Ήτανε Δίκαιο, Έγινε Πράξη
Ήτανε Δίκαιο, Έγινε Πράξη Θανάσης Φουσκίδης
Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί: Με σαφή κατεύθυνση τη θωράκιση της δηµόσιας υγείας το νοµοσχέδιο του Κικίλια
εμβολ
Υγεία

Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί: Με σαφή κατεύθυνση τη θωράκιση της δηµόσιας υγείας το νοµοσχέδιο του Κικίλια

Ιδιαίτερα ριζοσπαστικές και πρωτοπόρες διατάξεις, ακόµα και για την υποχρεωτικότητα των εµβολιασµών κατά τη διάρκεια ανάπτυξης απειλών για τη δηµόσια υγεία στη χώρα µας, περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, το πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, για την πλήρη αναδιάρθρωση των δοµών και των στόχων, καθώς και των δράσεων για την προστασία και την προαγωγή της δηµόσιας υγείας, το οποίο θα κατατεθεί τις επόµενες µέρες στη Βουλή.

Θα καθορίζεται ως μηδενική η συμμετοχή των πολιτών στη συνολική δαπάνη για τη διενέργεια προληπτικών μέτρων

Τα µέτρα τα οποία αφορούν το εθνικό πρόγραµµα εµβολιασµών απευθύνονται σε ειδικές και ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού, παιδιά, ανηλίκους και ενηλίκους, µετακινούµενους πληθυσµούς, καθώς και πληθυσµούς οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο και περιλαµβάνει τα προγράµµατα εµβολιασµών για όλες τις ως άνω κατηγορίες του πληθυσµού.

Ετσι, το νοµοσχέδιο του κ. Κικίλια προβλέπει, µεταξύ άλλων, ότι, µε υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Υγείας προσδιορίζεται η κάθε επιµέρους αναλαµβανόµενη δράση για τη διεύρυνση ή την επικαιροποίηση του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών υπέρ της υγείας των πολιτών, µε την καθιέρωση των ενδεδειγµένων επιστηµονικά εµβολίων, όπως εξειδικεύονται ανά νόσηµα, ηλικία και φύλο.

Με την ίδια υπουργική απόφαση θα ορίζονται οι διαδικαστικές προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των πολιτών στο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών, ο τρόπος εγγραφής τους στο πρόγραµµα και η διαδικασία της συµµετοχής τους, ενώ θα υποδεικνύονται οι φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας, οι οποίοι θα υλοποιούν τη συγκεκριµένη δράση.

Επίσης, µε την ίδια κανονιστική πράξη θα καθορίζεται ως µηδενική η συµµετοχή των πολιτών στη συνολική δηµόσια δαπάνη για τη διενέργεια της συγκεκριµένης δράσης πρόληψης σε όλους τους συµµετέχοντες δηµόσιους φορείς, εφόσον αυτή η δράση θα διενεργείται υπό τις προσδιοριζόµενες στην υπουργική απόφαση προϋποθέσεις συµµετοχής, ενώ θα ορίζεται, ακόµα, η διαδικασία για την επικαιροποίηση του προγράµµατος ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.

Μάλιστα, και αυτό είναι το πλέον σηµαντικό και καινοτόµο, προβλέπεται στο νοµοσχέδιο του κ. Κικίλια ότι, σε περιπτώσεις εµφάνισης κινδύνου για τη διάδοση µεταδοτικού νοσήµατος, το οποίο ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία, µπορεί να επιβάλλεται, µε υπουργική απόφαση του υπουργού Υγείας και έπειτα από σχετική γνωµοδότηση της Εθνικής Επιτροπής ∆ηµοσίας Υγείας (ΕΕ∆Υ), η υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού, µε σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπουργικής απόφασης θα ορίζεται η οµάδα του πληθυσµού ως προς την οποία θα καθίσταται υποχρεωτικός ο εµβολιασµός µε καθορισµένο εµβόλιο, η τυχόν καθορισµένη περιοχή η οποία θα υπάγεται στην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστηµα της ισχύος της υποχρεωτικότητας του εµβολιασµού, η οποία πρέπει, πάντοτε, να αποφασίζεται ως έκτακτο και προσωρινό µέτρο για την προστασία της δηµόσιας υγείας για συγκεκριµένη οµάδα του πληθυσµού, καθώς και να ρυθµίζεται η διαδικασία του εµβολιασµού και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

Το νοµοσχέδιο προβλέπει, τέλος, την υποχρέωση της Πολιτείας για προσωποποιηµένη ενηµέρωση κάθε κατοίκου της χώρας µας για τον χρόνο και τον τρόπο της συµµετοχής του στα Εθνικά Προγράµµατα Εµβολιασµών.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Με το ίδιο νοµοσχέδιο του κ. Κικίλια, για πρώτη φορά στη χώρα µας θεσπίζεται το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τη ∆ηµόσια Υγεία, το οποίο αποτελεί την επιχειρησιακή στρατηγική στα ζητήµατα δηµόσιας υγείας.

Συγκεκριµένα:

Θεσπίζεται η εκπόνηση εντός της επόµενης διετίας σχεδίου δράσης για τη µείωση του ενεργειακού αποτυπώµατος, στοχεύοντας στη µείωσή του κατά 38% έως το 2030, σε εναρµόνιση µε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα.  


Θεσπίζεται η εκπόνηση Πανελλαδικής Μελέτης Υγείας και ∆ιατροφής ανά πενταετία, ακολουθώντας τα πρότυπα άλλων χωρών (NHANES - National Health and Nutrition Examination Surveys στις ΗΠΑ, NDNS - National Diet and Nutrition Survey στο Ηνωµένο Βασίλειο) και αποτελεί βασικό εργαλείο για την προαγωγή της υγιεινής διατροφής και την πρόληψη της παχυσαρκίας σε παιδιά και ενηλίκους.

Τίθεται πλαίσιο στα Προγράµµατα ∆ηµόσιας Υγείας που οργανώνονται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τη ∆ηµόσια Υγεία.

Με το νοµοσχέδιο του κ. Κικίλια για τη δηµόσια υγεία θεσπίζεται το Εθνικό Πρόγραµµα Πρόληψης µε την ονοµασία «Σπύρος ∆οξιάδης», το οποίο εντάσσεται στο πενταετές Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τη ∆ηµόσια Υγεία από τη δηµοσίευσή του. Το Εθνικό Πρόγραµµα «Σπύρος ∆οξιάδης» αποτελείται από δράσεις δηµόσιας υγείας στα πεδία της πρωτογενούς, της δευτερογενούς και της τριτογενούς πρόληψης.

Αυτές υλοποιούνται µε ευθύνη του υπουργείου Υγείας, παρέχονται δωρεάν από τους οριζόµενους στο πρόγραµµα δηµόσιους ασφαλιστικούς φορείς και υλοποιούνται µε σύµπραξη των καθοριζόµενων σε κάθε Εθνικό Πρόγραµµα εποπτευόµενων οργανικών µονάδων και φορέων - υπηρεσιών δηµόσιας υγείας, συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών προσώπων δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου.

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα