Με απόφαση των συναρμόδιων υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Χαρδαλιά και της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου Υγείας τοποθετούνται έξι στρατιώτες – γιατροί σε περιφερειακά, ακριτικά, ιατρεία της χώρας.

Συμφώνως με την απόφαση αυτή, που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», οι έξι στρατιώτες θητείας – ιατροί τοποθετούνται ως εξής:

  • Στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (Π.Π.Ι.) Ψαρών, της 2ης Υγειονομικής Περιφερείας (ειδικότητος Ιατρού Άνευ Ειδικότητος).
  • Στο Π.Π.Ι. Οινουσσών, της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ειδικότητος Ιατρού Άνευ Ειδικότητος).
  • Στο Περιφερειακό Ιατρείο (Π.Ι) Αγίας Ρουμέλης Κρήτης και για εξυπηρέτηση Φαραγγιού Σαμαριάς, της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ειδικότητος Χειρουργού Ουρολόγου).
  • Στο Π.Π.Ι. Τήλου, της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ειδικότητας Ιατρού Άνευ Ειδικότητος).
  • Στο Π.Ι. Βραγκιανών Καρδίτσας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ειδικότητος Ιατρού Άνευ Ειδικότητος)
  • Στο Π.Ι. Γλώσσας Σκοπέλου της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ειδικότητος Ιατρού Άνευ Ειδικότητος).
xardalias

«Το χρονικό διάστημα της εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης των εν λόγω οπλιτών θητείας, στις προαναφερόμενες θέσεις, αναγνωρίζεται ως χρόνος εκπλήρωσης και της υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου. Οι ανωτέρω οπλίτες θητείας δικαιούνται, από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στην εν λόγω θέση, πλέον της προβλεπόμενης αμοιβής από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τις οριζόμενες από το υπουργείο Υγείας μηνιαίες αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και την αποζημίωση για τις πραγματοποιηθείσες εφημερίες, το οποίο και τις καταβάλλει από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του πιστώσεις, αναφέρει η σχετική απόφαση» σημειώνεται στη σχετική απόφαση.