Πρυτάνεις: Αφήστε τα ΑΕΙ ελεύθερα
h1cjmdm3rgutrffp918z
Ελλάδα

Πρυτάνεις: Αφήστε τα ΑΕΙ ελεύθερα

Ολοκληρώθηκε κρίσιμη Σύνοδος των διοίικήσεων των πανεπιστημίων


Καταστρατήγηση του αυτοδιοίκητου χαρακτήρα των πανεπιστημίων με το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την ανώτατη εκπαίδευση που βρίσκεται σε διαβούλευση, καταγγέλει η Συνοδος πρυτάνεων ΑΕΙ.


Υπενθυμίζεται ότι στο θέμα παρενέβη τις προηγούμενες ημέρες και η Ακαδημία Αθηνών ζητώντας να γίνει διαβούλευση 6 μηνών και όχι μόνο 12 ημερών όπως αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας.

«Τα προτεινόμενο νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται από υπερ-ρυθμίσεις σε μια σειρά από θέματα, οι οποίες συχνά φθάνουν σε επίπεδο καταστρατήγησης του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων. Η οριζόντια προσέγγιση θα λειτουργήσει αρνητικά στηδιαμόρφωση και υλοποίηση της κατάλληλης στρατηγικής ανάπτυξης του κάθε Πανεπιστημίου χωριστά» αναφέρουν χαρακτηριστικά στην σχετική ανακοίνωση τους οι πρυτάνεις των ΑΕΙ στη Συνιδο τους που ολοκληρώθηκε σήμερα, Σάββατο.

«Για κάθε απόφαση που αφοράσυγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση και μετονομασία Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου όπως επίσης και δημιουργία νέων Προγραμμάτων Σπουδών ή Κατάρτισης απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η Σύνοδος επισημαίνει τα κρισιμότερα θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα σήμερα και δεσμεύεται να επανέλθει μετά την αναμενόμενη απάντηση του υπουργείου Παιδείας

Για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση και η Σύγκλητος του πανεπιστημίου Αιγαιου στην οποία τονίζει ότι ' στην παρούσα συγκυρία για τη χώρα απαιτείται να υποστηριχθεί από τα Πανεπιστήμια ένα εθνικό οραματικό αφήγημα προοπτικής και ελπίδας για την παιδεία, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη της χώρας, για τη συγκράτηση του διανοητικού και επιστημονικού κεφαλαίου και τη δημιουργία συνθηκών απελευθέρωσης των δυνατοτήτων του, προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών.


Το δημοσιοποιηθέν προς διαβούλευση Σχέδιο Νόμου δεν αντιμετωπίζει τα μεγάλα ζητήματα για το παρόν της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αναιρεί το όραμα, την ελπίδα και την ακαδημαϊκή αναπτυξιακή προοπτική των Πανεπιστημίων και για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι δεν μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης'.

Στο ψήφισμα της Συνόδου των πρυτάνεων ΑΕΙ αναφέρεται κατά περίπτωση:

Άσυλο


Σε αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των χώρων των ΑΕΙ παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα η Πολιτεία.

Περιφερειακά συμβούλια ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας

Για τα Περιφερειακά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας η Σύνοδος σημειώνει τα παρακάτω:
• Δεν διασφαλίζεται σαφές πλαίσιο λειτουργίας και διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων τους από τις αρμοδιότητες θεσμικών οργάνων του Πανεπιστημίου.
• Υπάρχουν επιφυλάξεις για την τελική σύνθεση των Περιφερειακών Συμβουλίων.
• Δεν είναι σαφές το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων που εμπλέκεται με εκείνες των άλλων οργάνων που λειτουργούν σε επίπεδο Περιφέρειας.

Λειτουργία ειδικών λογαριασμών

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι αποτέλεσμα επίπονης και μακροχρόνιας διαπραγμάτευσης της Συνόδου των Πρυτάνεων με το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών που θα επιτρέψει τη στοιχειώδη λειτουργία των ΕΛΚΕ σε αυτή τη μεταβατική φάση. Παρόλα αυτά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ορισμένων διατάξεων για τις οποίες ζητείται η παρέμβαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών.
Ωστόσο είναι απαραίτητη η θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ, ευέλικτου και αποτελεσματικού, που θα επιτρέπει τη δραστηριότητά τους εκτός φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Το πλαίσιο αυτό θα παρέχει ικανοποιητικό βαθμό ελευθερίας στα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ και θα αντιμετωπίζει δραστικά τη γραφειοκρατία.
Θεωρούμε αυτονόητο για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης ότι όποια νομοθετική ρύθμιση ισχύει για τους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων να ισχύει καιγια τα Ερευνητικά Κέντρα και τα ΕΠΙ.

