Ένα πρωτοποριακό όσο και ρηξικέλευθο πρόγραµµα για την προαγωγή της υγείας των έφηβων κοριτσιών, µέσα από τον αποστιγµατισµό της εµµηνόρροιας, αλλά και τη συνακόλουθη µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία, προωθεί η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σύµφωνα µε πολύ καλά πληροφορηµένες πηγές των «Παραπολιτικών», το υπό κατάρτιση πρόγραµµα θα στοχεύει στον αποστιγµατισµό της εµµηνόρροιας και την προαγωγή της σωµατικής και ψυχικής υγείας των κοριτσιών, την καταπολέµηση των κοινωνικών προκαταλήψεων και των ψευδών πληροφοριών για την εµµηνόρροια, την εκπαίδευση και τη σχετική κατάρτιση των ίδιων των εκπαιδευτικών, αλλά και των γονέων και των εφήβων για τα θέµατα της περιόδου, προκειµένου να ενισχυθεί ο αλφαβητισµός Υγείας για το εν λόγω θέµα, καθώς και τη δωρεάν διανοµή προϊόντων περιόδου, αλλά και την αποφυγή των κινδύνων υγείας τους οποίους προκαλεί η µη χρήση αυτών των προϊόντων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µη χρήση προϊόντων υγιεινής από τα έφηβα κορίτσια µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους, ενώ διαταράσσει σοβαρά την εύρυθµη λειτουργία της σχολικής ζωής.

10.000 απουσιάζουν

Σύµφωνα µε σχετικές έρευνες, στη χώρα µας υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 10.000 κορίτσια απουσιάζουν από το σχολείο, από λίγες έως πολλές ηµέρες κάθε µήνα, λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας των οικογενειών τους να αντεπεξέλθουν στο κόστος των προϊόντων για την εµµηνόρροια. Επίσης, σύµφωνα πάντα µε τις ίδιες έρευνες, περίπου το 20% των µητέρων δηλώνει ότι αντιµετωπίζει οικονοµική αδυναµία, λόγω του υψηλού κόστους για την αγορά των προϊόντων περιόδου, ενώ περίπου το 18% δεν έχει προχωρήσει σε αγορές ειδών πρώτης ανάγκης, προκειµένου να είναι σε οικονοµική θέση που να τους επιτρέπει να προχωρήσουν στην αγορά σερβιετών. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα του υπουργείου Υγείας, το οποίο επεξεργάζεται ήδη η κ. Αγαπηδάκη, αναπτύσσονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα για τα παιδιά, ανά αναπτυξιακό επίπεδο, για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των παιδιών. Παράλληλα, θα οργανωθούν σεµινάρια για τη σχετική ευαισθητοποίηση, τα οποία θα πραγµατοποιηθούν σε 250 σχολεία, µε στόχο την ενηµέρωση των µαθητών και των µαθητριών.

Ειδικό Κιτ

Μάλιστα, κάθε σχολείο θα διαθέτει το ειδικό kit περιόδου και οι εκπαιδευτικοί θα είναι κατάλληλα προετοιµασµένοι και καταρτισµένοι, προκειµένου να είναι ανά πάσα στιγµή σε θέση να ανταποκριθούν άµεσα σε ανάγκες που µπορεί να προκύψουν στα κορίτσια κατά τη διάρκεια των σχολικών µαθηµάτων. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό, καθώς θα µπορούν πλέον τα κορίτσια να αντιµετωπίζουν το ζήτηµα αυτό ως ένα φυσιολογικό φαινόµενο, το οποίο συνδέεται µε την ανάπτυξη και την υγεία τους και όχι ως κάτι για το οποίο πρέπει να ντρέπονται. Παράλληλα, η εκπαίδευση και η ενδυνάµωση των γονέων θα διευκολύνουν εξαιρετικά τη δυνατότητά τους να µιλήσουν µε τις κόρες τους πιο άνετα γι’ αυτά τα ζητήµατα και να τις συµβουλεύσουν κατάλληλα, προκειµένου να προστατεύουν την υγεία τους και την ανάπτυξή τους. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει επίσης δράσεις κοινωνικής ενδυνάµωσης, από κορίτσια σε κορίτσια, µε στόχο τον αποστιγµατισµό της εµµηνόρροιας, µε τη χρήση των κοινωνικών δικτύων και όχι µόνο, αλλά και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Στο πλαίσιο του προγράµµατος, θα διανεµηθούν σε πρώτη φάση σε 200 σχολεία της ∆υτικής Αττικής και της ∆υτικής Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια δύο σχολικών ετών, περί τα 14 εκατ. προϊόντα περιόδου και κάθε κοπέλα θα παραλαµβάνει κάθε τρεις µήνες τα προϊόντα που χρειάζεται γι’ αυτό το χρονικό διάστηµα. Η ίδια διαδικασία θα επαναλαµβάνεται σε τριµηνιαία βάση για δύο διαδοχικά έτη. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι το πρόγραµµα, το οποίο προωθεί η κ. Αγαπηδάκη, θα αποτελέσει ένα βασικό στρατηγικό πλαίσιο, προ κειµένου να εξεταστεί η ενδεχόµενη επέκτασή του σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο.

Επιπτώσεις

Πρόσφατη µελέτη του Πανεπιστηµίου Cornell της Νέας Υόρκης, η οποία δηµοσιεύτηκε στο επιστηµονικό περιοδικό «Pediatrics» και διενεργήθηκε σε 8.000 νέα κορίτσια έως την πρώιµη ενηλικίωση, έδειξε ότι τα κορίτσια των οποίων η περίοδος ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία είχαν περισσότερες πιθανότητες να υποφέρουν από κατάθλιψη και να παρουσιάσουν αντικοινωνική συµπεριφορά µέχρι την ενηλικίωση. Το, δε, μέγεθος των επιπτώσεων ήταν εξίσου ισχυρό σε αυτές τις νεαρές γυναίκες όταν έφτασαν στην ηλικία των 20 περίπου ετών. Το 1/3 όλων των κοριτσιών µπαίνουν στην εφηβεία έως την ηλικία των 8 ετών. «Επειδή φαίνονται µεγαλύτερα, αρχίζουν να αντιµετω πίζονται σαν να είναι µεγαλύτερα», είπε η δρ Jane Mendle, επικεφαλής της έρευνας. «Ωστόσο, εξακολουθούν να έχουν την εσωτερική ψυχική λειτουργία της κανονικής χρο νολογικής τους ηλικίας. Οι γονείς τείνουν να τους παρέχουν περισσότερη αυτονοµία. Τείνουν να είναι στόχοι σεξουαλικής παρενόχλησης και να δηµιουργούνται διάφορες φήµες στο σχολείο. Και µπορεί να είναι δύσκολο γι’ αυτά τα κορίτσια να διατηρήσουν τις φιλίες τους µε άλλα άτοµα που ωριµάζουν µε διαφορετικό ρυθµό», τόνισε η ειδικός.

Δημοσιεύτηκε στα Παραπολιτικά