Οµολογώ ότι χάρηκα όταν είδα πολλές ελληνικές σηµαίες να κυµατίζουν, µαζί µε τις κυπριακές, κατά την τελετή ανακήρυξης του Νίκου Χριστοδουλίδη ως προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Αν είχε εκλεγεί ο αντίπαλός του, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, θα ανέµιζαν στον χώρο τα κόκκινα λάβαρα του κοµµουνιστικού κόµµατος ΑΚΕΛ. Ο Μαυρογιάννης είναι αξιόλογος διπλωµάτης και φρόντισε να µην τονίζει τη στήριξή του από το ΑΚΕΛ, αλλά, αν είχε νικήσει, η παράταξη που τον υποστήριξε θα διεκδικούσε έντονη παρουσία και ουσιαστική παρέµβαση.

Θυµίζω, για όσους δεν παρακολουθούν τις κυπριακές εξελίξεις, ότι το ΑΚΕΛ κυβέρνησε κατά το διάστηµα 2008-2013 µε Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας τον ∆ηµήτρη Χριστόφια. Η περίοδος της αριστερής διακυβέρνησης στην Κύπρο συνδέεται µε τη χρεοκοπία, µε την έλευση της τρόικας, µε τη φονική έκρηξη στη Ναυτική Βάση στο Μαρί, µε την προσπάθεια εθνικού αποχρωµατισµού της Παιδείας και µε άλλες αρνητικές πτυχές.

Η ερµηνεία της νίκης του πρώην υπουργού και διπλωµάτη Νίκου Χριστοδουλίδη µε βάση την κοµµατική στήριξη από τα κεντρώα κόµµατα είναι ελλιπής. Είναι γεγονός ότι ο νέος Πρόεδρος, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Μαρτίου, είχε απέναντί του τον κοµµατικό µηχανισµό των δύο µεγάλων κοµµάτων, του δεξιού ∆ηµοκρατικού Συναγερµού και του κοµµουνιστικού ΑΚΕΛ. Αλλά, για να δούµε την πλήρη εικόνα, πρέπει να θυµηθούµε ότι πάνω και από τις κοµµατικές δεσµεύσεις πολλοί Ελληνες της Κύπρου θέτουν τον προβληµατισµό τους για το είδος της λύσης του Κυπριακού. Το είδαµε άλλωστε και το 2004, όταν το συντριπτικό «Οχι» στο Σχέδιο Ανάν προήλθε και από ψηφοφόρους κοµµάτων που είχαν ταχθεί υπέρ.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κέρδισε την εµπιστοσύνη των Κύπριων πολιτών, οι οποίοι δεν θέλουν µια λύση που θα νοµιµοποιεί την τουρκική εισβολή και κατοχή. Που προβληµατίζονται για την παρουσία πολλών χιλιάδων παράνοµων εποίκων στα Κατεχόµενα. Που ανησυχούν για τη δηµογραφική συρρίκνωση του κυπριακού Ελληνισµού και από την προσπάθεια εισόδου παράτυπων µεταναστών. Ψηφίσθηκε από πολίτες διαφόρων κοµµατικών προελεύσεων, οι οποίοι δεν επιθυµούν τον αφελληνισµό της Παιδείας και γενικότερα της συνειδήσεως. Βεβαίως η Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά είναι δικαίωµα των Ελλήνων κατοίκων της να διατηρήσουν την εθνική τους ταυτότητα ως αναπόσπαστο κοµµάτι του εκτός Ελλάδος Ελληνισµού.

Η εµπειρία του Νίκου Χριστοδουλίδη ως υπουργού Εξωτερικών στην κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη τον βοηθά να κατανοήσει ακόµα καλύτερα ότι το Κυπριακό δεν είναι πρόβληµα συνεννόησης µεταξύ των δύο κοινοτήτων της Μεγαλονήσου, αλλά πρόβληµα εισβολής και κατοχής. Ούτε οι σεισµοί ούτε µια πιθανή αλλαγή στην ηγεσία της Τουρκίας πρόκειται να αλλάξουν αυτή την πραγµατικότητα. Ο εκάστοτε Κύπριος πρόεδρος, όταν συνοµιλεί µε Τουρκοκύπριους πολιτικούς, ας έχει υπ’ όψιν του ότι οι συνοµιλητές του ελέγχονται από τον τουρκικό στρατό κατοχής. Είδαµε και την αντίδαση του ψευδοϋπουργού Εξωτερικών των Κατεχοµένων, του κ. Ερτουγρούλογλου. Θύµωσε διότι ο Χριστοδουλίδης µίλησε για απαλλαγή από τα κατοχικά στρατεύµατα!

Ο νέος πρόεδρος ενδιαφέρεται για την αµυντική θωράκιση της Κύπρου και την ανάπτυξη πιο στενής συνεργασίας µε την Ελλάδα. Είναι ανάγκη να ενισχυθούν ο Ενιαίος Αµυντικός Χώρος και ο Ενιαίος Πολιτιστικός Χώρος µεταξύ των δύο κρατών. Καλή επιτυχία στον Νίκο Χριστοδουλίδη!

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παραπολιτικά στις 18 Φεβρουαρίου 2023