Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένας διµέτωπος πόλεµος του ξενοδόχου Παντελή Μαντωνανάκη µε το ελληνικό ∆ηµόσιο και τις τράπεζες, µε το «σίριαλ» της κόντρας να έχει πάρει νέες διαστάσεις, καθώς προ ηµερών έγινε γνωστό ότι ο Κρητικός ξενοδόχος βρίσκεται τώρα αντιµέτωπος µε δύο ηχηρά «σφυριά» που αφορούν τα εµβληµατικά ξενοδοχεία Elounda Beach Hotel και Elounda Bay Palace, τα οποία αποτελούν δύο από τα πιο σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας Ηλιος Α.Ε. του οµίλου. 

Tο βαρύ «σφυρί» έχει προγραµµατιστεί να χτυπήσει στις 6 Μαρτίου για τα δύο πεντάστερα ξενοδοχεία της Ηλιος Α.Ε. Η τιµή πρώτης προσφοράς για το Elounda Beach Hotel & Villas έχει οριστεί στα 118 εκατ. ευρώ, ενώ η τιµή πρώτης προσφοράς για το Elounda Bay στα 63,5 εκατ. ευρώ. Ετσι, η συνολική τιµή εκκίνησης ανέρχεται στα 181,55 εκατ. ευρώ, ενώ επισπεύδουσα είναι η Eurobank. O Παντελής Μαντωνανάκης µε πρόσφατη ανακοίνωσή του αφήνει σαφέστατες αιχµές ότι αυτή η κίνηση αποσκοπεί στο να ασκηθεί πίεση προκειµένου να ρυθµιστεί η απαίτηση των 700 εκατ. ευρώ που χρωστάει η Εταιρεία Ακινήτων ∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆) στον Οµιλο.

Η ανακοίνωση

Σε ανακοίνωσή του χαρακτηριστικά αναφέρει το εξής: «Ο χρόνος ανάρτησης των συγκεκριµένων υποβολιµαίων δηµοσιευµάτων, προφανώς, δεν είναι τυχαίος, αλλά συνδέεται µε την πρόσφατη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων της ΕΤΑ∆ και του µετόχου της Υπερταµείου και µε την αίσθηση που αυτές προκάλεσαν στην κοινή γνώµη. Επελέγη δε σκοπίµως, µε υφέρποντα στόχο να πλήξει τη λειτουργία των ξενοδοχειακών µας επιχειρήσεων, να πλήξει τις 1.500 οικογένειες εργαζοµένων που στηρίζονται εισοδηµατικά από τον Οµιλό µας, να καταβαραθρώσει τη φήµη ενός τουριστικού Οµίλου».

Η ανακοίνωση επίσης ανέφερε το εξής: «Η νοµιµότητα του πλειστηριασµού αυτού, όπως και συνολικά η νοµιµότητα των ενεργειών του εκπροσώπου των οµολογιούχων δανειστών και κάθε άλλου εµπλεκοµένου στην υπόθεση σε βάρος µας, θα κριθεί από τα αρµόδια δικαστήρια στα οποία έχουµε προσφύγει και τα οποία ήδη κατά το παρελθόν µάς έχουν δικαιώσει, κηρύσσοντας τελεσιδίκως καταχρηστική και άκυρη την προηγούµενη απόπειρα πλειστηριασµού από τους οµολογιούχους δανειστές». Η πέτρα του σκανδάλου ωστόσο για τη χρόνια κόντρα µεταξύ του ισχυρού τουριστικού Οµίλου Μαντωνανάκη και της ΕΤΑ∆ είναι το Grand Resort Lagonissi, εξαιτίας του οποίου ο κρατικός προϋπολογισµός έχει αποκτήσει µια µαύρη τρύπα ύψους 700 εκατ. ευρώ. Συγκεκριµένα, η διαµάχη χρονολογείται από το 1999, όταν η εταιρεία συµφερόντων Μαντωνανάκη σύναψε µε τον ΕΟΤ σύµβαση µίσθωσης έκτασης 326 στρεµµάτων στο Λαγονήσι, διάρκειας 77 ετών. Η παραχώρηση πέρασε από πολλά κύµατα και εξ αρχής υπήρχαν προβλήµατα και δυσκολίες, µε την Αττικός Ηλιος Α.Ε. να κατηγορεί το ∆ηµόσιο για καθυστερήσεις και µη τήρηση των συµφωνηµένων.

∆ιαπραγµατεύσεις

Το 2018 εν τέλει ξεκίνησαν διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Αττικός Ηλιος Α.Ε. και της ΕΤΑ∆, οι οποίες όµως κατέληξαν σε προσφυγές του ξενοδόχου κατά του ∆ηµοσίου. Ο ξενοδόχος ζητούσε αποζηµίωση για διαφυγόντα κέρδη των ετών 2010-2020 από τη µη παράδοση της ακώλυτης χρήσης της παρακείµενης έκτασης. Οι αποφάσεις εκδόθηκαν στο διάστηµα Σεπτέµβριος 2019 - Ιανουάριος 2020, µε τον Οµιλο Μαντωνανάκη να έχει επιτύχει να κερδίσει συνολικά ήδη περίπου 630.000.000 ευρώ σε διεκδικήσεις έναντι του ελληνικού ∆ηµοσίου, ύστερα από οκτώ αποφάσεις του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου, ποσόν το οποίο µετά τόκων και δικαστικών εξόδων ανήλθε στα 700 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό οδήγησε την ΕΤΑ∆ να ανακοινώσει ζηµίες ύψους 208 εκατ. ευρώ για το 2022, έναντι κερδών ύψους 24,04 εκατ. το 2021, λόγω του ότι προχώρησε σε πρόβλεψη ύψους 257 εκατ. ευρώ για την επίδικη υπόθεση.

Ο Παντελής Μαντωνανάκης, εκτός από την κόντρα µε την ΕΤΑ∆, έχει ανοίξει και πόλεµο µε τις τράπεζες, γεγονός που συνδέει τους πλειστηριασµούς στα δύο πεντάστερα ξενοδοχεία του. Το 2007 έλαβε κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 300 εκατ. ευρώ, το οποίο από την αρχή παρουσίασε προβλήµατα εξυπηρέτησης, καθώς ο Οµιλος δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του. Σύµφωνα µε τις τράπεζες, εξαιτίας των προβληµάτων το δάνειο αναδιαρθρώθηκε τρεις φορές, µε αποτέλεσµα το 2017 να καταστεί οριστικά ληξιπρόθεσµο.  Τον ∆εκέµβριο του 2017 ωστόσο ξεκίνησαν κάποιες διαπραγµατεύσεις µεταξύ τραπεζών και του Π. Μαντωνανάκη για την επίτευξη νέας αναδιάρθρωσης, µε τις τράπεζες να ζητούν από τον επιχειρηµατία επίµονα να προχωρήσει σε πώληση κάποιου µεγάλου περιουσιακού στοιχείου, προκειµένου να καταστεί βιώσιµο το δάνειο. Στη συνέχεια, το 2018, ο όµιλος ζήτησε νέα πίστωση χρόνου από τις τράπεζες, επικαλούµενος τις διαπραγµατεύσεις που ήταν σε εξέλιξη µε την ΕΤΑ∆ για την επίτευξη συµβιβασµού. Οταν οι διαπραγµατεύσεις ναυάγησαν, τον Μάρτιο του 2019, οι τράπεζες προχώρησαν στην καταγγελία του δανείου, µε οφειλές άνω των 400 εκατ. ευρώ.

*Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή της Κυριακής