ai
andreas-mazarakis-250-1
Ανδρέας Μαζαράκης
Ανδρέας Μαζαράκης

Ο νέος, αυταρχικός κόσμος του Μετανθρωπισμού - Μέρος 3ο

Το G3P θα καθορίσει τη µελλοντική κατάσταση των παγκόσµιων σχέσεων, την κατεύθυνση των εθνικών οικονοµιών, τις προτεραιότητες των κοινωνιών, τη φύση των επιχειρηµατικών µοντέλων και τη διαχείριση των παγκόσµιων κοινών

ίδαµε ότι το WEF δηµιούργησε ένα όργανο παγκόσµιας διακυβέρνησης που αφορά κάθε πτυχή της κοινωνίας. Τίποτα δεν έµεινε ανέγγιχτο: αξίες, ασφάλεια, δηµόσια υγεία, ευηµερία, κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών, πρόσβαση στο νερό, επισιτιστική ασφάλεια, εγκληµατικότητα, δικαιώµατα, βιώσιµη ανάπτυξη, παγκόσµια οικονοµικά, χρηµατοπιστωτικά και νοµισµατικά συστήµατα. (…) «Η διαδικασία του Παγκόσµιου Ανασχεδιασµού παρείχε ένα άτυπο εργαστήριο εργασίας ή µια αγορά για πολλές καλές πολιτικές ιδέες και ευκαιρίες συνεργασίας. (…) Επιδιώξαµε να διευρύνουµε τις συζητήσεις για τη διεθνή διακυβέρνηση (…) ώστε να αναλάβουµε πιο προληπτική και συντονισµένη δράση για όλο το φάσµα των κινδύνων που συσσωρεύονται στο διεθνές σύστηµα».

Οι προτάσεις

Από το 2010 το WEF είχε ξεκινήσει αυτό που αποκαλούσε «Παγκόσµιο Ανασχεδιασµό», στο πλαίσιο του οποίου καθόριζε τις διεθνείς προκλήσεις και πρότεινε λύσεις. Για το G3P οι προτάσεις αυτές σήµαιναν µεγαλύτερο έλεγχο και περισσότερες ευκαιρίες διεθνούς συνεργασίας. Το WEF δεν έχει κανενός είδους εκλογική εντολή. Κανείς από εµάς δεν έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει ή έστω να αµφισβητήσει τις αποφάσεις του. Κι όµως, εργάζεται σε συνεργασία µε τις υποτιθέµενες δηµοκρατικά εκλεγµένες κυβερνήσεις µας, καθώς και µε άλλους ενδιαφερόµενους φορείς του G3P για τον επανασχεδιασµό του πλανήτη στον οποίο όλοι ζούµε. Ουσιαστικά, το G3P σφετερίζεται την κάθε δηµοκρατική κυβέρνηση (ή, µάλλον, οποιαδήποτε κυβέρνηση), τοποθετώντας τις παγκόσµιες εταιρείες στο κέντρο της λήψης αποφάσεων. Χωρίς να αντλούν εξουσία από κανέναν άλλον εκτός από τους ίδιους, οι ηγέτες του G3P υιοθετούν τη δική τους σύγχρονη ερµηνεία του «ελέω Θεού δικαιώµατος των βασιλιάδων» και κυβερνούν απολυταρχικά.

Τα διακυβεύματα

Τον Ιανουάριο του 2021, το WEF απεφάνθη ότι τα διακυβεύµατα του συστήµατός µας είναι πλέον πιο ξεκάθαρα παγκόσµια: «Αυτό που κάποτε θεωρείτο εξωτερικές επιδράσεις στη χάραξη εθνικής οικονοµικής πολιτικής και στη λήψη ατοµικών εταιρικών αποφάσεων, θα πρέπει τώρα να ενσωµατωθεί ή να εσωτερικευθεί στις λειτουργίες κάθε κυβέρνησης, εταιρείας, κοινότητας και ατόµου. Ο πλανήτης είναι το κέντρο του παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος και η υγεία του θα πρέπει να βελτιστοποιείται στις αποφάσεις που λαµβάνουν όλοι οι άλλοι ενδιαφερόµενοι». Το G3P θα επιβλέπει τα πάντα. Αυτό σηµαίνει κάθε κυβέρνηση, όλες τις επιχειρήσεις, τις λεγόµενες κοινότητές µας (όπου ζούµε) και τον καθένα από εµάς ξεχωριστά. Τα ανθρώπινα όντα δεν αποτελούν προτεραιότητα. Η προτεραιότητα είναι o πλανήτης. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται το WEF.

