Η Εθνική Λυρική Σκηνή προκηρύσσει ακρόαση για την επιλογή έως έξι (6) νέων πιανιστών ως 27 ετών (γεννημένους μετά την 03/07/1991), που θα συμμετέχουν στις συναυλίες νέων καλλιτεχνών στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου 2018, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τις 6 έως τις 25 Νοεμβρίου 2018.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 12.00 στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ.

Στις 2 Ιουλίου και ώρα 11.00, θα γίνει κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των διαγωνιζόμενων. Οι νέοι πιανίστες που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ. Η ημερομηνία και η σειρά εμφάνισης τους θα αποφασισθούν από τους διοργανωτές.

• Ρεπερτόριο ακρόασης 2 Ιουλίου 2018

Πρόγραμμα της επιλογής των υποψηφίων 10-15 λεπτών που να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ένα έργο ή μέρος έργου Έλληνα συνθέτη. Στην περίπτωση που το έργο δεν έχει εκδοθεί, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να προσκομίσει φωτοτυπία του έργου. Η επιτροπή ακρόασης έχει τη διακριτική ευχέρεια να συντομεύσει την ακροαματική διαδικασία. Επίσης, η ακρόαση ενδέχεται να βιντεοσκοπηθεί για αρχειακούς λόγους.

• Ρεπερτόριο συναυλιών Νοεμβρίου 2018

Πρόγραμμα περίπου 30 λεπτών, που να περιλαμβάνει ένα έργο ή μέρος έργου Έλληνα συνθέτη της επιλογής των υποψηφίων. Τα έργα που θα παρουσιαστούν στην ακρόαση μπορούν να εκτελεσθούν και στη συναυλία.

• Επιτροπή

Η τετραμελής επιτροπή της ακρόασης θα αποτελείται από τους πιανίστες Χαράλαμπο Αγγελόπουλο, Νίκο Κυριόσογλου, Στέφανο Νάσο και Σοφία Ταμβακοπούλου.

Με την υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα (ως 150 λέξεις), πρόγραμμα ακρόασης, φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου. Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: alternativestage@nationalopera.gr Η τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 στις 14.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση συμμετοχής από το www.nationalopera.gr