Συζητήθηκε στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) το ζήτημα της περικοπής των τριών επιδομάτων (δώρων) στους υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδος για το 11μηνο από 11.6.2015 έως 11.5.2016 που έγιναν με το «νόμο Κατρούγκαλου».

Η υπόθεση έφτασε στο ΑΕΔ μετά από αποφάσεις που εκδόθηκαν μεταξύ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την εισηγήτρια, Ειρήνη Σταυρουλάκη, να θέτει ζήτημα παραδεκτού, σχετικά, δηλαδή, με το εάν υπάρχει θέμα αντιθέτων αποφάσεων μεταξύ των δύο Ανωτάτων Δικαστηρίων.

Η εισηγήτρια τόνισε πως τον Άρειο Πάγο απασχόλησε υπόθεση επί μερισμάτων επιδομάτων εορτών και αδείας, αντίθετα το ΣτΕ το απασχόλησε υπόθεση που αφορά σε περικοπές κύριων συντάξεων, ενώ επιπρόσθετα ασχολήθηκε με επικουρικές συντάξεις χορηγούμενες σε συνταξιούχους του ΙΚΑ. «Θα πρέπει επομένως να ερευνηθεί εάν το μετοχικό Ταμείο Υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος δύναται να θεωρηθεί φορέας επικουρικής ασφάλισης όμοιος με εκείνους, για τους οποίους έκρινε το ΣτΕ και εάν επομένως τίθεται στις δυο αποφάσεις, το ίδιο ζήτημα ή εάν αντιθέτως, οι διαφορές μεταξύ των φορέων επικουρικής ασφαλίσεως, στους οποίους αφορούσε η κάθε απόφαση, ήταν τέτοιας φύσεως, ώστε να καθίσταται διαφορετικό το κριθέν με αυτές ζήτημα» τόνισε η εισηγήτρια.

Οι συνήγοροι των συνταξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος, από την πλευρά τους, υποστήριξαν ότι το ΑΕΔ πρέπει να ξεπεράσει το σκόπελο του παραδεκτού και να εισέλθει στο θέμα της συνταγματικότητας ή όχι των επίμαχων περικοπών, καθώς τα δύο επίμαχα δικαστήρια ερμήνευσαν τις ίδιες νομοθετικές διατάξεις.
Επιπλέον, υποστήριξαν πως υπάρχει αντίθετη ερμηνεία του ίδιου νομοθετικού πλαισίου και χαρακτήρισαν ορθή την απόφαση του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, εννέα χρόνια, μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία κατά πλειοψηφικά (14 υπέρ έναντι 11 κατά), έχει κρίνει αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) τις περικοπές και των τριών δώρων των επικουρικών συντάξεων που έγιναν το 2012, τον περασμένο Ιανουάριο το Β2 Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, έκρινε ότι όλες οι περικοπές των τριών δώρων που έγιναν με το μνημονιακό νόμο 4093/2012 είναι συνταγματικές και σύμφωνες με την ΕΣΔΑ, καθώς «η θέσπισή τους εξυπηρετούσε σκοπούς δημοσίου συμφέροντος» και όχι μόνο.

Σημειώνεται πως στο Πρωτοδικείο οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα της Ελλάδος κέρδισαν, αλλά το Εφετείο είχε αντίθετη άποψη. Έτσι, οι συνταξιούχοι τραπεζοϋπάλληλοι προσέφυγαν στον Άρειο Πάγο ζητώντας να αναιρεθεί η εφετειακή απόφαση. Και στην συνέχεια η υπόθεση οδηγήθηκε στο ΑΕΔ.