Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τις κινεζικές υγειονομικές αρχές από το Κινεζικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και το Νοσοκομείο Παίδων του Πεκίνου, με τη διευκόλυνση της Εθνικής Επιτροπής Υγείας και της Εθνικής Διοίκησης Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων το απόγευμα προς βράδυ της Πέμπτης, 23 Νοεμβρίου, στην οποία παρασχέθηκαν τα ζητούμενα δεδομένα: Αύξηση των επισκέψεων σε εξωτερικούς ασθενείς και των εισαγωγών παιδιών σε νοσοκομεία λόγω πνευμονίας Mycoplasma pneumoniae από τον Μάιο και RSV, αδενοϊού και ιού γρίπης από τον Οκτώβριο.

Μερικές από αυτές τις αυξήσεις είναι νωρίτερα μέσα στη σεζόν από ό,τι έχουν σημειωθεί ιστορικά, αλλά όχι απροσδόκητες δεδομένης της άρσης των περιορισμών για την Covid-19, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες.

Δεν αναφέρθηκαν αλλαγές στην παρουσίαση της νόσου από τις κινεζικές υγειονομικές αρχές. Οι κινεζικές αρχές ενημέρωσαν ότι δεν έχει εντοπιστεί κανένα ασυνήθιστο ή νέο παθογόνο ή ασυνήθιστες κλινικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων του Πεκίνου και της Λιαονίνγκ, αλλά μόνο η προαναφερθείσα γενική αύξηση των αναπνευστικών ασθενειών λόγω πολλαπλών γνωστών παθογόνων. Δήλωσαν επίσης ότι η αύξηση των αναπνευστικών ασθενειών δεν είχε ως αποτέλεσμα τα φορτία των ασθενών να υπερβαίνουν τις ικανότητες του νοσοκομείου.

Οι κινεζικές Aρχές ενημέρωσαν ότι, από τα μέσα Οκτωβρίου, έχει εφαρμοστεί ενισχυμένη επιτήρηση εξωτερικών και εσωτερικών ασθενών για αναπνευστικές ασθένειες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ιών και βακτηρίων, συμπεριλαμβανομένου, για πρώτη φορά, του Mycoplasma pneumoniae.

Αυτό συμπληρώνει τους υπάρχοντες μηχανισμούς επιτήρησης της αναπνοής και μπορεί να έχει συμβάλει στην παρατηρούμενη αύξηση στην ανίχνευση και την αναφορά αναπνευστικών παθήσεων στα παιδιά.