ΣΜΥΝ
Ελλάδα

Παρουσιάζονται οι φετινοί επιτυχόντες σε ΣΝΔ, ΣΜΥΝ και ΣΜΥΑ

Οι σχετικές λεπτομερείς οδηγίες για τους ενδιαφερομένους έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των Γενικών Επιτελείων Ναυτικού και Αεροπορίας

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 παρουσιάζονται στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) στο Χατζηκυριάκειο του Πειραιώς, Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) στο Σκαραμαγκά και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) στην αεροπορική βάση Δεκελείας στο Τατόϊ οι επιτυχόντες και επιτυχούσες των φετινών πανελληνίων εξετάσεων στις προαναφερθείσες σχολές μετά από σχετικές αποφάσεις των οικείων Γενικών Επιτελείων Ναυτικού και Αεροπορίας.

Πιο συγκεκριμένα

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, καλούνται να καταταγούν στη ΣΝΔ οι φετινοί επιτυχόντες/επιτυχούσες των πανελληνίων εξετάσεων, οι οποίοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Σχολή για τυχόν διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 210-4581337, καθώς και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tee@hna.gr. Επίσης την ίδια ημέρα (Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου) και ώρα 08:00 καλούνται να καταταγούν στη ΣΜΥΝ στο Ναυτικό Οχυρό «Σκαραμαγκά» οι επιτυχόντες/ επιτυχούσες στη Σχολή, οι οποίοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα κατατάξεως της ΣΜΥΝ στα τηλέφωνα 210-5531742, 210-5531744. Την ίδια ημερομηνία και ώρα καλούνται να καταταγούν στη ΣΜΥΑ στην αεροπορική βάση Δεκελείας Αττικής, οι αντίστοιχοι επιτυχόντες της Σχολής, και των τριών κατευθύνσεων. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες αναφέρονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο οδηγιών κατατάξεως Δοκίμων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι/όλες οι καλούμενοι για κατάταξη στις προαναφερθείσες τρεις Σχολές θα πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στη σχετική «Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών».

Λόγω της υφιστάμενης πανδημίας πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι προς κατάταξη επιτυχόντες/ούσες στις προαναφερθείσες Σχολές θα πρέπει να προσκομίσουν PCR COVID-19 test αρνητικό (-) που θα έχει πραγματοποιηθεί 48-72 ώρες πριν από την ημερομηνία της κατατάξεώς τους. Επιπλέον για τη ΣΜΥΑ η εν λόγω υποχρέωση ισχύει και για όσους έχουν πλήρως εμβολιαστεί.

Εφόσον το τεστ είναι θετικό σε λοίμωξη από κοροναϊό, τότε ο υποψήφιος σπουδαστής δεν θα παρουσιάζεται και θα ενημερώνει τη Σχολές.

Οι σχετικές λεπτομερείς οδηγίες για τους ενδιαφερομένους έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των Γενικών Επιτελείων Ναυτικού και Αεροπορίας.