. Αυτά τα έργα ολοκληρώνονται σταδιακά µέχρι το 2027. Καλύπτουν κάθε πτυχή του πολιτισµού, την πολιτιστική κληρονοµιά όλων των µορφών και όλων των περιόδων, τη σύγχρονη δηµιουργία και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό και απασχολούν χιλιάδες εργαζοµένους όλων των ειδικοτήτων. Ο τοµέας µετατρέπεται σε µήτρα απασχόλησης, σε µοχλό ανάπτυξης και εξωστρέφειας, σε εργαλείο άµβλυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων.

Για καθεµία από τις 13 περιφέρειες της χώρας συνθέσαµε την «Πολιτιστική Χάρτα Ανάπτυξης και Ευηµερίας», µε έργα υποδοµών διασυνδεδεµένα µε δράσεις που ενδυναµώνουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική δηµιουργία και ενισχύουν τον πολιτιστικό τουρισµό, αλλά και µε τις αναγκαίες θεσµικές µεταρρυθµίσεις. Στη «Χάρτα» αποτυπώνονται οι δεσµεύσεις µας, που συνιστούν τη βασική πολιτική µας προτεραιότητα. Ετσι, δηµιουργείται ένα εντελώς νέο πολιτιστικό τοπίο σε κάθε περιφέρεια.

Μείζονα προτεραιότητα αποτελεί η εξέλιξη των µελετών, σύµφωνα µε τα χρονοδιαγράµµατα, για την επέκταση και αναγέννηση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, ενός οραµατικού έργου, που θα αλλάξει την εικόνα της πρωτεύουσας. Κεφαλαιώδους σηµασίας είναι και η ολοκλήρωση του προγράµµατος προστασίας, ανάδειξης και λειτουργίας του κτήµατος του Τατοΐου ως πόλου πολιτισµού και ψυχαγωγίας. Η καθολική προσβασιµότητα στον πολιτισµό αποτελεί στόχο και προτεραιότητα. Η ισότιµη πρόσβαση και η συµπερίληψη αφορούν στον πυρήνα της ∆ηµοκρατίας.

∆ίνουµε ιδιαίτερη βαρύτητα στις θεσµικές παρεµβάσεις, µε σηµαντικότερες την ανωτατοποίηση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, την ίδρυση φορέα για το βιβλίο και του ενιαίου οργανισµού για τα οπτικοακουστικά, τον κινηµατογράφο και την πνευµατική ιδιοκτησία, τη θεσµοθέτηση της πολιτιστικής συνταγογράφησης και την αναδιάρθρωση των αρχαιολογικών υπηρεσιών. Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός των πολιτιστικών δοµών και η χρήση της πλέον προηγµένης τεχνολογίας για την προώθηση του πολιτιστικού προϊόντος έχουν δροµολογηθεί.

Εθνικό µας στόχο αποτελεί πάντα ο επαναπατρισµός των παρανόµως εξαχθέντων από την Ελλάδα πολιτιστικών αγαθών. Αυτονοήτως, κορυφαία µας στόχευση παραµένει η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, για την οποία το ΥΠ.ΠΟ. εργάζεται σκληρά, µεθοδικά και συστηµατικά.


Καιρίδης: Σχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση


Το 2024 η µεγαλύτερη φιλοδοξία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ) είναι ο διοικητικός εκσυγχρονισµός του µηχανισµού της νόµιµης µετανάστευσης, που σήµερα δυσλειτουργεί. Ενώ η Ελλάδα έχει καταφέρει να αποκτήσει µια άρτια υπηρεσία ασύλου, που διεκπεραιώνει µε ταχύτητα και αξιοπιστία τα αιτήµατα διεθνούς προστασίας των, στη µεγάλη τους πλειονότητα, παρανόµως διακινηθέντων αλλοδαπών, δεν έχει µια αντίστοιχη διαδικασία για όσους θέλουν νόµιµα να έρθουν στην Ελλάδα να εργαστούν ή για όσους αλλοδαπούς ήδη εργάζονται εδώ και επιθυµούν να ανανεώσουν τις άδειες διαµονής τους.

