Ερώτηση Θεοχάρη για την παραχώρηση οφειλών πελατών της ΔΕΗ σε funds
m4yml6z7etbimb8fenfj
Πολιτική

Ερώτηση Θεοχάρη για την παραχώρηση οφειλών πελατών της ΔΕΗ σε funds

Προς τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γιώργο Σταθάκη

Το θέμα της πρόθεσης της Διοίκησης της ΔΕΗ να τιτλοποιήσει τις οφειλές των πελατών της και να τις παραχωρήσει σε funds φέρνει με ερώτησή του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο ανεξάρτητος βουλευτής Β' Αθήνας Χάρης Θεοχάρης.

Ήδη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κατά την ενημέρωση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ανέφερε ότι έχει λάβει υπόσχεση για αύξηση της εισπραξιμότητας πάνω από 10% από εταιρείες οι οποίες διαθέτουν συστήματα με λογισμικά ανάλυσης της πελατείας με βάσει ιστορικά στοιχεία, καθώς και ανάλυση κατάστασης του κάθε πελάτη, προεξοφλώντας ουσιαστικά ότι οι πελάτες της ΔΕΗ Α.Ε. πρόκειται να γίνουν βορά σε εισπρακτική εταιρία.

Ο κ. Θεοχάρης ρωτάει τον κ. Σταθάκη:

-Για ποιον λόγο η ΔΕΗ Α.Ε. αποφάσισε να προσλάβει σύμβουλο τη στιγμή που μέσα σε ένα σχεδόν έτος από την εφαρμογή του προγράμματος διακανονισμών των 36 δόσεων, καθώς και επιβράβευσης της συνέπειας με έκπτωση 15% έχει επιτευχθεί αύξηση της εισπραξιμότητας κατά το ίδιο ποσοστό;

-Ποια τα εργαλεία ανάλυσης που καταδεικνύουν ότι οι εφαρμοσθείσες πολιτικές των διευκολύνσεων εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. έχουν φτάσει περίπου στα όριά τους;

-Προτίθεστε να προβείτε σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα μεταβίβασης των ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ΔΕΗ Α.Ε. και συνακόλουθης είσπραξης τους από ανεξάρτητη εταιρία διαχείρισης; Εάν ναι, ποιος ο χρονικός προγραμματισμός;

-Ποια τα κριτήρια επιλογής των τραπεζών και funds στους οποίους πρόκειται να πωληθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές;

-Από την εν λόγω πώληση, υπάρχει πρόβλεψη για εξαίρεση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων;

Ολόκληρη η ερώτηση:

Θέμα: «Πρόσληψη Συμβούλου για την Είσπραξη των Ληξιπρόθεσμων Οφειλών της ΔΕΗ Α.Ε και Τιτλοποίηση Χρεών »

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) αποτελεί την μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα που απασχολεί περί τους 21 χιλιάδες εργαζομένους, η οποία ωστόσο καλείται να διαχειριστεί ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών που αγγίζουν τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σημειωτέον δε ότι το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών μειώθηκαν κατά περίπου 12% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2016 καθώς, παρότι σε καθοδική πορεία, οι οφειλές τότε είχαν φθάσει τα 2,961 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με το από 28/9/2016 Δελτίο Τύπου της επιχείρησης περί των Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2016 Ομίλου ΔΕΗ (σελ.7), οφείλονταν στην αύξηση της εισπραξιμότητας για πρώτη φορά ύστερα από αρκετά χρόνια λόγω αφενός του συστήματος διακανονισμών των 36 δόσεων, και αφετέρου λόγω της επιβράβευσης της συνέπειας με έκπτωση 15% για την τακτική πληρωμή των λογαριασμών, καθώς και στη στοχευμένη προσπάθεια αποκοπών σε οφειλές με μεγάλα χρέη.

Στη διάρκεια ενημέρωσης που παρείχε στις 8/3/2017 ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. προς τα μέλη στης Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ανακοίνωσε ότι η ΔΕΗ Α.Ε. προτίθεται να προσλάβει εταιρία με εξειδίκευση και διεθνή εμπειρία στην συλλογή οφειλομένων. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η ΔΕΗ Α.Ε. έχει λάβει υπόσχεση για αύξηση της εισπραξιμότητας πάνω από 10% από εταιρείες οι οποίες διαθέτουν συστήματα με λογισμικά ανάλυσης της πελατείας με βάσει ιστορικά στοιχεία, καθώς και ανάλυση κατάστασης του κάθε πελάτη, προεξοφλώντας ουσιαστικά ότι οι πελάτες της ΔΕΗ Α.Ε. πρόκειται να γίνουν βορά σε εισπρακτική εταιρία.

Προς επανόρθωση της αρνητικής δημοσιότητας που έλαβε η δήλωση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε., πηγές της εταιρίας επιχείρησαν να βαφτίσουν «το κρέας ψάρι» αναφέροντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι δεν πρόκειται να ανατεθεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπρακτικές εταιρείες, αλλά ότι απλά υφίσταται πρόβλεψη πρόσληψης συμβούλου για την υποβοήθηση της διαδικασίας είσπραξης.

Επιπρόσθετα, η ΔΕΗ Α.Ε. δια στόματος του προέδρου της και διευθύνοντος συμβούλου ανακοίνωσε την τιτλοποίηση δηλαδή το securatization των οφειλών που έχουν οι πελάτες προς την επιχείρηση σε συνεργασία με μεγάλα funds και τράπεζες ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητα μέσα από την πώληση του εν λόγω χρηματοοικονομικού προϊόντος.

Επειδή με την από 1/4/2016 τροποποίηση του προγράμματος διακανονισμών που παρείχε ευελιξία και περισσότερες δόσεις σε πελάτες με μακροχρόνιες οφειλές σημειώθηκε θετική επίδραση στους ενεργείς διακανονισμούς μειώνοντας το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Επειδή η ΔΕΗ Α.Ε. διαθέτει έμπειρους νομικούς και λογιστικούς συμβούλους για να διαχειριστούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Επειδή το Ελληνικό ∆ηµόσιο ελέγχει, άµεσα ή έµµεσα µέσω του ΤΑΙΠΕ∆ (που ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό ∆ηµόσιο), το 51,12% των κοινών µετοχών της ∆ΕΗ Α.Ε.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

- Για ποιόν λόγο η ΔΕΗ Α.Ε. αποφάσισε να προσλάβει σύμβουλο για την υποβοήθηση της διαδικασίας είσπραξης με υποσχετική την αύξηση της εισπραξιμότητας κατά 10%, τη στιγμή που μέσα σε ένα σχεδόν έτος από την εφαρμογή του προγράμματος διακανονισμών των 36 δόσεων, καθώς και επιβράβευσης της συνέπειας με έκπτωση 15% έχει επιτευχθεί αύξηση της εισπραξιμότητας κατά το ίδιο ποσοστό;

- Ποια τα εργαλεία ανάλυσης που καταδεικνύουν ότι οι εφαρμοσθείσες πολιτικές των διευκολύνσεων εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. έχουν φτάσει περίπου στα όριά τους;

- Προτίθεστε να προβείτε σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα μεταβίβασης των ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ΔΕΗ Α.Ε. και συνακόλουθης είσπραξης τους από ανεξάρτητη εταιρία διαχείρισης; Εάν ναι, ποιος ο χρονικός προγραμματισμός;

- Ποια τα κριτήρια επιλογής των τραπεζών και funds στους οποίους πρόκειται να πωληθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές με σκοπό την βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης; Από την εν λόγω πώληση, υπάρχει πρόβλεψη για εξαίρεση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων;


Ο ερωτών Βουλευτής


Χάρης Θεοχάρης - Β΄Αθηνών

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα