floros
Ελλάδα

Κωνσταντίνος Φλώρος: Η σύμπλευση της κυβέρνησης με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ για σκληρή γραμμή αποτροπής και τα βήματα προόδου στις Ένοπλες ∆υνάμεις

Οι επιτυχίες και η επομένη ημέρα

Την ταύτιση απόψεων σε ζητήµατα άµυνας µεταξύ της κυβέρνησης και των Ενόπλων ∆υνάµεων αντικατοπτρίζει η ανανέωση της θητείας του στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου , αρχηγού ΓΕΕΘΑ, σε πείσµα δηµοσιευµάτων και διαρροών (τα «Π» είχαν προεξοφλήσει στη στήλη «Πολιτικός καφές» την εξέλιξη) και µιας ανεξήγητης προσπάθειας απαξίωσης του κύρους του.

Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό υπήρξε µια επιχείρηση «απαξίωσης» του στρατηγού και, µέσω αυτής, υπονόµευσης του κύρους της κυβέρνησης. Η απάντηση στην ερώτηση «γιατί;» είναι απλή. Επειδή αποτελεί µέλος της πολιτικής της αποτροπής και της «σκληρής γραµµής» απέναντι στην προκλητική ρητορική της Τουρκίας, που εφαρµόζεται τα τελευταία χρόνια από την ελληνική κυβέρνηση. Ο συνδυασµός ενός νέου εξοπλιστικού προγράµµατος, η αγορά νέων, σύγχρονων οπλικών συστηµάτων χαρακτηρίζεται «κενή περιεχοµένου», αν δεν υπάρχει και η θέληση να χρησιµοποιηθούν αυτά τα όπλα όταν και εφόσον χρειαστεί. Και στην προκειµένη περίπτωση στο πρόσωπο του Α/ΓΕΕΘΑ αποκρυσταλλώνονται και υλοποιούνται οι κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Η κυβέρνηση, το ΥΠΕΘΑ, έκλεισε τα αυτιά της στους «καλοθελητές», που διοχέτευαν για µήνες διαβρωτικά δηµοσιεύµατα, και αποφάσισε να υποστηρίξει την πολιτική της και τη στρατηγική της.

floros

Η σκληρή στάση του αρχηγού των Ενόπλων ∆υνάµεων

∆εν θα πρέπει, άλλωστε, να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι η αξιωµατική αντιπολίτευση έχει καταψηφίσει όλα τα νοµοσχέδια για τις Ενοπλες ∆υνάµεις και διαφαίνεται πως τα πυρά της στράφηκαν συντονισµένα κατά του Α/ΓΕΕΘΑ, που ως αξιωµατικός θεωρείται πιο εύκολος στόχος… Η σκληρή στάση του αρχηγού των Ενόπλων ∆υνάµεων και η επιτυχία της αντιµετώπισης της υβριδικού χαρακτήρα εισβολής µε «εργαλειοποίηση» των µεταναστών στον Εβρο έδειξαν ότι κάτι άλλαξε από την πλευρά της ελληνικής πολιτικής σκηνής και υιοθετήθηκε ένα δόγµα αποτροπής, το οποίο ενόχλησε τόσο τις εγχώριες «Κασσάνδρες» όσο, φυσικά, και τους µηχανισµούς της Τουρκίας.

Το πιο λογικό θα ήταν, όπως συµβαίνει στην Τουρκία, όλοι οι πολιτικοί σχηµατισµοί, παρ’ όλες τις διαφορές τους σε πολιτικό επίπεδο, να οµονοούν σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέµατα και να µην επιχειρούν να αµβλύνουν το κύρος και την ισχύ των θεσµών. Ο στρατηγός Φλώρος, λοιπόν, θα έπρεπε να έχει προστατευτεί και όλα τα άλλα να περνούσαν σε δεύτερη µοίρα.

«Eνδεδειγµένη» η απόφαση Μητσοτάκη 

Η απόφαση του πρωθυπουργού περί παρατάσεως της θητείας του αρχηγού ΓΕΕΘΑ για ακόµα έναν χρόνο, στο τελευταίο ΚΥΣΕΑ, δεδοµένης και της αχαλίνωτης πλέον τουρκικής επιθετικότητας, εκτιµάται ως «ενδεδειγµένη». Θα ήταν λάθος να επιλεγεί στη θέση αυτή κάποιος άλλος, στέλνοντας λανθασµένο µήνυµα ενόψει της κλιµακώσεως των τουρκικών προκλήσεων, εκτιµούν έµπειροι στρατιωτικοί κύκλοι.

Το ΓΕΕΘΑ υποστήριξε και οργάνωσε καθ’ ολοκληρίαν το σύνολο των αµυντικών προγραµµάτων, γεγονός που έχει τη σηµασία του ξεχωριστά από την αγορά αυτή καθαυτή, την οµαλή ένταξη επιχειρησιακά των Rafale και την υποστήριξή τους, τη λειτουργία και ανάπτυξη συστηµάτων επιτήρησης και ανίχνευσης στον Εβρο, την υποστήριξη του στόλου µέχρι να ενταχθούν και οι νέες µονάδες (φρεγάτες Belharra) στο Πολεµικό Ναυτικό µέχρι και την πιστοποίηση και ένταξη όλων των µέσων και όπλων στις µονάδες (νέα συστήµατα µάχης, θωρακισµένα οχήµατα Μ1117 και Marder). Ταυτόχρονα, προωθήθηκαν συµβάσεις για την υλοποίηση έργου παροχής υποστήριξης για την απρόσκοπτη λειτουργία των Ενόπλων ∆υνάµεων µετά τον «µαρασµό» και την πλήρη απαξίωση στην οποία αυτές είχαν βρεθεί τα χρόνια που ακολούθησαν τα Μνηµόνια.

Η επιτυχία της αντιµετώπισης της εισβολής στον Έβρο έδειξε ότι κάτι άλλαξε και υιοθετήθηκε ένα ισχυρό δόγµα αποτροπής, το οποίο ενόχλησε τόσο τις εγχώριες «Κασσάνδρες» όσο, φυσικά, και τους Τούρκους


∆ηµιουργήθηκε η ∆ΕΠ (∆ιεύθυνση Ειδικού Πολέµου), µε την οποία εξασφαλίζονται η ενιαία διοίκηση και ο έλεγχος των Ειδικών ∆υνάµεων - ∆υνάµεων Ειδικών Επιχειρήσεων (Ε.∆.-∆ΕΕ) και ιδρύθηκε η Εθνική Στρατιωτική Αρχή Αξιοπλοΐας, αποστολή της οποίας είναι ο έλεγχος και η πιστοποίηση της αξιοπλοΐας των ιπτάµενων µέσων που χρησιµοποιούνται από τις Ε.∆. Επιπλέον, ιδρύθηκε νέα ∆ιεύθυνση ∆ιαστήµατος (ΓΕΕΘΑ/ Γ5) και συγχωνεύθηκαν η πρώην ∆ιεύθυνση Επικοινωνιών (Γ4) και η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής (Γ5) σε µία και ενιαία ∆ιεύθυνση Επικοινωνιών-Πληροφορικής (ΓΕΕΘΑ/Γ4), µε στόχο την εδραίωση και την περαιτέρω ενίσχυση της διακλαδικότητας και της διαλειτουργικότητας των Ε.∆. σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά τον τοµέα της στρατιωτικής διπλωµατίας, οι Ενοπλες ∆υνάµεις συµµετείχαν σε κοινές δράσεις και ασκήσεις για την επαύξηση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων, ενώ αξιοποιήθηκαν διεθνείς σχέσεις και συµµαχίες, µε χαρακτηριστικότερη τη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO σε επίπεδο αρχηγών Γενικών Επιτελείων Εθνικής Αµυνας (Military Committee in Chiefs of Defence Session - MCCS), που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα παρουσία του συνόλου των αρχηγών ΓΕΕΘΑ της Συµµαχίας. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, στη συνολική θετική εικόνα της παρούσας ηγεσίας βλέπουµε τα αποτελέσµατα της κυβερνητικής πολιτικής που επιβεβαιώνουν το αποτρεπτικό δόγµα της χώρας και το περιβάλλον ασφάλειας που έχει ανάγκη η Ελλάδα για να λειτουργήσει στο κοινωνικό και οικονοµικό της πεδίο.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» στις 21/1