Το αποτέλεσµα είναι µια απίστευτη ταλαιπωρία για τους ίδιους και τους εργοδότες τους, µε µεγάλο κόστος για την ελληνική οικονοµία. Η ανανέωση µιας άδειας διαµονής σήµερα µπορεί να χρειαστεί δύο χρόνια! Η οµογενοποίηση των διαδικασιών, η ψηφιοποίηση, η απλοποίηση, η στελέχωση των υπηρεσιών και µια σειρά από άλλες παρεµβάσεις αποτελούν µέρος ενός συνολικού σχεδίου για να αποκτήσει η Ελλάδα τη διοικητική υποδοµή που οι αυξηµένες ανάγκες της ταχέως αναπτυσσόµενης ελληνικής οι κονοµίας απαιτούν.

Ακόµα και η φιλοδοξία της ίδρυσης µη κρατικών, µη κερδοσκοπικών πανεπιστηµίων στη χώρα µας και η διεθνοποίηση των δηµόσιων πανεπιστηµίων µας περνούν µέσα από την αναβάθµιση του µηχανισµού νόµιµης µετανάστευσης. Γιατί αν δεν µπορούµε να εκδώσουµε γρήγορα και αξιόπιστα φοιτητικές βίζες ή βίζα σε επισκέπτες-καθηγητές από το εξωτερικό, πώς µπορεί κανείς να µιλήσει για εξωστρέφεια και µια Ελλάδα διεθνές ακαδηµαϊκό κέντρο; Αξιοποιώντας, λοιπόν, τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, το ΥΜΑ προχωρά σε αυτή τη µεγάλη µεταρρύθµιση, σε συνεργασία µε το υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο ανήκει σήµερα η ευθύνη της έκδοσης των αδειών διαµονής, το υπουργείο Εξωτερικών, που εκδίδει τις βίζες/θεωρήσεις εισόδου, και όλα τα υπόλοιπα συναρµόδια υπουργεία.
Και, ταυτόχρονα, ολοκληρώνει τη σύναψη µιας σειράς διµερών συµφωνιών εργασιακής κινητικότητας µε χώρες όπως η Γεωργία και η Μολδαβία, για την ανακούφιση της πιεζόµενης αγοράς εργασίας, ενώ διεκδικεί την αύξηση της ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης για την αντιµετώπιση της µεγάλης πρόκλησης της παράνοµης διακίνησης µεταναστών.


Ζαχαράκη: Προτεραιότητα η κοινωνική συνοχή


Τα µικρά και µεγάλα οικονοµικά «θαύµατα» της χρονιάς που φεύγει οδήγησαν τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και τις διεθνείς αγορές να δώσουν «ψήφο» εµπιστοσύνης στην Ελλάδα και στο σχέδιο της κυβέρνησης για εµβάθυνση και διατήρηση της ισχυρής αναπτυξιακής προοπτικής µέσα από τη δηµοσιονοµική αξιοπιστία, τις δοµικές µεταρρυθµίσεις και τα άλµατα στο µέλλον.

Η οικονοµική ανάπτυξη αποδεδειγµένα έγινε υπόθεση που αφορά τους πάντες. Το µέρισµά της ανήκει και κατευθύνεται σε όλους, σύµφωνα µε τη δέσµευση που έχουµε αναλάβει έναντι των πολιτών.

Η ενδυνάµωση του κοινωνικού ιστού και της κοινωνικής συνοχής, η στήριξη του νοικοκυριού και της οικογένειας βρίσκονται στην «καρδιά» του κυβερνητι κού έργου για τη νέα χρονιά.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τον νέο χρόνο θα κατευθύνει το 98% του ενισχυµένου προϋπολογισµού του, ύψους 3,9 δισ. ευρώ, στην υλοποίηση σύγχρονων και συνεκτικών σχεδίων για την αντιµετώπιση των µεγάλων προκλήσεων. Με έµφαση στην αντιµετώπιση του δηµογραφικού ζητήµατος. Ενός προβλήµατος που υπαγορεύει εξαρχής την αιτία της σύστασης του υπουργείου και για το οποίο οφείλουµε χωρίς καθυστέρηση να ενώσουµε δυνάµεις, ανεξάρτητα από ιδεολογικές καταβολές.

Το 2024 είναι ένα κοµβικό έτος, καθώς µε συστηµατική δουλειά θα ωριµάσουν οι ρηξικέλευθες δράσεις που έχουν δροµολογηθεί για την υποστήριξη των ατόµων µε αναπηρία, την ενίσχυση της παιδικής προστασίας, τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικά οµάδων, τη στεγαστική πολιτική και την ψηφιοποίηση του κοινωνικού κράτους µε όρους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης.

Εστιάζουµε ιδιαίτερα στους πλέον ευάλωτους και στις κατηγορίες των συµπολιτών µας τους οποίους η Πολιτεία, έχοντας διαχρονικά παρωχηµένη αντίληψη περί κοινωνικής πολιτικής, αντιµετώπιζε απλώς ως αποδέκτες επιδοµάτων. Στοχευµένα κερδίζουµε µάχες στην αποϊδρυµατοποίηση παιδιών και ενηλίκων, τα άτοµα µε αναπηρία καθίστανται ενεργά µέλη της κοινότητας, στηρίζεται η γυναικεία ενδυνάµωση κ.λπ.

Σπουδαίο ρόλο τη νέα χρονιά θα έχουν τα αναπτυξιακά προγράµµατα, ύψους 274 εκατ. ευρώ, από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και το Ταµείο Ανάκαµψης, προκειµένου να υλοποιηθεί η µεταρρυθµιστική πολιτική της κυβέρνησης προς όφελος της κοινωνικής συνοχής.


Αυγενάκης: Οι 5 μεγάλοι στόχοι για το υπουργείο μου


Το 2023 σηµαδεύτηκε από τις φωτιές στον Εβρο και τις πληµµύρες στη Θεσσαλία. Οι βασικές προτεραιότητες που έχουµε θέσει για το 2024 ανταποκρίνονται στην αντιµετώπιση των συνεπειών της κλιµατικής κρίσης, η οποία είναι ήδη εδώ:

1. ∆ιαχείριση των υδάτινων πόρων. Ηδη σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα συσταθεί ο Ενιαίος Οργανισµός ∆ιαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, στον οποίο θα ενσωµατωθούν οι 53 ΤΟΕΒ και ο ένας ΓΟΕΒ της περιοχής. Ο συγκεκριµένος οργανισµός, που θα ενισχύσει την αντιπληµµυρική θωράκιση του κάµπου, θα λειτουργήσει πιλοτικά για όλη την Ελλάδα. Ήδη βρίσκεται στη φάση σχεδιασµού η ίδρυση αντίστοιχου οργανισµού και στην Κρήτη και ακολουθεί η Πελοπόννησος. Το master plan θα περιλαµβάνει τρεις άξονες: διαχείριση υδάτων, εγγειοβελτιωτικά έργα και αντιπληµµυρικά έργα.
2. Εκσυγχρονισµός του Κανονισµού του ΕΛΓΑ. Οι αγρότες πρέπει να ξεκινούν την παραγωγή τους χωρίς να νιώθουν αβεβαιότητα. Ο νέος κανονισµός, που θα κινείται σε τρία επίπεδα, ένα υποχρεωτικό και δύο προαιρετικά, θα καλύπτει νέους κινδύνους και περισσότερα προϊόντα και στόχος είναι να προσφέρει ασφάλεια στους αγρότες.
3. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενός οργανισµού που διαχειρίζεται ετησίως 2,8 δισ. ενισχύσεις από την Ε.Ε. και του οποίου η σωστή λειτουργία ενισχύει το αίσθηµα ασφάλειας στους παραγωγούς. ∆υστυχώς, µέχρι σήµερα ούτε σωστή ούτε δίκαιη λειτουργία υπάρχει, ούτε διαφάνεια, µε απόλυτη ευθύνη του προέδρου του και κεντρικών διοικητικών υπηρεσιακών στελεχών. Στόχος µας είναι η αποτελεσµατική λειτουργία της κεντρικής διοίκησης και των περιφερειακών τµηµάτων του Οργανισµού µε διαφάνεια, συνέπεια και αξιοπιστία. Θέλουµε έναν ΟΠΕΚΕΠΕ εναρµονισµένο στους κανόνες και το πλαίσιο της Ε.Ε., που θα λειτουργεί υπέρ των συµφερόντων των αγροτών και µόνο.
4. Ενίσχυση του επαγγελµατία αγρότη. Σε αυτό θα συµβάλει η ρύθµιση που προωθούµε µε τον υπουργό Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα, και την ΚΕΕΕ για ίδρυση Τµηµάτων Αγροτών στα Επιµελητήρια.
5. Προώθηση λύσεων στο πρόβληµα της Θεσσαλίας, η αναγέννηση της οποίας αποτελεί εθνικό στοίχηµα.


Στυλιανίδης: Με σαφή στρατηγική και προτεραιότητες


Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει τη µεγάλη ευθύνη διαχείρισης ενός από τους πιο σηµαντικούς τοµείς της ελληνικής οικονοµίας. Αυτόν της ναυτιλίας, της ναυτοσύνης γενικότερα, στην οποία ο Ελληνισµός έχει πολύχρονη και σπουδαία παράδοση, δυναµικό παρόν και µεγάλες προοπτικές για το µέλλον.

Η ελληνική ναυτιλία δικαίως αποτελεί το καµάρι της χώρας µας. Πρωταγωνιστεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και διατηρεί αυτό το ειδικό βάρος µπροστά στις σηµερινές προκλήσεις και στη δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία που διανύουµε.
Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελλάδας στην παγκόσµια ναυτιλία επιβεβαιώθηκε µε την επανεκλογή της στην πρώτη θέση, για δεύτερη συνεχόµενη φορά, στην Κατηγορία «Α» του Συµβουλίου του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ). Αυτή η επιτυχία είναι χειροπιαστή απόδειξη της εµπιστοσύνης και της αξιοπιστίας της χώρας µας ως παρόχου ποιοτικών ναυτιλιακών υπηρεσιών. Η Ελλάδα διαχρονικά και δυναµικά συµβάλλει καθοριστικά στη διαµόρφωση της διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής και νοµοθεσίας στο πλαίσιο του ΙΜΟ.

Μπροστά στο 2024 στεκόµαστε µε σαφή στρατηγική και συγκεκριµένους στόχους και προτεραιότητες:

Πρώτος στόχος: Η δραστική αναβάθµιση της ναυτικής εκπαίδευσης. Η ναυτιλία και ο πρωταγωνιστικός ρόλος που έχουµε βασίζονται στον άνθρωπο. Εποµένως, θα πρέπει να δώσουµε στους Ελληνες ναυτικούς τα εφόδια και τις δεξιότητες για να συνεχίσουµε να κρατάµε την ελληνική ναυτιλία ψηλά. Γι’ αυτό το 2024 θα είναι έτος «Ναυτικής Εκπαίδευσης».

∆εύτερος στόχος: Η δροµολόγηση της µετάβασης σε µια βιώσιµη, ανταγωνιστική και τελικά «πράσινη» ναυτιλία. Αυτός ο στόχος αποτελεί προτεραιότητα αιχµής και ταυτίζεται µε τις προτεραιότητες του ΙΜΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η υλοποίησή του πρέπει να γίνει ισορροπηµένα και ορθολογικά. Με συλλογικότητα και µεθοδικό τρόπο. Προς αυτή την κατεύθυνση θα αναλάβουµε πρωτοβουλίες σε συνεργασία µε τους εταί ρους µας στον ΙΜΟ και στην Ε.Ε. και, βεβαίως, µε τους ενδιαφερόµενους φορείς.

Τρίτος στόχος: Η µέγιστη ασφάλεια στα λιµάνια µας και στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Πάντα µε κατευθυντήρια αρχή την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Γι’ αυτό ενισχύουµε το Λιµενικό Σώµα µε µέσα και τεχνικές δυνατότητες και αξιοποιούµε ευρωπαϊκά κονδύλια.

Τέταρτος στόχος: Η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης όλων των διαδικασιών του υπουργείου µας. Από το νηολόγιο και την ένταξη σε αυτό έως όλες τις επιµέρους διαδικασίες τις οποίες συναντά κάθε συναλλασσόµενος µε το υπουργείο µας. Ολα αυτά επιβάλλεται να περάσουν στη σύγχρονη εποχή: ψηφιοποίηση παντού!

Τέλος, ο ρόλος και η συνεισφορά του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στον αποφασιστικό έλεγχο των θαλάσσιων µεταναστευτικών ροών παραµένουν εξαιρετικά κρίσιµα και αναγνωρίζονται από κάθε καλόπιστο παρατηρητή. Τα άξια µέλη του Σώµατος επιδεικνύουν καθηµερινά υψηλό αίσθηµα ευθύνης και διακρίνονται για την αυταπάρνηση και τον επαγγελµατισµό τους διασώζοντας χιλιάδες συνανθρώπους µας.

Στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παραµένουµε προσηλωµένοι στην υλοποίηση των πιο πάνω στόχων, έτσι ώστε στο τέλος του 2024 να παρουσιάσουµε πρακτικά και ουσιαστικά αποτελέσματα.


Κεφαλογιάννη: Πλέγμα δράσεων για ενίσχυση του τουρισμού


Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, το 2023 θα κλείσει ως η νέα χρονιά-ορόσηµο για τον ελληνικό τουρισµό, καθώς τόσο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις όσο και η εισερχόµενη ταξιδιωτική κίνηση αναµένεται να ξεπεράσουν τα επίπεδα του 2019. Με τη φετινή χρονιά ολοκληρώνεται ένας 10ετής κύκλος ανάπτυξης και ανοίγει ένας νέος. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και φυσικά το υπουργείο Τουρισµού εργαζόµαστε εντατικά για να θέσουµε ισχυρά θεµέλια για το αύριο του ελληνικού τουρισµού.

Μέσα από ένα πλέγµα δράσεων και πολιτικών δηµιουργούµε σήµερα τις συνθήκες για µια νέα αρχή για τον ελληνικό τουρισµό, µε πυρήνα τη βιωσιµότητα και γνώµονα τον σεβασµό στον άνθρωπο, στις τοπικές κοινωνίες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, ενώ το µέτρο και η ισορροπία θα διατρέχουν οριζόντια όλες τις αποφάσεις και πρωτοβουλίες µας. Το όραµά µας για τον ελληνικό τουρισµό αποσκοπεί σε µια βιώσιµη ανάπτυξη, που θα εξασφαλίζει µακροχρόνια οφέλη για την εθνική οικονοµία και φυσικά για την ελληνική κοινωνία.

Για την υλοποίηση των στόχων µας έχουν δροµολογηθεί για το 2024 θεσµικές παρεµβάσεις που θα συµβάλουν στην ποιοτική αναβάθµιση της τουριστικής προσφοράς της χώρας και την προσέλκυση επενδύσεων στον τουρισµό. Παράλληλα, προχωρούµε µε εντατικούς ρυθµούς για να αξιοποιήσουµε στο µέγιστο δυνατό τη µοναδική ευκαιρία για τον ελληνικό τουρισµό που παρουσιάζεται µε τους πόρους που διατίθενται µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), στοχεύοντας σε µία ανάπτυξη που θα αφορά ολόκληρη τη χώρα και θα συνδρά µει καίρια στη διαφοροποίηση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού µας προϊόντος.

Ήδη βρίσκονται σε φάση υλοποίησης έργα που αφορούν στην αναβάθµιση τουριστικών εγκαταστάσεων, όπως χιονοδροµικών κέντρων, ορειβατικών καταφυγίων και τουριστικών λιµένων, αλλά και στη βελτίωση της προσβασιµότητας σε παραλίες της χώρας. Εχουν επίσης δροµολογηθεί, µε χρηµατοδότηση από το ΤΑΑ, έργα που στοχεύουν στην ενίσχυση ειδικών µορφών τουρισµού, στη βελτίωση της προώθησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος, στην αναβάθµιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Κεντρικό στόχο µας για το 2024 αποτελεί η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισµού, µέσα από τη µέγιστη δυνατή απορρόφηση των πόρων του προγράµµατος «Τουρισµός για Ολους 2022-2025». Σκοπός µας είναι να δώσουµε σε περισσότερους συµπολίτες µας τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα.
Ο νέος κύκλος του προγράµµατος θα αξιοποιήσει αυξηµένους πόρους και θα αφορά περισσότερους δυνητικούς δικαιούχους, ενώ θα περιλαµβάνει ειδική µέριµνα για συγκεκριµένες κατηγορίες κληρωθέντων του προγράµµατος, όπως για άτοµα µε αναπηρία, πολύτεκνους και συνταξιούχους.

Στο υπουργείο Τουρισµού θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε και τη νέα χρονιά, ώστε να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά όλες τις προκλήσεις, αλλά και να θέσουµε ισχυρά θεµέλια για το µέλλον του ελληνικού τουρισµού. Προσβλέπουµε σε µια ανάπτυξη δίκαιη και ισόρροπη, για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Ελληνες.


Παπαστεργίου: 2024, ένα ψηφιακά συναρπαστικό έτος


Το 2023 υπήρξε ένας χρόνος µε πολλές προκλήσεις, στις οποίες το ελληνικό κράτος ανταποκρίθηκε άµεσα και µε επιτυχία. Η θέση της χώρας διεθνώς ενισχύεται διαρκώς και δεν είναι καθόλου τυχαία τα αποτελέσµατα που ήρθαν στους τελευταίους µήνες του χρόνου: η Ελλάδα επανέκτησε την επενδυτική της βαθµίδα, ενώ το περιοδικό «Economist» την ξεχώρισε ως «χώρα της χρονιάς». Από «χώρα της κρίσης», που υπήρξε επί χρόνια, η Ελλάδα µε τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε η χώρα-έκπληξη, επιτυγχάνοντας τον τρίτο υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης στην ευρωζώνη.

Βασική παράµετρος για την προσέλκυση επενδύσεων είναι ένα σταθερό περιβάλλον, κάτι που έχει επιτευχθεί στη χώρα. Ο ρόλος του ψηφιακού µετασχηµατισµού στη δηµιουργία και τη διατήρηση ενός επενδυτικά σταθερού περιβάλλοντος είναι σηµαντικός. Εχοντας προχωρήσει ένα ευρύ πρόγραµµα ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, στο υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης συνεχίζουµε την πορεία επενδύοντας σε ένα µέλλον µε την τεχνολογία «ταγµένη» στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

Το mAiGov, o «ψηφιακός βοηθός», η πρώτη υλοποίηση εφαρµογής τεχνητής νοηµοσύνης στο ελληνικό ∆ηµόσιο, συµβάλλει στη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη µε µεγάλη ασφάλεια. Επίσης, σε λίγους µήνες, µέσω του gov.gr wallet, δεν θα είναι απαραίτητη ούτε καν η έκδοση πιστοποιητικών σε ψηφιακή µορφή: απλώς θα αρκεί η συναίνεση του πολίτη µέσω του wallet, για να προχωρήσουν διάφορες διαδικασίες που έχει αιτηθεί.

Μια άλλη µεγάλη αλλαγή είναι ο προσωπικός αριθµός, για τον οποίο βρισκόµαστε στην τελική ευθεία: θα είναι ο µοναδικός που θα χρειάζεται ο πολίτης για τις οποιεσδήποτε αλληλεπιδράσεις του µε το ∆ηµόσιο. Eπενδύουµε στον τοµέα της αποθήκευσης των δεδοµένων, καθώς οι ανάλογες απαιτήσεις διαρκώς αυξάνονται διεθνώς. Το ελληνικό κράτος, έχοντας στραφεί στην πολιτική cloud-first και στην υλοποίηση πράσινων data centers µε την αξιοποίηση των φυσικών πηγών για ενέργεια, έχει επιτύχει η χώρα να µπει στον χάρτη των επενδύσεων των κολοσσών του κλάδου.

Έτσι, επενδύσεις εταιρειών όπως οι Digital Realty, Amazon, Microsoft και Google, σε συνδυασµό µε επενδύσεις του ελληνικού κράτους, όπως η υλοποίηση του υπερυπολογιστή «∆αίδαλος», που θα συγκαταλέγεται από πλευράς απόδοσης στα 500 κορυφαία συστήµατα διεθνώς, καθιερώνουν την Ελλάδα ως τεχνολογικό κόµβο της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.

Παράλληλα, προχωρούν τα µεγάλα τηλεπικοινωνιακά έργα, Smart Readiness, Ultra-Fast Broadband, Gigabit Voucher και WiFi4Greece, προγράµµατα που ενισχύουν τη γρήγορη πρόσβαση στο Ιnternet και αλλάζουν τον τηλεπικοινωνιακό χάρτη. Τα τελευταία χρόνια έδειξαν την πολιτική βούληση και τη δύναµη τόσο της ηγεσίας όσο και των πολιτών να αλλάξει η χώρα. Το 2024, µε την πολύτιµη αυτή εµπειρία, σε µια ψηφιακή πορεία ανάπτυξης και ευηµερίας, η Ελλάδα αλλάζει µορφή, ανεβαίνει επίπεδο.


Κικίλιας: Πρόληψη και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών


Η ώρα της κρίσης είναι το έσχατο, η πρόληψή της είναι ο στόχος. Αυτό είναι το µοντέλο που υπηρετούµε στο υπουργείο Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο διέπει τόσο τον πρόσφατο νόµο που ψηφίστηκε στη Βουλή όσο και την επιτάχυνση της υλοποίησης του προγράµµατος «Αιγίς».
Η πρόληψη µέσω της αξιοποίησης των δεδοµένων και των νέων τεχνολογιών αποτελεί σηµαντικό βήµα, έτσι ώστε όλος ο κρατικός µηχανισµός και όλοι οι φορείς να παρεµβαίνουν πιο γρήγορα και να αντιµετωπίζουν τις κρίσεις πιο αποτελεσµατικά.

Μετά τα παγκόσµια γεγονότα που προκάλεσε η κλιµατική κρίση -πολλοί µιλάνε και για κλιµατική κατάρρευση-, το συγκεκριµένο υπουργείο, που αποτελεί ένα θεσµικό οικοδόµηµα της πολιτικής βούλησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είναι απλώς ένας επιχειρησιακός βραχίονας απόκρισης σε µια φυσική ή άλλη καταστροφή. Είναι ο φορέας εκείνος που οφείλει να ενεργεί πριν, κατά τη διάρκεια και µετά από σοβαρούς κινδύνους, καταστροφές και φυσικές καταστροφές για την προστασία των πολιτών, των περιουσιών τους και του περιβάλλοντος.

Σε αυτό το πλαίσιο, για το 2024 η κυβέρνηση ενίσχυσε τον προϋπολογισµό του υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας µε 17,5 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ µόνο για τις νέες προσλήψεις που επίκεινται η µισθοδοσία του υπουργείου θα αυξηθεί κατά 4%. Πρόκειται για την πρόσληψη 650 δασοκοµάντος επταετούς θητείας, την εισαγωγή 240 πυροσβεστών και 50 αξιωµατικών µέσω πανελληνίων εξετάσεων, καθώς και προσλήψεις 10 πιλότων, 30 αξιωµατικών µε ειδικότητα µηχανικού και 10 ιατρών. Εποµένως, το 2024 το Πυροσβεστικό Σώµα θα ενισχυθεί συνολικά µε 990 νέα στελέχη.

Σε ό,τι έχει να κάνει µε τον προϋπολογισµό και το «Αιγίς», το 2024 αποτυπώνει την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην ωρίµανση του προγράµµατος, καθώς οι εγγεγραµµένες πιστώσεις σε σχέση µε το απελθόν έτος παρουσιάζουν αύξηση 188,24% από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας -το οποίο και χρηµατοδοτεί δράσεις του «Αιγίς»-, µε ορόσηµο ολοκλήρωσης τον ∆εκέµβριο του 2025. Πρόκειται για σηµαντικά έργα και προµήθειες, ύψους 2,1 δισ. ευρώ, που αφορούν σε εναέρια µέσα και τεχνολογικό εξοπλισµό, µε στόχο την πρόληψη και την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών, όπως drones, σένσορες, κάµερες, ραντάρ και µετεωρολογικοί σταθµοί, ελικόπτερα, Καναντέρ, πυροσβεστικά οχήµατα, αλλά και τεχνητή νοηµοσύνη, ψηφιοποίηση όλων των συστηµάτων κ.ά., έτσι ώστε να µπορούµε πιο νωρίς να προειδοποιούµε τον κόσµο, να τον ενηµερώνουµε και µε αυτόν τον τρόπο να υπάρχει καλύτερη και πιο άµεση παρέµβαση.

Στόχος µας, τέλος, είναι να χτίσουµε ένα κοµµάτι εκπαίδευσης στα σχολεία, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην κοινωνία. Η κλιµατική κρίση είναι εδώ και εµείς όλοι µαζί οφείλουµε να γίνουµε πιο ανθεκτικοί, ώστε να αντιµετωπίζουµε τις επιπτώσεις της µε µια κουλτούρα συναντίληψης και συνεργασίας.

Δημοσιεύτηκε στα ¨Παραπολιτικά" στις 30 Δεκεμβρίου