Στο Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, (EPSCO) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, συμμετείχαν η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως και ο υφυπουργός, Πάνος Τσακλόγλου.

Η κα Κεραμέως πραγματοποίησε ομιλία επί ζητημάτων της ενιαίας αγοράς και τοποθετήθηκε επί των προτάσεων της έκθεσης Letta.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η έκθεση Letta παρουσιάστηκε τον περασμένο Απρίλιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας, Enrico Letta, με θέμα «Πολύ περισσότερα από μια αγορά-Ταχύτητα, Ασφάλεια, Αλληλεγγύη-Ενδυνάμωση της Ενιαίας Αγοράς, ώστε να προσφέρει βιώσιμο μέλλον και ευημερία σε όλους τους πολίτες της ΕΕ».

Η κα Κεραμέως σημείωσε ότι οι προτάσεις της έκθεσης Letta για τη βελτίωση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και τη μείωση των ανισοτήτων είναι πολύ σημαντικές για τη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και σταθερότητας και εστίασε επιπλέον σε τέσσερα σημεία της έκθεσης που αφορούν:

- Πρώτον, στην ανάγκη δημιουργίας θέσεων εργασίας σε προηγμένους τομείς, όπως η τεχνολογία και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η υπουργός ανέφερε ότι αυτοί οι τομείς υψηλής ανάπτυξης προσφέρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και προωθούν περαιτέρω τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

- Δεύτερον, στην ανάγκη κατάρτισης των ανέργων και εργαζομένων σε ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προετοιμασία του εργατικού δυναμικού για τις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η κα Κεραμέως ανέδειξε ως παράδειγμα τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), υπογραμμίζοντας ότι η ΔΥΠΑ εφαρμόζει προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και έχει ήδη εκπαιδεύσει πάνω από 260.000 ανέργους και εργαζόμενους.

- Τρίτον, στη δημιουργία συνθηκών για επαγγελματική ευημερία. Η υπουργός τόνισε ότι, εκτός από τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης, «πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον και να διευκολύνουμε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών».

- Τέταρτον, στην αξιοποίηση και επέκταση της χρήσης μηχανισμών της ΕΕ, όπως η Τεχνική Υποστήριξη (TSI) ενός εργαλείου που ενισχύει την ικανότητα ενός κράτους μέλους της ΕΕ να πραγματοποιεί μεταρρυθμίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η κα Κεραμέως είπε το εξής: «Στην Ελλάδα υλοποιούμε ένα έργο που αφορά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός νέου στατιστικού εργαλείου κατάρτισης προφίλ των αιτούντων εργασία για την αντιστοίχισή τους με τις ανάγκες της αγοράς».

Κατά την τοποθέτησή του, ο υφυπουργός Εργασίας, Πάνος Τσακλόγλου, τόνισε ότι η βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται προσεκτικά, ώστε αφενός μεν να μην βλάπτει την ενιαία αγορά αφετέρου δε να λειτουργεί συμπληρωματικά στους στόχους της Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική.

Η ανάρτηση της Νίκης Κεραμέως


Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εργασίας, σε αυτή την κατεύθυνση χρειάζονται τα εξής:

- Βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου με πρωτοβουλίες αναβάθμισης δεξιοτήτων και διά βίου κατάρτισης, εστιάζοντας κυρίως στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

- Εφαρμογή ενεργών πολιτικών, χωρίς αποκλεισμούς, στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα που δεν βρίσκονται σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση.

- Υιοθέτηση πολιτικών για την αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, ιδίως των νέων, των γυναικών, των ατόμων με αναπηρίες και των ηλικιωμένων, ώστε να ανασχεθούν οι αρνητικές συνέπειες της δημογραφικής γήρανσης στην αγορά εργασίας.

- Ενίσχυση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας, για να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση μεταξύ θέσεων εργασίας και τομέων οικονομικής δραστηριότητας.

- Προσαρμογή του νομικού πλαισίου για τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, διασφαλίζοντας επαρκή κοινωνική προστασία.

- Αύξηση της χρηματοδότησης για έρευνα και ανάπτυξη για την προώθηση της τεχνολογικής προόδου.

- Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, βιομηχανιών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, για την προώθηση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης.

Κλείνοντας, ο κ. Τσακλόγλου σχολίασε ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε όλους τους παραπάνω τομείς τα τελευταία πέντε χρόνια.

H υπουργός και ο υφυπουργός πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Επίτροπο Εργασίας, κ. Nicolas Schmit και τον Γενικό Διευθυντή Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, κ. Mario Nava.

Επίσης, η υπουργός πραγματοποίησε επιπλέον διμερείς συναντήσεις με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ολλανδίας, κ. Karien van Gennip και τον υπουργό Εργασίας και Ένταξης Σουηδίας, κ. Johan Pehrson.