Δέκα μεγάλες δαπάνες της τελευταίας 5ετίας, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, της «Κιβωτού του Κόσμου», για προμήθειες και εργασίες σε διάφορες δομές, έχουν μπει στο ερευνητικό στόχαστρο των αξιωματικών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας.

Αντικείμενο της έρευνας είναι η διαπίστωση αν αυτές οι προμήθειες ή εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί ή ήταν εικονικές, για να δικαιολογηθούν χρήματα που αποσπούσαν άγνωστοι, προκειμένου να νομιμοποιηθούν, να «ξεπλυθούν» χρηματικά ποσά που προέρχονταν από υπεξαίρεση, απιστία και φοροδιαφυγή.

Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση, κατά τη διάρκεια των ερευνών στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου», και κυρίως στα κεντρικά της ΜΚΟ στον Κολωνό, έχουν συλλέξει μεγάλο όγκο παραστατικών για δαπάνες της οργάνωσης που αφορούν προμήθειες υλικών ή εργασίες στις δομές.

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας, οι αστυνομικοί έχουν αντιπαραβάλει τα φορολογικά στοιχεία με τα παραστατικά, ενώ εξετάζουν αν αυτές οι προμήθειες και εργασίες έχουν γίνει.

Σε κάποιες από αυτές τις μεγάλες δαπάνες, στο πλαίσιο της αυτοψίας, υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιες προμήθειες και εργασίες είτε δεν έχουν γίνει είτε είναι ημιτελείς.

Παράλληλα, αναμένουν στοιχεία παραστατικών από τις ίδιες προμήθειες και εργασίες από τους προμηθευτές και τα συνεργεία εργασιών που είχαν αναλάβει την περάτωσή τους, προκειμένου να συγκριθούν τα χρηματικά ποσά με τα παραστατικά που έχουν συλλεγεί από τις δομές της ΜΚΟ.

Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται παράλληλη έρευνα στα παραστατικά των μεγάλων χορηγιών της δομής, προκειμένου και σε αυτή την περίπτωση να διαπιστωθεί αν τυχόν κάποιες χορηγίες ήταν εικονικές, προκειμένου «ευεργέτες» και «ευεργετημένοι» να ξεπλύνουν μαύρο χρήμα.

Τα αποτελέσματα των δύο παράλληλων ερευνών, όπως αναφέρουν αρμόδιες αστυνομικές πηγές, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί στα τέλη Ιανουαρίου έως αρχές Φεβρουαρίου. Από εκεί και πέρα, αναμένεται να διαβιβαστούν στους οικονομικούς εισαγγελείς, προκειμένου να κρίνουν αν στοιχειοθετούνται συγκεκριμένα αδικήματα για τα οποία μπορεί να ασκηθούν διώξεις, όπως επίσης να δώσουν παραγγελίες για περαιτέρω προανακριτικές ενέργειες.

Η παραγγελία του εισαγγελέα για νέα προκαταρκτική έρευνα προς τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας αφορούσε τα αδικήματα της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, της απιστίας και της υπεξαίρεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις δομές της ΜΚΟ σε Χίο και Καλαμάτα, στο πλαίσιο των ερευνών του περασμένου Νοεμβρίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν σκισμένα τιμολόγια και αποδείξεις, πεταμένα σε κάδους απορριμμάτων, με τα αρμόδια στελέχη να εξετάζουν αν κάποιος προσπαθούσε να σβήσει ίχνη που αφορούσαν ενδεχόμενες ύποπτες συνδιαλλαγές.

Οι έλεγχοι σε δομές και σπίτια φιλοξενίας της ΜΚΟ ήταν σαρωτικοί, προκειμένου να συγκεντρωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο προανακριτικό υλικό που θα βοηθούσε τις έρευνες της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας. Οι αστυνομικοί έχουν λάβει σχεδόν όλες τις απαντήσεις από τα τραπεζικά ιδρύματα, με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ, του πατέρα Αντωνίου, της συζύγου του και μελών του διοικητικού συμβουλίου της «Κιβωτού».

Παράλληλα, φαίνεται να έχουν προβεί σε μεγάλο ποσοστό στον έλεγχο των εισροών και εκροών χρημάτων και τους παραλήπτες τους. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έχουν ελέγξει τα περιουσιακά στοιχεία των ερευνώμενων προσώπων πριν από την ενασχόλησή τους με τις δραστηριότητες της «Κιβωτού του Κόσμου» και προβαίνουν σε ενδελεχή έλεγχο της πιθανότητας αδικαιολόγητης μεταβολής τους στο πέρασμα των χρόνων.

*Πηγή: thetoc.gr