Ο καθορισμός

Το G3P θα καθορίσει τη µελλοντική κατάσταση των παγκόσµιων σχέσεων, την κατεύθυνση των εθνικών οικονοµιών, τις προτεραιότητες των κοινωνιών, τη φύση των επιχειρηµατικών µοντέλων και τη διαχείριση των παγκόσµιων κοινών. ∆εν υπάρχει καµία ευκαιρία για κανέναν από εµάς να συµµετάσχει είτε στο σχέδιό τους είτε στην επακόλουθη διαµόρφωση της πολιτικής. Αν αφιερώσει κάποιος λίγο χρόνο για να ερευνήσει το υλικό που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ «Μεγάλη Επαναφορά» και να δει τις κριτικές που του ασκούν καλά ενηµερωµένοι ερευνητές, δεν θα δυσκολευτεί να ανακαλύψει ότι, για λογαριασµό της Παγκόσµιας Ελίτ, το WEF εφαρµόζει τώρα τις από καιρό προγραµµατισµένες αλλαγές της Ελίτ σε 200 τοµείς της ανθρώπινης ζωής. Για να αναπτύξουµε εν συντοµία ένα µόνο σύνολο αλλαγών που επιβάλλονται στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος, σκεφτείτε την προοπτική της τεχνολογικής φυλάκισής µας ως µετανθρώπων-σκλάβων στις «έξυπνες» πόλεις». Τι σηµαίνει αυτό;

Οι τεχνολογίες

Στην ουσία, η Ελίτ οικοδοµεί ταχύτατα µια πλήρη τεχνοκρατία, βασισµένη σε τεχνολογίες επιτήρησης και ελέγχου. Αυτές οι τεχνολογίες περιλαµβάνουν (µεταξύ πολλών άλλων) το 5G, το 6G, το ∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων (το οποίο θα συνδέεται µε προγράµµατα τεχνητής νοηµοσύνης που θα παρακολουθούν το δίκτυο των «έξυπνων» συσκευών, που εξαπατηθήκατε να εµφυτεύσετε στο σώµα σας και να εγκαταστήσετε στο σπίτι σας), το geofencing (γεωγραφικός περιορισµός, δηλαδή δυνατότητα περιορισµού σας σε απόσταση, για παράδειγµα πέντε χιλιοµέτρων από τον τόπο διαµονής σας µε τεχνολογικά µέσα), «έξυπνους» στύλους και φώτα δρόµων (που θα συλλέγουν δεδοµένα µέσω καµερών αναγνώρισης προσώπου και περιβαλλοντικών αισθητήρων), ψηφιακή ταυτότητα (η οποία θα χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της πρόσβασής σας σε «εγκεκριµένες» δραστηριότητες), ψηφιακά νοµίσµατα κεντρικών τραπεζών (που θα χρησιµοποιούνται για να ελέγχουν τι µπορείτε να αγοράσετε, πόσο και πού), κάµερες παρακολούθησης και (τρισδιάστατης) αναγνώρισης προσώπου που αναπτύσσονται σε όλους τους δηµόσιους χώρους (για την παρακολούθηση των κινήσεών σας και τον έλεγχο της πρόσβασής σας), αναγνώστες πινακίδων κυκλοφορίας, διακόπτες ακινητοποίησης οχηµάτων, µη επανδρωµένα αεροσκάφη (που χρησιµοποιούνται ως εναέρια Αστυνοµία), ροµπότ, καθώς και ηλεκτροµαγνητικά όπλα.

Η υπονόμευση

Αυτές οι τεχνολογίες θα χρησιµοποιηθούν για να παρακολουθούν κάθε µας κίνηση και να ελέγχουν πλήρως τη συµπεριφορά µας. Σε περίπτωση που δεν είναι ήδη προφανές, αυτή η ελεγχόµενη από την Ελίτ τεχνοκρατική φυλακή θα υπονοµεύσει την ανθρώπινη ταυτότητα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ανθρώπινη βούληση, την ανθρώπινη ιδιωτικότητα και την ανθρώπινη ελευθερία. Oλα όσα κάνουν την ανθρώπινη ζωή να αξίζει να τη ζει κάποιος θα αφαιρεθούν. Σε µια τέτοια κατάσταση θα ταίριαζαν τα λόγια του Ουίλιαµ Σαίξπηρ («Η τρικυµία»): «Η Κόλαση είναι άδεια. Οι δαίµονες βρίσκονται όλοι εδώ». Αν δεν θέλουµε να µας συνθλίψουν πολιτικά, οικονοµικά, τεχνολογικά, ιατρικά κ.ο.κ., πρέπει να είµαστε αποφασισµένοι να αντισταθούµε αποτελεσµατικά και να δείξουµε στις ελίτ ότι κάποια µέρα θα λογοδοτήσουν νοµικά απέναντι στους λαούς, όπως έγινε και µε τους γενοκτόνους του Β’ Παγκόσµιου Πολέµου. Να τροµοκρατήσουµε, δηλαδή, τους τροµοκράτες, όσο τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόµη. ∆ιότι,σήµερα δεν είναι η βία που µας κάνει να είµαστε τόσο πολύ τροµοκρατηµένοι και απαισιόδοξοι απέναντι σε αυτό το σύστηµα. Είναι ο δικός µας φόβος, η έλλειψη πίστης και η απουσία σωστής στρατηγικής εστίασης. Αλλά γι’ αυτό το πολύ φλέγον ζήτηµα (πώς µπορούµε να αντισταθούµε αποτελεσµατικά) θα επανέλθουµε σύντοµα.

- Θέµα εκποµπής µας στον «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» 90,1 FM µε τους συνεργάτες µου Λεωνίδα Αποσκίτη και Σπύρο ∆ηµητρίου.