Το σύνολο του νόμου για τις μεταπτυχιακές σπουδές και τις πρυτανικές εκλογές που δίνεται τα επόμενα εικοσιτετράωρο σε δημόσια διαβούλευση, εξασφάλισαν τα parapolitika.gr. Το κείμενο αυτό τις τελευταίες ημέρες αλλάζει διαρκώς με βάση τις παρατηρήσεις που γίνονται απο όλες τις πλευρές. Η σύνταξη του ολοκληρώθηκε και παρουσιάζεται σύντομα.

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων:

- Εκλογή πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και μονοσταυρία

- Ο πρύτανης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία στο αξίωμα του πρύτανη ή του αντιπρύτανη. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη για περισσότερες από δύο θητείες, συνολικά.

- Μη συμμετοχή φοιτητών στις εκλογές για μονοπρόσωπα όργανα (πρόεδρος Τμήματος, κοσμήτορας, πρύτανης), αλλά επιστροφή τους σε όργανα διοίκησης όπως η Σύγκλητος.

- «Ηλεκτρονική κάλπη» κανονικά στην περίπτωση που διακοπούν δυο συνεχόμενες φορές εκλογές (λόγω επεισοδίων, διακοπή διαδικασίας κλπ)

- Κατάργηση των Συμβουλίων διοίκησης στα ΑΕΙ και δημιουργία περιφερειακών Συμβουλίων ανώτατης εκπαίδευσης.

- Αναγνώριση των πενταετών προγραμμάτων σπουδών (Πολυτεχνεία, Γεωπονικές Σχολές) ως πτυχίων με ενσωματωμένο μεταπτυχιακό (Μάστερ)

- Διετή προγράμματα μεταλυκειακής εκπαίδευσης που θα φέρουν «πιο κοντά» Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Τέλος, δραστική μείωση των αμοιβών διδασκόντων στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (το όριο ορίζεται στο 20% των μηναίων απολαβών τους). Δωρεάν φοίτηση σε φοιτητές από εισοδηματικά ασθενείς κατηγορίες, υποτροφίες για φοιτητές και «τέλη φοίτησης» με αυστηρή όμως κοστολόγηση και έλεγχο των προγραμμάτων

»» Κατεβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο (pdf)