Τα νέα τους καθήκοντα ανέλαβαν από την 1η Ιανουαρίου οι 13 νέες περιφερειακές Αρχές της χώρας, που για την επόµενη πενταετία θα διοικήσουν τις Περιφέρειες της επικράτειας. Οι 13 «µικροί πρωθυπουργοί» µιλούν στα «Π» για τις µεγάλες προκλήσεις και τα στοιχήµατα µε τα οποία θα βρεθούν αντιµέτωποι κατά τη θητεία τους, ενώ ξεδιπλώνουν το όραµά τους για την ανάπτυξη των Περιφέρειών τους. Νίκος Χαρδαλιάς, Απόστολος Τζιτζικώστας, Σταύρος Αρναουτάκης, ∆ηµήτρης Κουρέτας, Νεκτάριος Φαρµάκης, Γιώργος Χατζηµάρκος, Αλέξανδρος Καχριµάνης, Φάνης Σπανός, ∆ηµήτρης Πτωχός, Γιώργος Αµανατίδης, Χριστόδουλος Τοψίδης, Γιάννης Τρεπεκλής και Κώστας Μουτζούρης περιγράφουν στα «Π» τις προτεραιότητές τους για τη νέα περιφερειακή περίοδο, εκθέτοντας τους στόχους για την επόµενη πενταετία, µε έµφαση στα έργα και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Νίκος Χαρδαλιάς, περιφερειάρχης Αττικής

«Ξεκινάµε µε πολλά έργα»

«Πολλά έργα, παντού! Είµαστε αποφασισµένοι να κερδίσουµε το στοίχηµα της αποτελεσµατικότητας µε λύσεις, όχι λόγια. Εχουµε θέσει προτεραιότητες, που θα πηγαίνουν την Αττική κάθε µέρα και ένα βήµα µπροστά, στις υποδοµές, στα έργα συντήρησης, στη δυναµική του κοινωνικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης. Για να το πετύχουµε αυτό, έχουµε οργανώσει το Παρατηρητήριο Εργων µε ανεξάρτητους επιστήµονες και τεχνοκράτες, που θα παρακολουθούν την πρόοδο των έργων σε όλη την περιφέρεια και τη ροή της συνεργασίας µε τους δήµους, όπου αυτά εκτελούνται. Χρησιµοποιώντας σύγχρονα εργαλεία διαβούλευσης, δίνοντας βάρος σε συνεργασίες και συναινέσεις που ξεπερνούν τις αγκυλώσεις του χθες και επενδύουν στην ενότητα της τοπικής µας κοινωνίας. Με τους δήµους στην πρώτη γραµµή, σταθερούς, ειλικρινείς και ισότιµους συνεργάτες µας. Τίποτα δεν είναι εύκολο και τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Εχουµε ήδη αρχίσει να δουλεύουµε και να αντιµετωπίζουµε ένα-ένα τα µεγάλα προβλήµατα της Περιφέρειας Αττικής. Εχουµε σηκώσει τα µανίκια και ξεκινάµε µε πολλά έργα, παντού!».

∆ημήτρης Πτωχός, περιφερειάρχης Πελοποννήσου 

«Θα κάνουµε το µεγάλο άλµα»

«Σε έναν κόσµο που µεταβάλλεται ραγδαία και απρόβλεπτα, ο ερχοµός του νέου έτους συνοδεύεται για όλους µας από Αισιοδοξία και Ελπίδα. Ταυτόχρονα, ανοίγει ένας νέος κύκλος στη διοίκηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που θα µας βρει αντιµέτωπους µε σηµαντικές προκλήσεις. Οραµά µας να αντιµετωπίσουµε ουσιαστικά και µετρήσιµα τα προβλήµατα των συµπολιτών µας και να τους δώσουµε την ευκαιρία να σχεδιάσουν το µέλλον τους και να πραγµατοποιήσουν τα όνειρά τους στον τόπο µας, στην Πελοπόννησο. Είναι η κατάλληλη στιγµή, λοιπόν, να αξιοποιήσουµε επιτέλους τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα και να απελευθερώσουµε τις δηµιουργικές µας δυνάµεις, για να κάνουµε το µεγάλο άλµα που έχουµε ανάγκη».

Απόστολος Τζιτζικώστας, περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

«Συνεχίζουµε να χτίζουµε»

«Βρισκόµαστε σήµερα στο σύνορο µιας πολύ σηµαντικής και δηµιουργικής περιόδου για ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και µε την εµπιστοσύνη των συµπολιτών µας, ως διοίκηση, συνεχίζουµε µε συνέπεια, αποφασιστικότητα και πολλή δουλειά να τρέχουµε στον δρόµο της προόδου, των επενδύσεων, των έργων και των δράσεων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την καθηµερινότητα των πολιτών και δηµιουργούν µια ισχυρή αναπτυξιακή δυναµική για τον τόπο µας. Με κάθε έργο και δράση που κάνουµε και µε το ολοκληρωµένο σχέδιο που έχουµε για τα επόµενα χρόνια, υλοποιούµε το όραµά µας για τη Μακεδονία του 2030. Συνεχίζουµε να χτίζουµε µια περιφέρεια σύγχρονη, έξυπνη, πράσινη και ανθρώπινη, όπου οι νέες δυνατότητες και ευκαιρίες θα φτάσουν σε κάθε οικογένεια, σε κάθε σπίτι και η ανάπτυξη θα είναι βιώσιµη, θα είναι δίκαιη, θα είναι για όλους».

Σταύρος Αρναουτάκης, περιφερειάρχης Κρήτης 

«Γέφυρα καινοτοµίας»

«Σήµερα, είµαστε έτοιµοι να συνεχίσουµε τη δουλειά για την Κρήτη του 2030. Οι προτεραιότητες είναι γνωστές. Κινούµαστε γρήγορα στην πράσινη µετάβαση. Αντιµετωπίζουµε τις προκλήσεις στην ενέργεια, στην κλιµατική αλλαγή, στην ανθεκτικότητα απέναντι σε φυσικές καταστροφές, στον ψηφιακό µετασχηµατισµό, στην έξυπνη και βιώσιµη ανάπτυξη, στην κοινωνική και εδαφική συνοχή, στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες. Θα επιταχύνουµε τον βηµατισµό µας στον δρόµο των µεγάλων αναπτυξιακών έργων και των επενδύσεων. Θα περιορίσουµε τις ανισότητες, ενισχύοντας τους αδύναµους. Θα προωθήσουµε πολιτικές για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ψηφιακή εποχή. Και βεβαίως θα χτίσουµε την ‘‘Εξυπνη και καινοτόµα Κρήτη’’. Το νησί που θα καταστεί γέφυρα καινοτοµίας σε όλη τη Μεσόγειο. Πάνω σε αυτές τις προτεραιότητες η Περιφέρεια Κρήτης έχει διαµορφώσει την προγραµµατική της πρόταση για τα επόµενα χρόνια».

Νεκτάριος Φαρμάκης, περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

«Πρωταθλήτρια δηµιουργίας θέσεων εργασίας»

«Την τετραετία που πέρασε, ως περιφερειακή Αρχή εκτελέσαµε τα περισσότερα έργα που έγιναν ποτέ σε µία περιφερειακή θητεία, δίνοντας ώθηση και υποστήριξη σε χιλιάδες επενδύσεις. Παράλληλα, στηρίξαµε τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδηµία, για να µη χαθούν θέσεις εργασίας, δηµιουργήσαµε νέους οικονοµικούς κύκλους, µέσα από ολοκληρωµένα προγράµµατα στήριξης του πολιτισµού και του αθλητισµού, ενώ διαµορφώσαµε µια “επιθετική” εξωστρέφεια της περιφέρειας, εντός και εκτός Ελλάδας. Το αποτέλεσµα ήταν µια “µεταµόρφωση” της ∆υτικής Ελλάδας, η οποία για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια έπαψε να είναι “πρωταθλήτρια ανεργίας” και µετατράπηκε σε “πρωταθλήτρια δηµιουργίας θέσεων εργασίας”. Ωστόσο, όσα πετύχαµε µέχρι σήµερα αποτελούν µόνο ένα µικρό µέρος των πραγµατικών δυνατοτήτων του τόπου µας. Γι’ αυτό και οι προσπάθειές µας από εδώ και πέρα θα είναι να κεφαλαιοποιήσουµε τα µέχρι σήµερα οφέλη και να τα πολλαπλασιάσουµε, ώστε σύντοµα η “νέα εικόνα” της ∆υτικής Ελλάδας να µεταφραστεί σε αύξηση του ΑΕΠ, σε ενίσχυση του εισοδήµατος και, τελικά, σε βελτίωση της ποιότητας ζωής για κάθε πολίτη.

Ξεκινάµε το 2024 στηριζόµενοι πάνω στην ισχυρή εντολή που µας έδωσαν οι πολίτες στις εκλογές του περασµένου Οκτωβρίου, µε τις εξής προτεραιότητες:

• Περαιτέρω ενίσχυση των υποδοµών και βελτίωση της προσβασιµότητας.
• Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τόπου και προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.
• Ανάδειξη της ∆υτικής Ελλάδας σε πρωταγωνίστρια της πράσινης ενέργειας και ανάπτυξης.
• Πλήρη αξιοποίηση του αρχαιολογικού / ιστορικού και φυσικού πλούτου, ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας και συνέχιση της εξωστρεφούς πολιτικής.
• Στροφή στην καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα µε αειφορία.
• Ολοκλήρωση του ψηφιακού µετασχηµατισµού για τη διαµόρφωση νέου µοντέλου περιφερειακής διακυβέρνησης. Η δέσµευσή µας προς τους πολίτες είναι µία και ισχυρή: ∆εν θα σταµατήσουµε ούτε µέρα τη δουλειά για να γίνει ο τόπος µας πρωταγωνιστής σε όλα τα επίπεδα. Θέλουµε τη ∆υτική Ελλάδα, όχι µόνο “Ολυµπιακή Γη”, αλλά… Ολυµπιονίκη βιώσιµης ανάπτυξης».

Γιώργος Χατζημάρκος, περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

«Στις κρίσεις απαντάµε µε ευκαιρίες»

«Αφήσαµε πίσω µας µια χρονιά που, στην εποχή των µόνιµων κρίσεων, της παρατεταµένης αστάθειας και ανασφάλειας, είχε τα πάντα! Και στο Νότιο Αιγαίο βιώσαµε τις επιπτώσεις της κλιµατικής κατάρρευσης, τον εφιάλτη των δασικών πυρκαγιών, τις επιπτώσεις του Μεταναστευτικού, τις συνέπειες του πληθωρισµού, της ακρίβειας, της ενεργειακής κρίσης. Ναι, το 2023 είχε δυσκολίες. Αλλά είχε και κατακτήσεις και πρωτιές. Στο πιο βαθύ σκοτάδι, τα νησιά µας ανακάλυψαν την προοπτική. Στις αλλεπάλληλες κρίσεις αντέταξαν τις ανεξάντλητες δυνατότητές τους. Ξεκινάµε µια νέα θητεία µε ενισχυµένη εντολή. Συνεχίζουµε µε την ίδια αποφασιστικότητα να υιοθετούµε πολιτικές που θα µειώνουν την αβεβαιότητα και θα περιορίζουν τις επιπτώσεις των κρίσεων. ∆ική µας ευθύνη και δέσµευση, και τη νέα χρονιά, αλλά και κάθε µέρα, είναι στις κρίσεις να απαντάµε µε ευκαιρίες. Να δηµιουργούµε ένα περιβάλλον στο οποίο οι σηµερινοί νέοι να µπορούν να σχεδιάσουν το µέλλον τους, να κάνουν τα όνειρά τους πραγµατικότητα. Ενα περιβάλλον που εµείς οι ίδιοι χτίζουµε µε τη δουλειά µας. ∆ουλειά που δεν µας δίνει µόνο την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Μας δίνει την πίστη και τη διαπίστωση ότι µια καλύτερη ζωή στα νησιά µας δεν είναι απλώς εφικτή. Είναι ήδη εδώ!».

∆ημήτρης Κουρέτας, περιφερειάρχης Θεσσαλίας

«Ευηµερία των πολιτών»

«Οι πολιτικές προτεραιότητες της νέας περιφερειακής Αρχής στη Θεσσαλία διαµορφώθηκαν σε µεγάλο βαθµό από την καταστροφή που υπέστη η περιφέρεια λόγω της καταιγίδας ‘‘Daniel’’. Αµέσως µετά την εκλογή της, η νέα διοίκηση εκπόνησε, σε συνεργασία µε µια επιστηµονική οµάδα που συστάθηκε γι’ αυτόν τον λόγο, ένα σχέδιο βιώσιµης ανασυγκρότησης της περιοχής, µε έµφαση στην αγροτική οικονοµία και την πολιτική προστασία. Πρόκειται για το στρατηγικό πλάνο που στοχεύει στην επάνοδο του αισθήµατος ασφάλειας των πολιτών, τόσο στο επίπεδο της θωράκισης της Θεσσαλίας έναντι των πιθανών φυσικών καταστροφών όσο και στο επίπεδο της παραγωγικής δυνατότητας των πολιτών, που επλήγη σε µεγάλο βαθµό από την καταιγίδα. Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, επεξεργαζόµαστε µε διευρυµένη διαβούλευση τη συγκρότηση των δράσεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας και του Προγράµµατος ∆ηµόσιων Επενδύσεων. Ταυτόχρονα, εκπονούµε ένα σηµαντικό σχέδιο για τον πολιτισµό, εκτιµώντας πως παίζει έναν κοµβικό ρόλο στην πρόοδο και την ευηµερία των πολιτών».

Γιώργος Αμανατίδης, περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

«Βελτίωση παραγωγικής δυνατότητας»

«Οι προτεραιότητές µας είναι επιγραµµατικά:

• Η προσέλκυση επενδύσεων µε σύστηµα - µηχανισµό υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας (µηχανισµός στήριξης επιχειρήσεων) αλλά και εύρεσης εργασίας (παρατηρητήριο απασχόλησης).
• Η καλύτερη διαλειτουργική συνεργασία των φορέων της ∆υτικής Μακεδονίας τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνοκρατικό επίπεδο (σύγκλιση στόχων και συνεργασιών).
• Η ουσιαστική αναθεώρηση του προγραµµατικού πλαισίου µεταξύ τοπικής κοινωνίας, κυβέρνησης και ∆ΕΗ σε µια διαδικασία συµπόρευσης για τις διαδικασίες µετάβασης, µε έντονη τοπική παρουσία των µηχανισµών στήριξής της.
• Η δηµιουργία ρεαλιστικού και εφαρµόσιµου Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης της ∆υτικής Μακεδονίας, µε την ενεργή συµµετοχή των πολιτών και των φορέων.
• Η ανάδειξη της ∆υτικής Μακεδονίας σε κόµβο των Νοτιοδυτικών Βαλκανίων, µε αξιοποίηση της γεωγραφικής της θέσης και της εγκατεστηµένης γνώσης.
• Η δηµιουργία στοχευµένων, ολοκληρωµένων χωρικών και θεµατικών παρεµβάσεων.
• Η βελτίωση της παραγωγικής δυνατότητας του οργανισµού της Περιφέρειας».

Φάνης Σπανός, περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

«Ενίσχυση κοινωνικών δράσεων»

«Κοµβικά έργα (Λαµία - Ιτέα - Αντίρριο, Λαµία - Καρπενήσι, παράκαµψη Χαλκίδας - Αρτάκης - Ψαχνών) ξεκινούν µε την έναρξη της δεύτερης θητείας µας και εµείς συνεχίζουµε µε βασική προτεραιότητα την ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας στην πράξη, την ανάδειξη των δυνατοτήτων και της δυναµικής της, αλλά και την ανθεκτικότητα έναντι των προκλήσεων του σήµερα και του αύριο. Οφείλουµε, παράλληλα, να επισπεύσουµε δράσεις και παρεµβάσεις, όπως η ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας ή η στήριξη των πληµµυροπαθών του ∆οµοκού. Ταυτόχρονα, να ενισχύσουµε τις κοινωνικές µας δράσεις για την ουσιαστική υποστήριξη όσων αντιµετωπίζουν αναπηρία, ασθένεια, ανέχεια, κοινωνική και οικονοµική αποµόνωση. Γιατί η ποιότητα της Πολιτείας, αλλά και της κοινωνίας µας, φαίνεται από το πώς αντιµετωπίζει τα πιο αδύναµα µέλη της!».

Κώστας Μουτζούρης, περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

«Απορρόφηση των πόρων»

«Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου βρίσκεται στη σωστή πλευρά και τα όρια Ελλάδας - Τουρκίας, Ευρώπης - Ασίας, Ε.Ε. - χωρών εκτός Ε.Ε., Ζώνης Σένγκεν - εκτός Σένγκεν. Αυτά δίνουν το στίγµα των προκλήσεων που αντιµετωπίζει, µε κύριο τη συνεχή διείσδυση οικονοµικών µεταναστών στα εδάφη της. Είναι ένα πρώτο θέµα, στο οποίο οφείλουµε να ισορροπήσουµε τα προσεχή έτη προς όφελος των κατοίκων µας. Οι θέσεις µας επ’ αυτού είναι πανελληνίως γνωστές και παραµένουµε αταλάντευτοι σε αυτές. Ενα δεύτερο θέµα µε το οποίο θα ασχοληθούµε επισταµένως είναι η επωφελής απορρόφηση των τεράστιων οικονοµικών πόρων που εξασφαλίσαµε για την αρχοµένη περίοδο του ΕΣΠΑ. Η Ευρώπη και η Ελλάδα φάνηκε πολύ γενναιόδωρη. Σειρά µας τώρα να φανούµε αντάξιοι της εµπιστοσύνης».

Αλέξανδρος Καχριμάνης, περιφερειάρχης Ηπείρου 

«Μεγάλα αναπτυξιακά έργα»

«Παρά τη βελτίωση της ελληνικής οικονοµίας, δεν θα έλεγα ότι το ίδιο συµβαίνει και µε τα οικονοµικά των Περιφερειών, οι οποίες έχουν ανάγκη µεγαλύτερης στήριξης. Ευελπιστούµε το 2024 να υπάρξει σταδιακή αποκατάσταση της χρηµατοδότησης, ώστε να προχωρήσουν τα µεγάλα αναπτυξιακά έργα που έχει σχεδιάσει και προγραµµατίσει η Περιφέρεια Ηπείρου. Υπάρχουν πολλές ανάγκες ακόµη. Ενδεικτικά να αναφέρω την κατασκευή των οδικών συνδέσεων της Πρέβεζας µε την Ιόνια Οδό, του παραλιακού άξονα µε τα ελληνοαλβανικά σύνορα, την περαιτέρω αναβάθµιση των οδικών και περιβαλλοντικών υποδοµών, τη δηµιουργία του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Ερευνας, τη βελτίωση των υποδοµών που αφορούν τις παραγωγικές δραστηριότητες, την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού, µε απώτερο στόχο τη µείωση της ανεργίας και την προσέλκυση νέων που έχουν µετακοµίσει στις χώρες του εξωτερικού. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά είµαστε αισιόδοξοι».

Χριστόδουλος Τοψίδης, περιφερειάρχης ΑΜΘ

«Παραγωγικά από την πρώτη ηµέρα»

«Ο µεγάλος στόχος της διοίκησής µας είναι ο εκσυγχρονισµός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε όλα τα επίπεδα. Ενας από τους πρώτους µας στόχους είναι η µετάβαση όλων των υπηρεσιών σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον, µέσα στο οποίο θα µπορούν να κινούνται εύκολα και οι πολίτες στο κοµµάτι που τους αφορά. Από κει και πέρα, όµως, πρέπει να κάνουµε άµεσα µια αναλυτική καταγραφή των έργων που είναι σε εξέλιξη στην περιφέρειά µας, να ελέγξουµε την πορεία και τα χρονοδιαγράµµατά τους, µε στόχο, βέβαια, να παρέµβουµε όπου είναι απαραίτητο, ώστε εν συνεχεία να αρχίσουµε να υλοποιούµε το δικό µας πρόγραµµα. Είµαστε αποφασισµένοι να αξιοποιήσουµε τον χρόνο της διοίκησής µας παραγωγικά από την πρώτη ηµέρα και µε κατεύθυνση την ανάπτυξη του τόπου».

Γιάννης Τρεπεκλής, περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

«Θα τηρήσουµε το συµβόλαιο τιµής»

«Πριν από λίγο καιρό οι πολίτες των Ιονίων Νήσων µάς έδωσαν ισχυρή εντολή να ανατρέψουµε την περίοδο στασιµότητας και υστέρησης βασικών έργων και υποδοµών στην οποία έχει περιέλθει ο τόπος µας τα τελευταία χρόνια. Αυτή την ισχυρή εντολή θα εργαστούµε άοκνα να τη µετατρέψουµε σε έργο δηµιουργίας και ανάπτυξης. Επιτέλους, τα Ιόνια Νησιά πρέπει να αποκτήσουν δηµόσιες υποδοµές, σύγχρονες και ασφαλείς για τους κατοίκους τους, ώστε να καταστεί ο τουριστικός µας προορισµός περισσότερο ανταγωνιστικός και βιώσιµος. Στη φαρέτρα µας διαθέτουµε τα πλέον αποτελεσµατικά όπλα, που είναι η θέλησή µας, η όρεξη για δουλειά, το πνεύµα συνεργασίας µε όλους και η πίστη πως µπορούµε να τα καταφέρουµε καλύτερα. Με σχέδιο, µε εργατικότητα, µε ταπεινότητα και µε επιµονή θα τηρήσουµε το συµβόλαιο τιµής που υπογράψαµε µε τους συµπολίτες µας στις 15 Οκτωβρίου 2023».

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Παραπολιτικά»