Στον επανακαθορισμό των περιορισμών που ισχύουν για πολιτικά κόμματα και υποψήφιους βουλευτές και ευρωβουλευτές σχετικά με τον τραπεζικό δανεισμό τους, προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών, με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία απαγορεύεται, όχι μόνο η εκχώρηση ή ενεχύραση ποσοστού πάνω από το 50% της κρατικής χρηματοδότησης του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως ισχύει σήμερα, αλλά και να εκχωρείται ή να ενεχυράζεται η κρατική χρηματοδότηση που αφορά σε οικονομικό έτος μεταγενέστερο του έτους χορήγησης του δανείου.

Παράλληλα, η ίδια τροπολογία καθιστά υπόχρεο τον υποψήφιο βουλευτή και ευρωβουλευτή για την γνωστοποίηση στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου του ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού, μέσω του οποίου διακινούνται τα έξοδα και οι δαπάνες του. Μέχρι σήμερα την υποχρέωση αυτή είχαν τα τραπεζικά ιδρύματα.

Η συγκεκριμένη τροπολογία αποτελεί μια από τις πέντε τροπολογίες που αφορούν στα προαπαιτούμενα με τα οποία η κυβέρνηση κλείνει όλες τις εκκρεμότητες πριν το κρίσιμο Eurogroup και η οποία επισυνάπτεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την Ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο».