Το ΕΚΠΑ δημοσιεύει μεγάλη δημοσκόπηση, στην οποία αποτυπώνονται οι απόψεις των πολιτών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η πρωτοκαθεδρία του ιστορικότερου ιδρύματος της χώρας που έχει βρεθεί στις υψηλότερες θέσεις των διεθνών κατατάξεων αποτυπώνεται και στην πρόσφατη μεγάλη έρευνα κοινής γνώμης.

Σε όλους τους δείκτες αναγνωρισιμότητας και κύρους 8 στους 10 Έλληνες φέρνουν πρώτο το ΕΚΠΑ ακολουθούμενο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Θετική γνώμη για το ΕΚΠΑ αποτυπώνεται σε έρευνα - Οι ερωτηθέντες επιθυμούν την ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων

Αντίστοιχα, υψηλό είναι το ποσοστό θετικής γνώμης στην ποιότητα σπουδών και στο υψηλό κύρος των πτυχίων του ΕΚΠΑ, ενώ η ιστορία και η φήμη του κορυφαίου ιδρύματος φτάνει στο 88%.

Το 70% των Ελλήνων αξιολογούν θετικά συνολικά τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση στη χώρα μας. Πρώτη προτεραιότητα της Πολιτείας πρέπει να είναι η ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων για το 79% των ερωτηθέντων.

Στα κύρια προβλήματα των δημοσίων πανεπιστημίων συγκαταλέγονται, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, η έλλειψη χρηματοδότησης για την έρευνα και για εκπαιδευτικά προγράμματα και η έλλειψη υποδομών.

Δείτε το βίντεο του MEGA: