Αντιγραφο_του_Ανωνυμο
Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε το πρώτο Σχολείο σχεδιάσεως αεροπορικών ειδικών επιχειρήσεων στην Πάχη Μεγάρων

Διεξήχθη το διάστημα από την Τρίτη 31 Αυγούστου έως την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021, εκπαιδεύτηκαν 18 στελέχη από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ολλανδία

Ολοκληρώθηκε στην έδρα του 2ου Συγκροτήματος Αεροπορίας Στρατού (2ου ΣΥΑΣ) στην Πάχη Μεγάρων, το 1ο Σχολείο Σχεδιάσεως Αεροπορικών Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Air Planning Course/SOAPC), που διεξήχθη από 7μελή κινητή ομάδα εκπαιδεύσεως του Στρατηγείου Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ Special Operations Headquarter/NSHQ).

Στο Σχολείο αυτό, που διεξήχθη το διάστημα από την Τρίτη 31 Αυγούστου έως την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021, εκπαιδεύτηκαν 18 στελέχη από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ολλανδία.

«Σκοπός του σχολείου ήταν η εκπαίδευση στη διαδικασία σχεδίασης αεροπορικών ειδικών επιχειρήσεων, αποβλέποντας στην τυποποίηση των διαδικασιών και στη διαλειτουργικότητα σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ» σημειώνεται από το ΓΕΕΘΑ και προστίθεται: «Η διεξαγωγή της εν λόγω δραστηριότητας στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή στελεχών από ξένες χώρες, αποδεικνύει την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει το NSHQ τις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων της χώρας μας, καθώς και το κύρος που έχει αποκτήσει η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ). Εντάσσεται δε στον ευρύτερο προγραμματισμό που υλοποιείται σύμφωνα με την πρόθεση και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΓΕΕΘΑ, με σκοπό την αναβάθμιση των επιχειρησιακών ικανοτήτων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και του ρόλου και της συνεισφοράς της χώρας μας στη Συμμαχία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Πάχη Μεγάρων εδρεύει και η συγκροτηθείσα νέα, διακλαδικής συνθέσεως και αποστολής μονάδα ειδικών αεροπορικών επιχειρήσεων που υπάγεται στη ΔΕΠ του ΓΕΕΘΑ, προκειμένου να επιχειρεί σε στενή συνεργασία με τους επίλεκτους κομάντος της ΔΕΠ.