Ήταν 11 Νοεµβρίου 1867 όταν ο βασιλιάς Γεώργιος και η βασίλισσα Ολγα έφτασαν στην Ελλάδα... Γνωρίζοντας τις αυξηµένες ανάγκες του ελληνικού λαού, που τότε σιγά-σιγά συνερχόταν από τα τετρακόσια χρόνια της τουρκοκρατίας, είχαν a priori ζητήσει να µη γίνει η παραµικρή δαπάνη για τον εορτασµό της άφιξής τους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο βασιλεύς Γεώργιος σε σχετικό τηλεγράφηµά του: «... Ηθελεν είσθαι λίαν ευχάριστον εις ηµάς, αν το προς τον σκοπόν τούτο αφιερωθέν ποσόν ελάµβανεν έτερον προσδιορισµόν, σύµφωνον προς τας µεγάλας δυστυχίας, τας οποίας οφείλοµεν να ανακουφίσωµεν...».

Αφοσίωση

Σε ένα νεόκοπο κράτος, χωρίς υποδοµές, µε σοβαρά προβλήµατα σε κάθε κοινωνικό στρώµα, η βασίλισσα ήξερε ότι είχε δρόµο µπροστά της, εάν ήθελε να στηρίξει τον λαό της. Ηξερε ότι θα έπρεπε να αφοσιωθεί ψυχή τε και σώµατι στις ανάγκες του. Η ανακούφιση των συνανθρώπων της ήταν το Νο 1 µέληµά της. Ετσι, επιδόθηκε σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες, που χρηµατοδοτούσε η ίδια, µε αποτέλεσµα η δηµοτικότητά της τα χρόνια που βρέθηκε στον «θώκο» να εκτοξευτούν στην κορυφή.

«Από τα 6.000 ρούβλια που έπαιρνε κάθε µήνα ως προίκα από τη βασιλική οικογένεια της Ρωσίας, τα 4.000 προορίζονταν για το κοινωφελές της έργο. Τα υπόλοιπα 2.000 για την κάλυψη των προσωπικών της εξόδων (πληρωµές προσωπικού κ.λπ.)», ανέφερε στο παρελθόν η γραµµατέας της, Ιουλία Καρόλου.

Κάπως έτσι λοιπόν, έχοντας «κληρονοµιά» µε ανθρώπινη υπόσταση, και η Αννα-Μαρία, πολλές δεκαετίες αργότερα, αποφάσισε να ασχοληθεί µε τα φιλανθρωπικά, φτιάχνοντας το δικό της ίδρυµα. Μπορεί το 2003 να µην υπήρχε πια βασιλεία, όµως η χήρα (πλέον) του τέως ήθελε να συνεχίσει το έργο της Ολγας. Με τον δικό της τρόπο. Και εκείνη τη χρονιά δηµιούργησε το Ιδρυµα «Αννα-Μαρία», που ανήγγειλε ο τέως σε ειδική εκδήλωση, µε την απόδοση της αποζηµίωσης για την κατάσχεση της περιουσίας της τέως βασιλικής οικογένειας από το ελληνικό ∆ηµόσιο. Το αντικείµενο του Ιδρύµατος αποδείχθηκε εκτενέστατο.

Για την ανακούφιση

Αποσκοπούσε στην ανακούφιση των ανθρώπων που πλήττονταν από φυσικές καταστροφές στη χώρα. Το πρώτο αναγκαίο βήµα ήταν η διεξοδική έρευνα ως προς τους µηχανισµούς και τους φορείς που λειτουργούν σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε το Ιδρυµα είτε να λειτουργεί συµπληρωµατικά είτε να προσφέρει κάποια καινοτοµία. Στο διά ταύτα, το 2004 το Ιδρυµα άρχισε να λειτουργεί ως αστική, µη κερδοσκοπική εταιρεία µε την επωνυµία «ΑνναΜαρία», ενώ η νοµική του καταχώριση έχει γίνει στο Λιχτενστάιν (αριθµός µητρώου: FL-0002.094.445-2).

Προσωπικότητα που εμπνέει

Τι σχέση έχουν τα παραπάνω µε τη Μαίρη Ρόµπινσον; Η πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας, µια γυναίκα role model, ανάµεσα στις µετρηµένες στα δάχτυλα που κυβέρνησαν τον κόσµο, ένα όνοµα µεταξύ αυτών των Κορασόν Ακίνο και Τερέζα Μέι, είναι στo ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος της Αννας-Μαρίας. Τις ενώνει αλληλεκτίµηση, αλληλοσεβασµός, που εκείνη την ηµέρα, αυτήν της ίδρυσης του «Anna-Maria Hellenic Foundation», επισφραγίστηκε µε τη συµµετοχή της Ρόµπινσον στο όνειρο που τότε ξεκινούσε να παίρνει σάρκα και οστά για την Αννα-Μαρία.Η αρχή μιας φιλίας

Πρόεδρος της Ιρλανδίας από τον ∆εκέµβριο του 1990 έως τον Σεπτέµβριο του 2007, η Ρόµπινσον, παρότι από το κόµµα των Εργατικών, στην προσωπικότητα της Αννας-Μαρίας εντόπισε µια γυναίκα που ήθελε να προσφέρει στον τόπο της, σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Και κάπως έτσι γεννήθηκε µια φιλία που δεν έχει δει το φως της δηµοσιότητας. Μια φιλία που βασίζεται στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.Τι τις ενώνει

Η Αννα-Μαρία όπως και η Μαίρη Ρόµπινσον αποστρέφονται τις ταµπέλες. Ακριβώς αυτό τις ένωσε. Και αν οι δραστηριότητες του Ιδρύµατος της Αννας-Μαρίας τα τελευταία χρόνια περιορίστηκαν, ρόλο-καταλύτη, όπως είναι ευνόητο, έπαιξε η επιβαρυµένη υγεία του τέως. Τώρα, λοιπόν, η Αννα-Μαρία αναµένεται να συνεχίσει το έργο της και να αναβαθµίσει το Ιδρυµα, που ήδη έχει πληθώρα ουµανιστικών, ουσιαστικών δραστηριοτήτων. Με αρωγό της τη Μαίρη Ρόµπινσον, τις νύφες, τις κόρες της και τους γιους της, µε πρώτον απ’ όλους τον Παύλο, που ήδη έκανε αναφορά σε «εκτεταµένη δράση του Ιδρύµατος».

*Δημοσιεύτηκε στο Secret την 1η Απριλίου 2023.