Μπρα ντε φερ Δημήτρης Τάκης Χριστίνα Κοραή
Όλο το νομοσχέδιο για πρυτάνεις, άσυλο, μεταπτυχιακά και εξεταστικό
nufculxqiijsg9mwpc13
Ελλάδα

Όλο το νομοσχέδιο για πρυτάνεις, άσυλο, μεταπτυχιακά και εξεταστικό

Στο νόμο και η διάταξη που καταργεί τη «διαγωγή κοσμία» - Αλλαγές σε κατευθύνσεις και επιστημονικά πεδία

Στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής βρίσκεται από χθες το απόγευμα στην τελική μορφή του το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την ανώτατη εκπαίδευση, το οποίο περιμένουν με αγωνία οι διοικήσεις των ΑΕΙ.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει όμως και τις αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα που θα ισχύσουν από την επόμενη χρονιά (2017-18).

Το υπουργείο Παιδείας δεν έδωσε στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο, ωστόσο τα «Παραπολιτικά» εξασφάλισαν το κείμενο στην τελική του μορφή. Το κείμενο αυτό και αναμένεται ότι θα  προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας καθώς δεν ενσωματώνεται σ  αυτό σχεδόν καμία από τις παρατηρήσεις που έθεσε προς το υπουργείο Παιδείας η Σύνοδος πρυτάνεων ΑΕΙ.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και η διάταξη που καταργεί τη «διαγωγή κοσμία» στα σχολεία.

Μεταξύ των διατάξεων του  νομοσχεδίου παραμένουν οι εκλογές πρυτάνεων, αντιπρυτάνεων και αντιπρυτάνεων απο ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, το υπουργείο επιμένει στον «αναγκαστικό» περιορισμό διδάκτρων στις μεταπτυχιακές σπουδές και αμοιβών των καθηγητών  τους, αλλά και τις διατάξεις για το πανεπιστημιακό άσυλο  για το οποίο θα αποφασίζει το πρυτανικό συμβούλιο των ΑΕΙ που επανενεργοποιείται και μάλιστα με την συμμετοχή φοιτητή και διοικητικού υπαλλήλου σ αυτό.

Η συγκεκριμένη διάταξη αναφέρει ότι «στα Α.Ε.Ι. κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και στη διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών. Το ακαδημαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται για την κατοχύρωση των δημοκρατικών αξιών, των ακαδημαϊκών ελευθεριών στην έρευνα και στη διδασκαλία, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την προστασία του δικαιώματος στη γνώση και τη μάθηση έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει. Επέμβαση δημόσιας δύναμης σε χώρους των Α.Ε.Ι. λαμβάνει χώρα σε περιπτώσεις κακουργημάτων και εγκλημάτων κατά της ζωής αυτεπαγγέλτως και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μετά από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Οι ως άνω περιορισμοί δεν ισχύουν για το Πυροσβεστικό Σώμα»…

Ταυτόχρονα  στη Σύγκλητο των  ΑΕΙ οι φοιτητές θα εκπροσωπούνται πλέον σε ποσοστό 10%  επι του συνόλου.

Για  τα  «έξοδα» των πανεπιστημίων στο μέλλον θα πληρώνουν  οι Ειδικοί Λογαριασμοί τους και  οι Εταιρείες Αξιοποίησης Περιουσίας που λειτουργούν στο εσωτερικό τους. Όπως αναφέρεται στο νόμο «με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η μεταφορά κονδυλίων από τον τακτικό προϋπολογισμό, τα οποία αφορούν σε υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, συντήρησης και λοιπές αναγκαίες υπηρεσίες, στην Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύματος.»
Το υπουργείο Παιδεία πρόσθεσε στο νομοσχέδιο του, πως για όλα τα θέματα στο εσωτερικό των ΑΕΙ θα πρέπει να υπάρχει έγκριση και απόφαση της Συγκλήτου τους. 

Μεταπτυχιακά και δωρεάν φοίτηση

- Όπως αναφέρει το νομοσχέδιο «απαλλάσσονται των τελών φοίτησης στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών οι φοιτητές, των οποίων το ατομικό, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

- Προϋπόθεση για αμοιβή καθηγητών που διδάσκουν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα (που δεν θα ξεπερνάει το 20% του μισθού τους) η συμμετοχή ένα τουλάχιστον πρόγραμμα ακόμη αμμισθί.

Καταργούνται τα Συμβούλιο Ιδρυμάτων του νόμου Διαμαντοπούλου και αντικαθίσταται από Περιφερειακά Συμβούλια. «Σε κάθε διοικητική Περιφέρεια της Χώρας συστήνεται Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.). Είναι δυνατόν να συστήνεται ένα Α.Σ.Α.Ε.Ε. ανά δύο ή περισσότερες Περιφέρειες ή δύο ή περισσότερα Α.Σ.Α.Ε.Ε. σε μία Περιφέρεια. Η σύσταση των Α.Σ.Α.Ε.Ε. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Αλλαγές στην εισαγωγή σε ΑΕΙ από την επόμενη χρονιά

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας: «Τα Τμήματα των ιδρυμάτων κατατάσσονται σε τέσσερα Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:
1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική.»

β) Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους εξής εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας. Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

αα) Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): τα Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, η Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο.
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

αα) Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): η Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, η Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).

Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στα Τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου.
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

αα) Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): τα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, η Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).
Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από το διδακτικό έτος 2017-2018

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα