Η Hellenic Train όχι µόνον δεν έκανε επενδύσεις στη χώρα µας, αλλά λίγο πριν το τέλος του 2022 κατέθεσε αγωγή στον ΟΣΕ, αιτούµενη αποζηµίωσης 1,5 εκατ. ευρώ συν τους τόκους για ελλιπή συντήρηση του σιδηροδροµικού δικτύου την περίοδο 2017-2019.

Με βάση το σκεπτικό της αγωγής, η ιταλικών συµφερόντων Hellenic Train αναγκάσθηκε να πραγµατοποιήσει συµπληρωµατική συντήρηση στο τροχαίο υλικό της, λόγω κακής κατάστασης του δικτύου ΟΣΕ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην αγωγή που κατατέθηκε στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 27 Δεκεµβρίου από τον νοµικό σύµβουλο της Hellenic Train, η εταιρεία αναγκάσθηκε να πραγµατοποιήσει την περίοδο 2017-2019 µια συµπληρωµατική συντήρηση του τροχαίου υλικού, µέρος της οποίας αποδόθηκε στην κακή συντήρηση της υποδοµής του ΟΣΕ.

Οι ισχυρισμοί

Η Hellenic Train επικαλέστηκε µελέτη του ΕΜΠ σύµφωνα µε την οποία για Εργασίες Συµπληρωµατικής Συντήρησης του Τροχαίου Υλικού της που έγιναν την περίοδο 14.09.2017 έως 28.02.2019 η εταιρεία επιβαρύνθηκε µε 13.712.302,15 ευρώ, εκ των οποίων το 8,39%, ήτοι 1.149.893.47 ευρώ, αποτελούν εργασίες που έγιναν εξαιτίας της κακής συντήρησης της σιδηροδροµικής υποδοµής του ΟΣΕ.

Ετσι, η εταιρεία ζητεί τώρα να αποζηµιωθεί από τον ΟΣΕ µε το συγκεκριµένο ποσό, συν τον ΦΠΑ, ύψους 275.974,43 ευρώ, και επιπλέον τους τόκους.

*Δημοσιεύτηκε στα Παραπολιτικά στις 11 Μαρτίου 2023.