Αλλαγές στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση προβλέπει το σχέδιο για το «ανοικτό σχολείο» που προωθεί το υπουργείο Παιδείας. Σηµαντικό κεφάλαιο για τη σχολική εκπαίδευση είναι, µεταξύ άλλων, και ο επαναπροσδιορισµός του πλαισίου κανόνων και ευθύνης για τον περιορισµό των φαινοµένων µπούλινγκ, µε αυστηροποίηση του ποινολογίου των µαθητών, µε επαναφορά των δικαιολογηµένων και αδικαιολόγητων απουσιών καθώς και την ειδική θεσµοθέτηση ποινικών και οικονοµικών ευθυνών των γονιών των µαθητών που συµµετέχουν στις καταλήψεις των σχολείων.

Υπουργείο Παιδείας: Τι προβλέπει το σχέδιο για το «Ανοιχτό Σχολείο» για το μπούλινγκ

Σύµφωνα µε το σχέδιο που προωθεί το υπουργείο Παιδείας γίνεται επαναφορά της διάταξης για τη δυνατότητα αποβολής µαθητή µέχρι πέντε ηµέρες από τον σύλλογο διδασκόντων ενώ παρέχεται η δυνατότητα στον διευθυντή του σχολείου, µε απόφασή του, να δίνει µέχρι τρεις ηµέρες αποβολή.

Θα υπάρξει επίσης ειδική διάταξη για την ποινική ευθύνη των γονέων για τους µαθητές που κάνουν κατάληψη σχολείου, καθώς και ειδική διάταξη για την οικονοµική ευθύνη των οικογενειών σε περίπτωση που τα παιδιά τους έχουν προκαλέσει υλικές ζηµιές σε σχολείο. Για την αντιµετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς µαθητών, προβλέπεται από προφορική παρατήρηση, επίπληξη έως και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Η αποβολή µίας ή δύο ηµερών επιβάλλεται εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά µέτρα (προφορική παρατήρηση και επίπληξη) που έχουν προηγουµένως ήδη εφαρµοστεί δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης του µαθητή ή αν πρόκειται για σοβαρή παρέκκλιση, έστω και µεµονωµένη. Επίσης, αν µαθητής παρακωλύει τη διεξαγωγή µαθήµατος, είναι δυνατόν να του επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να αποµακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται µε την ευθύνη του διευθυντή του σχολείου, λαµβάνοντας απουσία.

Στο πλαίσιο των αυστηρότερων µέτρων στα σχολεία εξετάζεται εκ νέου ο αριθµός των απουσιών των µαθητών και θα επανέλθει στις 64 δικαιολογηµένες και 50 αδικαιολόγητες απουσίες, καθώς επί υπουργίας Κ. Γαβρόγλου καταργήθηκε η διάκριση απουσιών σε δικαιολογηµένες και αδικαιολόγητες, µε όριο απουσιών τις 114. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, το 80% των µαθητών κάνει χρήση του συνόλου των απουσιών.

Ξεφεύγει η παραβατικότητα ανηλίκων

Την ίδια ώρα, η παραβατικότητα των ανηλίκων στη χώρα µας δείχνει να ξεφεύγει: περισσότερα από 10.700 περιστατικά απασχόλησαν την Αστυνοµία το 2023 - πολύ περισσότερα από εκείνα του 2022. Όπως αναφέρθηκε σε ηµερίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τον σχολικό εκφοβισµό, το περασµένο έτος εξαρθρώθηκαν 17 συµµορίες ανηλίκων που ασκούσαν σκληρή βία.

Μια δυσλειτουργική οικογένεια, η έλλειψη επικοινωνίας µε τους γονείς ή η απουσία ορίων βρίσκονται πολλές φορές πίσω από τον θύτη σχολικού εκφοβισµού, υπογράµµισε ο αξιωµατικός της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, του Τµήµατος Αντιµετώπισης Παραβατικότητας Ανηλίκων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης Λάζαρος Γρηγοριάδης.

Στις αλλαγές που έφερε ο νέος ποινικός κώδικας όσον αφορά την αντιµετώπιση των ανηλίκων παραβατών από τη ∆ικαιοσύνη αναφέρθηκε ο πρωτοδίκης Ιωάννης Γραµµατικός. Όπως είπε, για τα παιδιά έως 12 ετών δεν λαµβάνονται µέτρα. Από 12 έως 15 ετών δεν καταλογίζονται ποινικά οι πράξεις και λαµβάνονται αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα. Για παραβάτες άνω των 15 ετών, εφόσον η πράξη είναι κακούργηµα, υπάρχει η δυνατότητα να αποφασιστεί εγκλεισµός σε φυλακή ανηλίκων.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή