Μαγκαζίνο Σαββατοκύριακο
Μαγκαζίνο Σαββατοκύριακο Τηλέμαχος Σαντοριναίος
open-air-cinema
Πολιτισμός

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: Χρηματοδότηση 270.000€ για τη δημιουργία τριών νέων ταινιών

Προεγκρίσεις κινηματογραφικών σχεδίων στο πρόγραμμα Μειοψηφική Συμπαραγωγή

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), στη συνεδρίασή του της 22ας Σεπτεμβρίου 2023, αποφάσισε να προεγκρίνει στο πρόγραμμα ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ τη χρηματοδότηση τριών (3) προτάσεων, συνολικού ύψους 270.000€.

Κατά τη Α Περίοδο του 2023 με καταληκτική ημερομηνία 30.04.2023, κατατέθηκαν συνολικά δεκαεπτά (17) σχέδια για χρηματοδότηση, εκ των οποίων τα δεκατέσσερα (14) ήταν επιλέξιμα για αξιολόγηση σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Ακολουθώντας τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό, οι φάκελοι παραγωγής των υποβληθέντων σχεδίων εξετάστηκαν από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμετοχή Ελλήνων/ίδων καλλιτεχνικών και τεχνικών συντελεστών, στο ύψος του ποσοστού συμμετοχής του/της Έλληνα/ίδος συμπαραγωγού, στη διαφαινόμενη δυναμική του σχεδίου και στο ποσοστό εξασφαλισμένης χρηματοδότησης.

Δεδομένων τούτων, αποφασίστηκε η προέγκριση χρηματοδότησης για τα παρακάτω τρία (3) σχέδια:

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (THE RETURN)
Σκηνοθεσία: UBERTO PASOLINI
Σενάριο: UBERTO PASOLINI, EDWARD BOND, JOHN COLLEE
Έλληνας συμπαραγωγός: ΚΑΡΝΑΒΑΣ-ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ
Ποσό χρηματοδότησης: 100.000 €

HOT SPOT
Σκηνοθεσία: AGNIESZKA SMOCZYNSKA
Σενάριο: ROBERT BOLESTO
Έλληνας συμπαραγωγός: NEDA FILM MON. I.K.E.
Ποσό χρηματοδότησης: 100.000 €

MAYA AND SAMAR
Σκηνοθεσία: ANITA DORON
Σενάριο: TAMARA FAITH BERGER
Έλληνας συμπαραγωγός: FILMIKI PRODUCTIONS SA
Ποσό χρηματοδότησης: 70.000 €