Μεταπτυχιακά

Η Σύνοδος επιβεβαιώνει και επαναλαμβάνει ότι τα Πανεπιστήμια έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση των ΠΜΣ και ότι ρόλος της πολιτείας είναι να ορίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση, τη διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία.

Η Σύνοδος διαπιστώνει ότι οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου και αφορούν στις μεταπτυχιακές σπουδές θέτουν σημαντικά εμπόδια στη λειτουργία και ανάπτυξη των μεταπτυχιακών σπουδών.


Με βάση τα παραπάνω η Σύνοδος θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η επανεξέταση του μέρους του σχεδίου που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές και προσβλέπει στην άμεση συνεργασία με το Υπουργείο στη βάση των ακόλουθων κατευθύνσεων:

 • Ενίσχυση του αυτοδιοίκητου του Πανεπιστημίου ως προς τα ΠΜΣ
• Συστηματική αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας των ΠΜΣ, από τις εσωτερικές δομές των Ιδρυμάτων και την ΑΔΙΠ.
• Τα δίδακτρα εφόσον υπάρχουν να καθορίζονται με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας και να ορίζονται από τη Σύγκλητο.
• Η Πολιτεία πρωτίστως και τα Ιδρύματα δευτερευόντως θα πρέπει να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών στα ΠΜΣ. Επομένως θα πρέπει να εξασφαλισθούν από το Υπουργείο πόροι για την παροχή υποτροφιών, καθώς και από τα Πανεπιστήμια η δυνατότητα απαλλαγής διδάκτρων από τους φοιτητές σε περίπτωση παροχής ακαδημαϊκών υπηρεσιών
• Ζητήματα ίδρυσης, λειτουργίας και διαχείρισης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και των εσωτερικών διαδικασιών κάθε Ιδρύματος.

• Κατάργηση διατάξεων που λειτουργούν ως αντικίνητρα στην ανάπτυξη υψηλής στάθμης μεταπτυχιακών σπουδών.
• Η όποια αμοιβή των Καθηγητών να υπόκειται στους γενικούς περιορισμούς που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία .
Σε σχέση με την διάρκεια των σπουδών σημειώνεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει τριετή διάρκεια μεταπτυχιακών σπουδών στην οδοντιατρική επιστήμη.


Ανάδειξη οργάνων διοίκησης


Η Σύνοδος επαναλαμβάνει την αντίθεσή της με την προτεινόμενη διαδικασία ανάδειξης Οργάνων Διοίκησης. Σε σχέση με την πρόταση για ανάδειξη των Αντιπρυτάνεων με ξεχωριστή εκλογή, η Σύνοδος θεωρεί ότι μια τέτοια ρύθμιση δεν εξασφαλίζει τον απαιτούμενο συντονισμό στη λειτουργία της Πρυτανείας και θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της καθημερινής λειτουργίας του Πανεπιστημίου.
Η Σύνοδος αξιολογώντας τις εμπειρίες από τα διάφορα συστήματα εκλογής των Πρυτανικών Αρχών που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα, τάσσεται υπέρ της διατήρησης του σημερινού συστήματος επιλογής (με την έγκριση των Αναπληρωτών από τη Σύγκλητο) ή εναλλακτικά του ενιαίου Πρυτανικού σχήματος. Οι αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων ορίζονται από τη Σύγκλητο του οικείου Πανεπιστημίου.
Οι θητείες των υπηρετούντων Μονομελών Οργάνων Διοίκησης ολοκληρώνονται με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου στο ΦΕΚ διορισμού.

Η Διεύθυνση Κλινικής, Εργαστηρίου, Σπουδαστηρίου, ΠΜΣ και Μουσείων δεν περιλαμβάνεται στις απαγορεύσεις κατοχής αξιώματος άλλου μονοπρόσωπου Οργάνου του οικείου ή άλλου Πανεπιστημίου.

Μεταβατικές διατάξεις

Η Σύνοδος κρίνει ότι είναι απαραίτητο σε εύλογο χρονικό διάστημα να δημοσιοποιηθούν οι καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις.

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα