Ήτανε Δίκαιο, Έγινε Πράξη
Ήτανε Δίκαιο, Έγινε Πράξη Θανάσης Φουσκίδης
Τα 15 πρώτα μέτρα της διακυβέρνησης της ΝΔ
gcxmpimhwfdmgccxippv
Πολιτική

Τα 15 πρώτα μέτρα της διακυβέρνησης της ΝΔ

∆ιεύρυνση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και µείωση φόρων είναι µερικές από τις προτεραιότητες της Νέας ∆ηµοκρατίας.

Μείωση φόρων, ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνοµίας, διεύρυνση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και ψήφο στους Ελληνες του εξωτερικού είναι µερικά από τα πρώτα µέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε τον σχεδιασµό που αποκάλυψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέσα από τις συνεντεύξεις και τις δηµόσιες παρεµβάσεις του τις τελευταίες ηµέρες, ο πρόεδρος της Ν.∆. έδωσε ένα σαφές περίγραµµα των προτεραιοτήτων που θέτει για τους πρώτους µήνες αφότου έρθει η Ν.∆. στην εξουσία, εφόσον κερδίσει τις εθνικές εκλογές. Συγκεκριµένα, πρόκειται για 15 κινήσεις, µεταξύ των οποίων η κατάθεση νοµοσχεδίου που θα δίνει το δικαίωµα ψήφου στους Ελληνες του εξωτερικού, η στήριξη των πολιτών που βρίσκονται σε καθεστώς ακραίας φτώχειας και η λήψη συγκεκριµένων µέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Αρχικά, θα προχωρήσει στη διαµόρφωση ενός κυβερνητικού σχήµατος που θα περνά το µήνυµα της διεύρυνσης, της σύνθεσης και της αξιοκρατίας. «Η κυβέρνησή µου, το έχω ξαναπεί, θα είναι κυβέρνηση των καλύτερων, των πιο άξιων Ελλήνων, όχι µόνο από πολιτικά στελέχη και όχι µόνο από τον δικό µας, κατ’ ανάγκη, πολιτικό χώρο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Προτεραιότητά του είναι επίσης η αποκατάσταση της χώρας µας στην επενδυτική βαθµίδα (αφορά την αξιολόγηση των οµολόγων) µέσα σε 18 µήνες, ώστε να µπορεί η Ελλάδα να δανείζεται από τις αγορές όπως όλες οι κανονικές χώρες, αλλά και η µείωση φορολογικών συντελεστών µέσα στον πρώτο Προϋπολογισµό που θα καταθέσει η Ν.∆., τον Νοέµβριο του 2019.

Στους κεντρικούς του στόχους είναι η «απενεργοποίηση» των «ναρκών» που αφήνει πίσω της η κυβέρνηση, µε κορυφαίο παράδειγµα τη ∆ΕΗ. «Η µεγαλύτερη επιχείρηση στη χώρα σήµερα είναι πρακτικά στα όρια της χρεοκοπίας», είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ωστόσο: «Εχουµε και την πολιτική και τη βούληση και τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουµε όλες αυτές τις βόµβες και να οδηγήσουµε τη χώρα ξανά στον δρόµο της ανάπτυξης». Ο κ. Μητσοτάκης έχει παράλληλα δεσµευτεί να ξεκινήσει µια ψηφιακή «επανάσταση» στο ελληνικό ∆ηµόσιο, µε πρώτη συµβολική, αλλά και ουσιαστική, κίνηση να δηµιουργηθεί µια ιστοσελίδα που θα λειτουργεί ως πύλη πρόσβασης για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει το ∆ηµόσιο, µε εύκολη ταυτοποίηση.

Ο ίδιος θα προχωρήσει στην επιβράβευση και την κινητροδότηση των καλών εργασιακών πρακτικών. «Θέλω να δώσω παραπάνω κίνητρα στις εταιρείες να δίνουν πρόσθετες παροχές στους εργαζοµένους», τόνισε προ ηµερών ο πρόεδρος της Ν.∆. και αναφέρθηκε συγκεκριµένα σε φορολογικά κίνητρα για τη διανοµή µέρους των κερδών ή και µετοχών ως µπόνους στους εργαζοµένους, αλλά και για κατάρτιση, εκπαίδευση, ιδιωτική ασφάλιση και ιδιωτική ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.

Ενα από τα σηµαντικά, επίσης, ζητήµατα της πρώτης περιόδου διακυβέρνησης της χώρας από τη Ν.∆. θα είναι η κατάθεση νοµοσχεδίου -το οποίο είναι έτοιµο, όπως έχει αποκαλύψει ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης-, ώστε να έχουν το δικαίωµα να ψηφίζουν στον τόπο διαµονής τους οι Ελλην ες που κατοικούν στο εξωτερικό και είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους, αλλά και η ενεργοποίηση του βασικού, κατά τη Ν.∆., εργαλείου για τη στήριξη των πολιτών που βρίσκονται σε καθεστώς ακραίας φτώχειας, του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, µε αύξηση των πόρων στο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.

Ενατη προτεραιότητα της Ν.∆. για την πρώτη περίοδο της «γαλάζιας» διακυβέρνησης είναι η λήψη πέντε µέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας: νέα αλεξίσφαιρα γιλέκα για όλους τους αστυνοµικούς εντός έξι µηνών, προµήθεια χιλίων καινούργιων περιπολικών εντός ενός έτους (πιθανώς µε διακρατικές συµφωνίες), επαναφορά της οµάδας ∆ΕΛΤΑ, ενίσχυση της οµάδας ∆Ι.ΑΣ. και πρόσληψη 1.500 νέων αστυνοµικών.

∆έκατη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση του brand της Μακεδονίας σε συνεννόηση µε τους περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης, ∆υτικής Μακεδονίας και Ηπείρου. Παράλληλα, η Ν.∆. δεσµεύεται να προστατεύσει «όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες σήµερα βρίσκονται απολύτως ξεκρέµαστες από µια κακή συµφωνία, η οποία δεν προστάτευσε τα συµφέροντά τους».

Στους «γαλάζιους» στόχους είναι η ριζική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της πολιτικής προστασίας. Οπως αποκάλυψε ο κ. Μητσοτάκης, έχει ήδη επιλέξει τον επόµενο γενικό γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, µε απολύτως αξιοκρατικά κριτήρια, µε βάση το βιογραφικό του και την επιχειρησιακή του δυνατότητα. Και παράλληλα µε τους συνεργάτες του έχουν εκπονήσει ένα συγκεκριµένο σχέδιο για το πώς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα µπορεί η κυβέρνηση της Ν.∆. να αλλάξει αυτές τις δοµές, ώστε τουλάχιστον να υπάρχει ένας υπεύθυνος. Κεντρικό σηµείο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη θα είναι, επίσης, η αλλαγή του ρυθµιστικού πλαισίου, µε σκοπό τη διευκόλυνση του επιχειρείν και την προσέλκυση επενδύσεων. Για παράδειγµα, να µπορεί κάποιος να ξεκινήσει τη λειτουργία της επιχείρησής του µε µια «δήλωση συµµόρφωσης» και να ελεγχθεί εκ των υστέρων από το κράτος, το οποίο φυσικά θα τον τιµωρήσει αν βρει ότι έχει παραβεί τις υποχρεώσεις του.

Παιδεία

Στη «γαλάζια» κυβερνητική στρατηγική εντάσσεται και η παραχώρηση µεγαλύτερου βαθµού αυτοτέλειας στα σχολεία. Η κυβέρνηση της Ν.∆. θα θεσµοθετήσει και θα εφαρµόσει ένα αντικειµενικό σύστηµα αξιολόγησης των σχολικών µονάδων και των διευθυντών, ώστε να επιλέγονται «σωστά», όπως έχει πει ο κ. Μητσοτάκης. Ο διευθυντής του σχολείου, παράλληλα, θα έχει περιθώρια µεγαλύτερης αυτονοµίας στο πώς θα λειτουργήσει το σχολείο του, µεγαλύτερο δηλαδή βαθµό ελευθερίας.

∆έκατος τέταρτος στόχος θα είναι η στήριξη και ενθάρρυνση των συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στα νοσοκοµεία, ώστε οι πολίτες να απολαµβάνουν καλύτερες δηµόσιες υπηρεσίες υγείας, µε κανόνες, διαφάνεια, χωρίς απευθείας αναθέσεις και, κυρίως, χωρίς κόστος για τους πολίτες. Με αυτό τον τρόπο, επισηµαίνει η Ν.∆., θα πάψουν και οι υπόγειες διαδροµές ανάµεσα στα δηµόσια νοσοκοµεία και κάποια ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα στα οποία παραπέµπονται κατά σύστηµα οι ασθενείς. «Εγώ δεν θα είχα καµία αντίρρηση να δοκιµάσουµε σε ένα µεγάλο νοσοκοµείο της Αθήνας να διοικηθεί το νοσοκοµείο αυτό σε σύµπραξη µε τον ιδιωτικό τοµέα. Μια µακροχρόνια σύµβαση µε ξεκάθαρα, µετρήσιµα αποτελέσµατα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Τέλος, αναµένεται να δροµολογηθεί µια µεγάλη αστική παρέµβαση γύρω από το Αρχαιολογικό Μουσείο στην οδό Πατησίων, ώστε να µπει ένα φρένο στην εγκατάλειψη της ευρύτερης περιοχής των Εξαρχείων. Η ανάπλαση θα περιλαµβάνει επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου µε µια καινούργια είσοδο και διπλασιασµό, στην ουσία, της έκτασης που καλύπτει σήµερα το Αρχαιολογικό Μουσείο, µε αξιοποίηση και του κτιρίου του Πολυτεχνείου.

Δημοσιεύθηκε στα Παραπολιτικά 18/5/2019

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα