Ελληνοφρένεια (επανάληψη)
Ελληνοφρένεια (επανάληψη) Θύμιος Καλαμούκης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης
Σε σύγχυση ο Καμμένος: Διανέμει άσχετα έγγραφα με την υπόθεση της Σ. Αραβίας
dixpqdr9diskhgn9ajbk
Stories

Σε σύγχυση ο Καμμένος: Διανέμει άσχετα έγγραφα με την υπόθεση της Σ. Αραβίας

Ερωτήματα για τον «τελικό χρήστη» που ψάχνουν 4.000 βόμβες.

Πολλά ερωτήµατα προκύπτουν από το γεγονός ότι ο υπουργός Εθνικής Άµυνας Πάνος Καµµένος, µέσα στη σύγχυση που φαίνεται να τον διακατέχει για την υπόθεση πώλησης στρατιωτικού υλικού στη Σαουδική Αραβία, διανέµει στο διαδίκτυο διάφορα έγγραφα «ατάκτως ερριµµένα», µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται... βόµβες και πυροµαχικά από εδώ και από εκεί. Ενδεικτικό είναι ότι το έγγραφο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασµό στο Twitter στις 9 Νοεµβρίου και αποτελεί ένα πιστοποιητικό Τελικού Χρήστη (End-User Certifi cate) της Σαουδικής Αραβίας, προκάλεσε περισσότερες απορίες από αυτές που έλυσε.

Και αυτό γιατί το συγκεκριµένο έγγραφο είναι ένα πιστοποιητικό Τελικού Χρήστη για πώληση πιθανώς 4.000 βοµβών ΜΚ-82 και δεν έχει καµία σχέση µε τη διακρατική συµφωνία για την πώληση 300.000 βληµάτων 105mm στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Εµφάνισε ο Πάνος Καµµένος µια άλλη -πιθανώς- συµφωνία µε το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, η οποία δεν σχετίζεται καθόλου µε την προς συζήτηση υπόθεση. Όµως ακόµη και αυτό το έγγραφο δεν αντιστοιχεί στα διεθνή πρότυπα και στην κείµενη νοµοθεσία µας. ∆εν θα πρέπει µε την έννοια αυτή να προκαλεί έκπληξη η επιφυλακτική στάση του ΥΠΕΞ σχετικά, όπως διαφαίνεται στο έγγραφο στις 22 Ιουνίου.

Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση αριθµ. Φ. 900/2553/Σ. 751 (Β’ 746/14 Μαρτίου 2012) καθορίζονται τα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εισαγωγής ή διεθνούς πιστοποιητικού εισαγωγής, εισόδου, εξαγωγής, µεταφοράς (εντός Ελλάδος), πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη (End-User Certifi cate) και διαµετακόµισης µέσω Ελλάδος και «Γενικής Αδειας Κατασκευής-Εµπορίας» των υλικών µε στρατιωτικό προορισµό. Συγκεκριµένα, µε τον νόµο αυτό καθορίζονται η διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθηθεί και ο τρόπος που θα έπρεπε να συµπληρωθεί το πιστοποιητικό του Τελικού Χρήστη από τον εκπρόσωπο της Σαουδικής Αραβίας για να είναι έγκυρο και σε ισχύ. Παράλληλα στην ίδια υπουργική απόφαση στο άρθρο 7 ορίζονται συγκεκριµένα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την έκδοση του πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη (End-User Certifi cate):

Αίτηση στην οποία επισυνάπτονται:  

1. Αντίγραφο σύµβασης ή παραγγελίας, στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά και µε σαφήνεια τα προς εισαγωγή είδη.  

2. Το σχετικό πρωτότυπο προτιµολόγιο του εξαγωγέα οίκου του εξωτερικού.    

3. Εξουσιοδότηση νόµιµης εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δεν αναγράφεται σαφώς στη σύµβαση ή την παραγγελία. Επιπλέον, η νοµική ισχύς του πιστοποιητικού αυτού είναι ενός έτους και εφόσον απαιτηθεί µπορεί να ανανεωθεί.  

Τέλος, το πιστοποιητικό του Τελικού Χρήστη πρέπει να υπογράφεται από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του ΥΕΘΑ, που είναι ο γενικός διευθυντής της Γ∆ΑΕΕ του ΥΠΕΘΑ.

Το έγγραφο, όµως, που δηµοσιοποίησε ο υπουργός Εθνικής Άµυνας δεν διαθέτει:  

1. Όνοµα και υπογραφή του Τελικού Χρήστη, µε το οποίο να δεσµεύεται ότι θα χρησιµοποιηθούν τα αγαθά αποκλειστικά από το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και όχι προς πώληση προς τρίτους ή σε άλλη χώρα χωρίς την προηγούµενη γραπτή συµφωνία µε την Ελληνική ∆ηµοκρατία.  

2. Παρουσιάζει την Οlympic Industries S.A. ως εξαγωγικό φορέα.  

3. ∆εν αναγράφεται πουθενά αριθµός σύµβασης ως οφειλόταν.  

4. Αναγράφεται µεν ποσότητα 4.000 βοµβών ΜΚ-82 αλλά δεν αναγράφεται η τιµή πώλησης ως έπρεπε. 

5. Υπάρχει µόνο µία υπογραφή από έναν αξιωµατούχο του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς να αναφέρεται ότι είναι ο επίσηµος εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος της χώρας για την υπογραφή.  

6. Υπάρχει µία αναφορά ότι τα αγαθά θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά από το υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Σαουδικής Αραβίας. Αφήνει, όµως, «παράθυρο» προβλέποντας ότι µπορούν να πωληθούν σε άλλη χώρα µε προηγούµενη γραπτή έγκριση (από το ακατάληπτο) «of the Government of the Government of the Greece».  

7. Τέλος δεν υπάρχει καµία υπογραφή από τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του ΥΕΘΑ, ο οποίος σύµφωνα µε τον παραπάνω νόµο είναι ο γενικός διευθυντής της Γ∆ΑΕΕ του ΥΠΕΘΑ.  

Το πιστοποιητικό, µάλιστα, που παρουσίασε ως Τελικού Χρήστη ο υπουργός Εθνικής Άµυνας, πέρα από όλες αυτές τις ουσιώδεις ελλείψεις που το ακυρώνουν, έχει µουτζούρες που σαφώς δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σε ένα επίσηµο έγγραφο. Τίθεται το ερώτηµα ως προς το κατά πόσον έχει διαγραφεί, για παράδειγµα, η ηµεροµηνία από το συγκεκριµένο έγγραφο.    

Τα τρία έγγραφα δείχνουν τις «σκιές»

ΤΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ είναι αρκετά για να δείξουν τις «σκοτεινές διαδροµές» που φαίνεται να ακολούθησε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άµυνας στην υπόθεση της διακρατικής συµφωνίας µε τη Σαουδική Αραβία. Από τα ίδια έγγραφα αναδύονται ο περίεργος ρόλος του επιχειρηµατία Βασίλη Παπαδόπουλου, αλλά και η φανερή προσπάθεια της στρατιωτικής ηγεσίας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εξοπλισµών (Γ∆ΑΕΕ) -και συγκεκριµένα του γενικού διευθυντή Κυριάκου Κυριακίδη- να µην εµπλακεί στο «blame game» για την εξέλιξη της υπόθεσης. Έστω και αν τελικά υπογράφεται η «διακρατική σύµβαση» στο αεροδρόµιο της Μίκρας στη Θεσσαλονίκη. Το κουβάρι των περίεργων διαδροµών ξεκινά στις 12 Ιουνίου του 2017.

Τότε µε e-mail ο πρόξενος της Ελλάδας στο Ριάντ Ηλίας-Ανδρόνικος Κλουβάτος γνωστοποιεί ότι ο Βασίλης Παπαδόπουλος δεν εκπροσωπεί το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος αποστέλλει την ίδια µέρα, στις 12 Ιουνίου 2017, επείγουσα επιστολή προς τον γενικό διευθυντή της Γ∆ΑΕΕ για να οριστεί συγκεκριµένη ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, ζητώντας παράλληλα να προστεθεί η δυνατότητα τµηµατικών παραδόσεων στους όρους παράδοσης και παραλαβής των βληµάτων 105 mm. Είναι ενδιαφέρον στην επιστολή του ότι δεν αναφέρεται η ποσότητα των βληµάτων.  

ΝΕΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Το νέο στοιχείο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προκαλεί πολλά ερωτήµατα είναι ότι ο γενικός διευθυντής της Γ∆ΑΕΕ Κυριάκος Κυριακίδης απαντά την ίδια µέρα (στις 12 Ιουνίου 2017) στον Βασίλη Παπαδόπουλο και ενηµερώνει παράλληλα την πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ. Ο γενικός διευθυντής της Γ∆ΑΕΕ σε αυτό το έγγραφό του υπενθυµίζει αρχικά ότι εκκρεµεί ο ορισµός του εξουσιοδοτηµένου αξιωµατούχου που θα παραστεί ή θα υπογράψει τη διακρατική συµφωνία.

Επίσης, στο αίτηµα του Βασίλη Παπαδόπουλου για την τροποποίηση του όρου παράδοσης-παραλαβής πυροµαχικών της διακρατικής συµφωνίας απαντά ότι για οποιαδήποτε τροποποίηση χρειάζεται επανεκκίνηση των ενεργειών και ειδικά για τον χρόνο παράδοσης ίσως να απαιτείται η επανεκκίνηση των ενεργειών εξαρχής για τη συµφωνία πώλησης. Τέλος, στη συγκεκριµένη απαντητική επιστολή, ο Κ. Κυριακίδης τονίζει ότι µετά τον καθορισµό του εξουσιοδοτηµένου αξιωµατούχου η ελληνική πλευρά θα µπορεί να υπογράψει την ήδη συµφωνηθείσα διακρατική σύµβαση. Η συνέχεια είναι γνωστή.

Ο Κ. Κυριακίδης, παρά την απάντησή του αυτή προς τον Β. Παπαδόπουλο και µέσω της πρεσβείας στο Ριάντ προς το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, στις 13 Ιουνίου 2017, δηλαδή την αµέσως επόµενη ηµέρα της απαντητικής επιστολής του στον Βασίλη Παπαδόπουλο, µεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόµιο της Μίκρας υπογράφει τη διακρατική (;) συµφωνία µε τον Βασίλη Παπαδόπουλο, στον οποίο απαντούσε εγγράφως την προηγούµενη ηµέρα (12 Ιουνίου 2017) ότι εκκρεµεί ακόµη ο καθορισµός του εξουσιοδοτηµένου αξιωµατούχου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας «για την υπογραφή της ήδη συµφωνηθείσας διακρατικής συµφωνίας», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην απάντησή του.

Τι µεσολάβησε µεταξύ 12 και 13 Ιουνίου;

Πώς δικαιολογείται η σπουδή του Βασίλη Παπαδόπουλου; Πρώτη φορά στα χρονικά του ∆ηµοσίου έχουµε απάντηση σε έγγραφο ιδιώτη την ίδια ηµέρα. Για ποιον λόγο επιθυµούσε την τµηµατική παράδοση των βληµάτων ο Βασίλης Παπαδόπουλος;  

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα