Οκτώ χρόνια µετά την έναρξη της λειτουργίας του και µε την πλήρη ένταξή του στο πρόγραµµα των γενικών εφηµεριών των νοσοκοµείων του ΕΣΥ του Λεκανοπεδίου, το 2011, το εµβληµατικό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Χαϊδαρίου «Αττικόν» ξεκινά να σηµειώνει θηριώδεις πληρότητες σε νοσηλευόµενους ασθενείς. Από το 107% του 2011 περνά σε πληρότητα της τάξης του 99,78% κατά τη διάρκεια της πανδηµίας και το έτος 2020 σε πληρότητα της τάξης του 121% για το 2022, µε το έτος 2023 να ολοκληρώνεται µε πληρότητα της τάξης του 114%.

Το «Αττικόν», µε σύγχρονες ξενοδοχειακές και ιατροτεχνολογικές εγκαταστάσεις, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες παροχής τριτοβάθµιας περίθαλψης όχι µόνο για την περιοχή της ∆υτικής Αττικής, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Αποτελεί πλέον ένα ολοκληρωµένο κέντρο ολιστικής τριτοβάθµιας περίθαλψης, µε ανεπτυγµένες 645 κλίνες νοσηλείας, εκ των οποίων οι 111 είναι κλίνες ειδικών µονάδων, καθώς και µε 7 χειρουργικές τράπεζες και 14 κλίνες ανάνηψης (µετα-αναισθητικής φροντίδας κεντρικών χειρουργείων, µαιευτηρίου, σηπτικού γυναικολογικού χειρουργείου). Σε αυτό εργάζονται συνολικά 1.474 άτοµα εξειδικευµένο ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, ανταποκρινόµενο κυρίως στις απαιτήσεις των ασθενών της περιοχής της ∆υτικής Αττικής, οι οποίοι προσεγγίζουν το 45% του συνόλου των νοσηλευόµενων ασθενών.

«Το νοσοκοµείο υποδέχθηκε τους πρώτους ασθενείς το 2003 και ακολούθησε µία ταχύτατη ανάπτυξη, µε ρυθµούς πρωτόγνωρους για τα ελληνικά δεδοµένα. Το 2011 το “Αττικόν” εντάσσεται σε εικοσιτετράωρη εφηµερία, σε µια περίοδο που η οικονοµική κρίση είχε εισβάλει στη χώρα και αναπόφευκτα επηρέασε ποικιλοτρόπως και τον τοµέα της Υγείας».

Παρουσία

Αυτά τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διοικητής του «Αττικού», Σπύρος Αποστολόπουλος, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στην επετειακή εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε πρόσφατα το Πανεπιστήµιο Αθηνών για να γιορτάσει και να τιµήσει τη συµπλήρωση είκοσι ετών λειτουργίας για το εν λόγω πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο της Αττικής. Η όµορφη εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε παρουσία της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, και των γενικών γραµµατέων Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν-Βενετίας Βιλδιρίδη, και Ανωτάτης Εκπαίδευσης, Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα.

Ο Σπύρος Αποστολόπουλος ανέφερε επίσης ότι «είκοσι χρόνια από την ίδρυσή του, το “Αττικόν” έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον αρχικό σχεδιαστικό ρόλο και την αποστολή, ανταποκρινόµενο στον µέγιστο βαθµό στις κοινωνικές συνθήκες και τις ανάγκες των πολιτών. ∆εν είναι εξάλλου τυχαίο ότι, κατά το 2022, το “Αττικόν” βρίσκεται στην πρώτη θέση πανελλαδικά όσον αφορά τις νοσηλείες ανάµεσα στα νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας, αν και δεν είναι το µεγαλύτερο σε κλίνες νοσοκοµείο, µε µέσο όρο πληρότητας το 120%».

Τέλος, ο διοικητής του «Αττικού» επεσήµανε ότι «σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µας και λαµβάνοντας υπόψη ότι ετησίως συντελείται αύξηση κατά 15% σε όλες τις δραστηριότητες του νοσοκοµείου, ο σχεδιασµός θα πρέπει να κινείται σε τρεις άξονες:

α) Αύξηση δυναµικότητας κατά 120 κλίνες, µε τη δηµιουργία νέων υποδοµών και ανακατανοµή της χρήσης των υφιστάµενων χώρων.
β) Πλήρη ψηφιακή του µετεξέλιξη και προσαρµογή του στα νέα δεδοµένα που θα δηµιουργηθούν.
γ) Συνέχεια και επέκταση των συνεργειών του µε κοινωφελή ιδρύµατα για τη συνεχή διεύρυνση των δυνατοτήτων του, προκειµένου να συνεχίσει να προσφέρει τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του στο νέο και αναδιαµορφούµενο υγειονοµικό περιβάλλον».

Υψηλού επιπέδου φροντίδα

Από τη δική του πλευρά, ο διακεκριµένος καθηγητής Καρδιολογίας και πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γεράσιµος Σιάσος, δηλώνει, µεταξύ άλλων, στην «Απογευµατινή» της Κυριακής τα εξής σχετικά: «Το 2003 µε απόφαση του αείµνηστου υπουργού Υγείας, καθηγητή Κωνσταντίνου Στεφανή, κατόπιν εισήγησης του πρύτανη Γεωργίου Μπαµπινιώτη και του προέδρου τότε της Ιατρικής Σχολής, καθηγητή Χρήστου Κίττα, ξεκινά τη λειτουργία του το “Αττικόν” ως πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο. Αυτά τα 20 χρόνια το “Αττικόν” έχει προσφέρει αδιάλειπτα υψηλού επιπέδου φροντίδα υγείας και ποιοτική εκπαίδευση προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών, σε ένα υπερσύγχρονο νοσοκοµείο του ΕΣΥ που ενσωµατώνει το σύνολο σχεδόν των ιατρικών ειδικοτήτων, µε άρτιες κτιριολογικές υποδοµές και ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό. Στο νοσοκοµείο σήµερα έχουν εγκατασταθεί και είναι πλήρως ανεπτυγµένες 23 Πανεπιστηµιακές Κλινικές, 30 Ειδικές Νοσηλευτικές Μονάδες µε συνολική δυναµικότητα 645 κλινών και 8 Πανεπιστηµιακά Εργαστήρια. Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο “Αττικόν”, έπειτα από 20 χρόνια προσφοράς, έχει κατακτήσει επάξια την εµπιστοσύνη των πολιτών, καθώς πάνω από 300.000 ασθενείς λαµβάνουν υπηρεσίες υγείας κάθε χρόνο. Επιπλέον αποτελεί ένα κέντρο αναφοράς για όλη τη χώρα, καθώς το 40% των περιστατικών που νοσηλεύει προέρχονται από περιοχές εκτός του Νοµού Αττικής».

Ο Γεράσιµος Σιάσος µας εξηγεί, µάλιστα, ότι «σε λίγο καιρό αναµένεται να πραγµατοποιηθούν τα εγκαίνια του πρώτου στη χώρα µας ακαδηµαϊκού Κέντρου Αναφοράς για τον Καρκίνο (Cancer Center), το οποίο θα λειτουργεί στο “Αττικόν”». Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι µε εισήγηση της τέως ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, στο υπουργικό συµβούλιο, στο «Αττικόν» κατανεµήθηκαν πρόσφατα 50 νέες θέσεις καθηγητών, οι οποίες µαζί µε τις 10 νέες θέσεις καθηγητών, οι οποίες είχαν κατανεµηθεί το 2022 από την Ιατρική Σχολή Αθήνας, αποτελούν τη µεγαλύτερη κατανοµή θέσεων καθηγητών τις τελευταίες δεκαετίες.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή της Κυριακής