Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου για την θεσμοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, με τίτλο «Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις», το οποίο βρισκόταν μέχρι 31 Ιανουαρίου σε στάδιο δημόσιας διαβούλευσης.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ο παρών νόμος αποσκοπεί στη διασφάλιση της αρχής της ισότητας, μέσω της επέκτασης της δυνατότητας σύναψης γάμου και σε πρόσωπα του ίδιου φύλου και στην ενίσχυση της προστασίας από διακρίσεις, προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ.

Το αντικείμενο του νοσμοσχεδίου

Αντικείμενο του παρόντος νόμου αποτελούν: α) η τροποποίηση του Αστικού Κώδικα, προκειμένου να αναγνωρισθεί η δυνατότητα σύναψης γάμου από πρόσωπα του ίδιου φύλου, β) οι αναγκαίες παρεμβάσεις στην εργατική νομοθεσία για την προστασία των ομοφύλων συζύγων και γονέων, γ) η διεύρυνση της προστασίας από διακρίσεις και δ) η ειδικότερη ρύθμιση σχέσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας.

Το χρονοδιάγραμμα του νομοσχεδίου

Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί στην κοινή συνεδρίαση των επιτροπών της Βουλής Κοινωνικών Υποθέσεων Ισότητας και Μορφωτικών.

Τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου το μεσημέρι θα ξεκινήσει η επεξεργασία του για να συνεχιστεί Τετάρτη 7 του μηνός με την ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών φορέων. Η 2η ανάγνωση θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου, επίσης Δευτέρα, για να εισέλθει προς συζήτηση στην Ολομέλεια στις 14 Φεβρουαρίου και να ψηφιστεί στις 15 του μήνα.Ειδικότερα, η πρώτη συνεδρίαση θα διεξαχθεί την προσεχή Δευτέρα το μεσημέρι, η δεύτερη συνεδρίαση των επιτροπών με την ακρόαση των φορέων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, ενώ η τρίτη τη μεθεπόμενη Δευτέρα.