Με χώρες οι οποίες, επειδή ακριβώς δεν διαθέτουν Εθνικό Σύστημα Υγείας, χρειάζονται πολλαπλάσια χρηματικά ποσά, ανά άτομο και επί του εθνικού τους ΑΕΠ, να μεταφέρουν από τον κεντρικό κρατικό προϋπολογισμό τους στον τομέα της Υγείας, όπως η Λιθουανία και η Κύπρος, συγκρίνει ο τέως υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός τις αντίστοιχες ελληνικές κρατικές ενισχύσεις προς το ΕΣΥ της χώρας μας…

Συγκεκριμένα, σε γραπτή δήλωσή του και αφού εξάρει τις δωρεές ύψους 89,1 εκατ. ευρώ εκ μέρους ιδιωτικών φορέων και φυσικών προσώπων προς το ΕΣΥ της χώρας μας για την αντιμετώπιση της επιδημίας του νέου κοροναϊού SARS – COV 2, ο Ανδρέας Ξανθός αναφέρει τα εξής σχετικά:

«Η Ελλάδα έχει δαπανήσει μέχρι στιγμής 15 δολάρια ανά άτομο, τη στιγμή που η Λιθουανία (με πολύ χαμηλότερο ΑΕΠ) που έρχεται πρώτη, έχει ξοδέψει 386 δολάρια ανά άτομο. Σε σύγκριση με τις επίσημες κρατικές δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη του 2017, οι επιπλέον δαπάνες στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση του SARS-CoV-2 αντιστοιχούν στο 1,1% των ποσών αυτών, όταν τα αντίστοιχα ποσοστά άλλων χωρών είναι πολύ μεγαλύτερα και στην Κύπρο είναι 12,4%»…
Τέλος, ο Ανδρέας Ξανθός ζητεί την έκτακτη χρηματοδότηση του δημοσίου συστήματος Υγείας της χώρας μας με το ποσό του 1 δισ. ευρώ.