Νέα αίτηση από τον Γιάννη Φιλιππάκη για εξωδικαστικό συμβιβασμό - Σειρά ερωτημάτων για τα οικονομικά στοιχεία
filippakis
Media

Νέα αίτηση από τον Γιάννη Φιλιππάκη για εξωδικαστικό συμβιβασμό - Σειρά ερωτημάτων για τα οικονομικά στοιχεία

Καυτά ερωτήματα προκύπτουν για τις καλοκαιρινές αλχημείες του εκδότη της «∆ημοκρατίας» μέσω της εταιρείας «Εστία Επενδυτική»

Μπορεί η αίτηση της «∆ημοκρατικός Τύπος», που εξέδιδε τη «∆ημοκρατία» του Γιάννη Φιλιππάκη, για την υπαγωγή στον περιβόητο εξωδικαστικό συμβιβασμό να είχε απορριφθεί μετά βαΐων και κλάδων, ωστόσο ο επίμονος εκδότης επέστρεψε, επιδιώκοντας να πετύχει τον μεγάλο του στόχο μέσω μιας άλλης εταιρείας που πλέον εκδίδει την εφημερίδα του και η οποία απορρόφησε τη «∆ημοκρατικός Τύπος». Πρόκειται για την «Εστία Επενδυτική», μια εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 24.000 ευρώ, μέσω της οποίας η πλευρά Φιλιππάκη υπέβαλε το νέο σχετικό αίτημα, το οποίο, όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες, υποβλήθηκε μέσα στο καλοκαίρι, και συγκεκριμένα τον Ιούλιο, με το εν λόγω εταιρικό σχήμα να δηλώνει σύνολο υποχρεώσεων -με ημερομηνία 30 Απριλίου 2018- ύψους 15,34 εκατ. ευρώ.

Από αυτές, περίπου 2 εκατ. ευρώ αφορούν υποχρεώσεις προς το ∆ημόσιο και προέρχονται από τη «∆ημοκρατικός Τύπος». Επίσης, άλλα 3,5 εκατ. ευρώ αφορούν υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς που πάλι προέρχονται από τη «∆ημοκρατικός Τύπος». Αυτό πρακτικά σημαίνει χρέη στο ∆ημόσιο και τα ταμεία 5,3 εκατ. ευρώ. Όπως η ίδια η «Εστία Επενδυτική» ισχυρίζεται υποβάλλοντας το αίτημα υπαγωγής, ότι με βάση τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη των εργασιών της επιχείρησης η αποπληρωμή των συσσωρευμένων υποχρεώσεων, οι οποί-ες βρίσκονται σε καθυστέρηση, στο σύνολό τους θεωρείται αδύνατη. Ταυτόχρονα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο περιορισμός και η ρύθμιση των υποχρεώσεων, η επιχείρηση κινδυνεύει να διακόψει.

ΘΕΛΕΙ «ΚΟΥΡΕΜΑ»

Μάλιστα, η πλευρά του εκδότη της «∆ημοκρατίας» και της «Espresso», ζητά με την «Εστία Επενδυτική» «κούρεμα» των υποχρεώσεων και αποπληρωμή σε 10 χρόνια, ενώ σε ό,τι αφορά το ∆ημόσιο και τα Ταμεία επιδιώκει να καταβάλλει 44.000 ευρώ τον μήνα περίπου, δηλαδή να πληρώσει 5,28 εκατ. ευρώ σε βάθος 10 χρόνων, ενώ χρωστά σήμερα 5,3 εκατ. ευρώ! Επίσης, ζητά να αποπληρώσει τις οφειλές προς το προσωπικό σε τρία χρόνια, ενώ υπόσχεται γενικώς ότι στο εξής θα πληρώνει εμπρόθεσμα. Μάλιστα, προκειμένου να γίνει δεκτό το αίτημά του, ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η αξία των περιουσιακών στοιχείων των συνοφειλετών υπολείπεται σημαντικά των οφειλών της εταιρείας, για τις οποίες αυτοί ευθύνονται. Κοινώς, οι υποχρεώσεις είναι ακάλυπτες. Βέβαια, το εντυπωσιακό είναι ότι η συγχώνευση της «∆ημοκρατικός Τύπος» με την «Εστία Eπενδυτική» έγινε μόλις στα τέλη του 2018, και συγκεκριμένα στις 20/12/2018, ενώ είναι εξόχως ενδιαφέρον ότι το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης αναφέρεται σε απόφαση του 2017 και με ισολογισμούς του 2016.Ανάλογη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μόλις λίγους μήνες μετά υποβάλλεται αίτηση για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον ίδιο μήνα, που λαμβάνει χώρα η αίτηση υπαγωγής, με εξώδικο που είχε αποστείλει η «Εστία Επενδυτική» προς τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» μάς ζητούσε να επανορθώσουμε δημοσίευμα, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής: «(...) Οι ως άνω εταιρείες περιήλθαν στην απόφαση συγχώνευσης για τους κάτωθι λόγους: την επίτευξη οικονομιών μεγάλης κλίμακας στις περιπτώσεις εξόδων διοικήσεως και γενικά την επίτευξη μικρότερου κόστους λειτουργίας (...) Τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των συγχωνευόμενων εταιριών (...)»! Τώρα, τι «οικονομίες κλίμακας» γίνονται με μια εταιρεία με μηδενικό τζίρο, είναι ερώτημα.

ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ

∆ηλαδή, ενώ ήξεραν ότι αδυνατούν να πληρώσουν, τουλάχιστον όπως οι ίδιοι δηλώνουν, και έκαναν μάλιστα αίτηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό, ισχυρίζονταν δημοσίως ότι όλα πάνε καλά. Στο εξώδικο η «Εστία Επενδυτική» ισχυρίζεται ότι η έκθεση αποτίμησης διενεργήθηκε από την καταξιωμένη στον χώρο εταιρεία ορκωτών TMS. Και δεν έχουμε λόγο να αμφιβάλλουμε, αλλά η TMS είναι από τις μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού εταιρείες ορκωτών που τιμωρήθηκαν από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης για παραβάσεις των προβλεπομένων από τη νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα του ελεγκτικού έργου. Βεβαίως, θα ήταν ενδιαφέρον να μας πει η «Εστία Επενδυτική» και πόσους ελεγκτές απασχολεί η TMS, για να αντιληφθούμε και το μέγεθος της καταξίωσης.

Οπως αντιλαμβάνεται κανείς, από τα παραπάνω προκύπτει μια σειρά ερωτημάτων. Αρχικά, αν και κατά πόσο η συγχώνευση έγινε απλώς για να υποβληθεί εκ νέου αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού και σε ένα δεύτερο επίπεδο για τα μεγέθη που αναγράφονται στη σύμβαση συγχώνευσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, η αξία της «Εστία Επενδυτική» αποτιμήθηκε σε 10.155 ευρώ, όσο είναι τα ίδια κεφάλαιά της ή, αλλιώς, η καθαρή της θέση. ∆ηλαδή, η εταιρεία άξιζε μόλις 10.155 ευρώ και η συγχώνευση έγινε για βελτίωση μεγεθών, οικονομίες κλίμακας και άλλα τινά. Αυτό είναι το λιγότερο, καθώς στο σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης αναφέρεται πως τα ίδια κεφάλαια είναι 2,141 εκατ. ευρώ και η καθαρή θέση 5,876 εκατ. ευρώ. ∆εδομένου ότι στον ισολογισμό του 2016, βάσει του οποίου έχει γίνει η συγχώνευση, το σύνολο της καθαρής θέσης είναι 2,141 εκατ. ευρώ, ζητείται μια πειστική ανάλυση σχετικά με το πώς το συγκεκριμένο ποσό αυξήθηκε αίφνης στα 5,876 εκατ. ευρώ.

Και φυσικά η εξήγηση δεν μπορεί να επικεντρωθεί στα περί εταιρείας ορκωτών κύρους, η οποία έχει τρεις ορκωτούς ελεγκτές όλους κι όλους. Ομως, τελικά όλα έχουν την εξήγησή τους.

Τα 5,876 εκατ. ευρώ εμφανίζονται ως αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Εστίας Επενδυτική», η οποία είναι η απορροφώσα εταιρεία. Έτσι, το νέο σχήμα έχει μετοχικό κεφάλαιο 5,876 εκατ. ευρώ. ∆ηλαδή, σε απλά ελληνικά, η νέα εταιρεία από τη συγχώνευση αύξησε το μετοχικό της κεφάλαιο με αξίες που δεν υπάρχουν. Το πράγμα γίνεται ακόμα πιο σοβαρό αν κάποιος αναλογιστεί ότι ο ορκωτός στις οικονομικές καταστάσεις του 2017 αναφέρει ότι:

  1. ∆εν έχει γίνει απομείωση αποθεμάτων 861.000 ευρώ και τα ίδια κεφάλαια είναι ισόποσα αυξημένα.
  2. ∆εν έχει γίνει πρόβλεψη 188.000 ευρώ για αγωγές τρίτων, με αποτέλεσμα τα κέρδη και τα ίδια κεφάλαια να είναι ισό-ποσα αυξημένα.
  3. ∆εν έχει γίνει πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 326.000 ευρώ, με απο-τέλεσμα να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα τα ίδια κεφάλαια.
  4. ∆εν έχει γίνει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 720.000 ευρώ, με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια να είναι ισόποσα αυξημένα.
  5. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών Aρχών, η εταιρεία θεωρεί τα έξοδα λανσαρίσματος εφημερίδων ως άυλα περιουσιακά στοιχεία και τα αποσβένει με συντελεστή 10%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 5,9 εκατ. ευρώ
ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ

Από τις παραπάνω παρατηρήσεις του ορκωτού προκύπτει ότι τα ίδια κεφάλαια, αν αθροιστούν, είναι φουσκωμένα κατά τουλάχιστον 8 εκατ. ευρώ. Ετσι, η πραγματική καθαρή θέση είναι αρνητική 5,85 εκατ. ευρώ. Τώρα, πώς γίνεται η αρνητική καθαρή θέση των 5,85 εκατ. ευρώ να γίνεται θετική κατά 5,876 εκατ. ευρώ, δηλαδή να φουσκώνει κατά 11,7 εκατ. ευρώ, είναι ένα ερώτημα που δεν το έχει λύσει η λογιστική επιστήμη.

Βέβαια, η «Εστία Επενδυτική» ισχυρίστηκε στο εξώδικο που έστειλε ότι όλα αυτά διορθώθηκαν. ∆εν λέει, όμως, ποιο είναι το αποτέλεσμα μετά τη διόρθωση και μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιεύσει ισολογισμό χρήσης του 2018. Και πώς γίνεται να «προικοδοτείται» κατά 11,7 εκατ. ευρώ. Η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός ότι αλήθεια είναι πως η «Εστία Επενδυτική» υπέβαλε αίτηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό... Πλέον, καθίσταται αναγκαίο να εξηγηθεί πώς μια εταιρεία με αρνητική καθαρή θέση, αν εφαρμόζονταν τα Ελληνικά Λογιστικά, μπορεί να αποτιμηθεί με αξία 5,85 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, ενώ υπάρχει ζήτημα συνέχισης δραστηριότητας, αυτό υποτιμάται. Επίσης παραβλέπεται ότι υπάρχει και η υποχρέωση αύξησης κεφαλαίου λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων.

Οι σχέσεις με ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και οι επιθέσεις

Όπως είναι σε θέση να ξέρουν από πρώτο χέρι οι γνωρίζοντες πρό-σωπα και καταστάσεις σχετικά με τις πολιτικές επαφές και τις γενικότερες επιδιώξεις του εκδότη Γιάννη Φιλιππάκη, η υπαγωγή στον εξωδικαστικό συμβιβασμό αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες ζαριές του. Με φόντο τις αγαστές σχέσεις που είχε καλλιεργήσει με την κυβέρνηση των ΣΥ-ΡΙΖΑΝΕΛ και ιδιαίτερα με ορισμένα από τα κορυφαία στελέχη της. Ο λόγος φυσικά για τον πρώην αναπληρωτή υπουργό ∆ικαιοσύνης ∆ημήτρη Παπαγγελόπουλο (ο οποίος αυτό το διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων γύρω από τον τρόπο με τον οποίο ενεπλάκησαν στο μέτωπο της Novartis κορυφαία πολιτικά πρόσωπα, οι υποθέσεις των οποίων έχουν ως επί το πλείστον αρχειοθετηθεί), με τον οποίο πραγματοποιούν ακόμα και σήμερα μυστικές συναντήσεις σε απόμερα στέκια. Αλλά και τον Πάνο Καμμένο, στον οποίο επιχείρησε να παράσχει δια-χρονικό δεξιό άλλοθι για τη συγκυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Στο πλαίσιο αυτό, δεν δίσταζε ο εκδότης Γ. Φιλιππάκης μέσω της εφημερίδας του «∆ημοκρατία» να προχωρά σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση σε χτυπήματα κάτω από τη ζώνη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του, Mαρέβας Μητσοτάκη. Με αφορμή τις επιθέσεις αυτές, η Νέα ∆ημοκρατία είχε προχωρήσει σε μια σειρά από σκληρές ανακοινώσεις για τη δημοσιογραφική λογική της εφημερίδας «∆ημοκρατία», κάνοντας λόγο για μία εφημερίδα η οποία είναι ο «∆ούρειος Ίππος» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Η στάση αυτή δεν άλλαξε ακόμα και στο παρά πέντε των εθνικών εκλογών, όταν επιχείρησε να εμφανίσει τη Μαρέβα Μητσοτάκη ως εκπρόσωπο της Ν.∆. στην ενθρόνιση του νέου Πατριάρχη Αμερικής Ελπιδοφόρου. «Ηταν ακόμα μία χυδαία επίθεση στη σύ-ζυγό μου από τη συγκεκριμένη εφημερίδα, που βρίσκεται σε εντεταλμένη υπηρεσία», είχε σημειώσει τότε ο πρωθυπουργός. Εσχάτως, η δημοσιογραφική εμμονή Φιλιππάκη για το ζεύγος Μητσοτάκη εκδηλώθηκε μέσω των πικρόχολων σχολίων για τις ολιγοήμερες διακοπές του στα Χανιά, ενώ κάθε άλλο παρά απαρατήρητη περνά η γραμμή για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ∆ΕΘ, που ταυτιζόταν ευθέως με την αντίστοιχη των φιλοΣΥΡΙΖΑϊκών εντύπων.

Ο ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΣΕΚΔΟΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες αυτές οι μεθοδεύσεις του κ. Φιλιππάκη δημιουργούν πολλά ερωτήματα, με δεδομένο ότι ο εκδότης είναι γραμματέας της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Η συγκεκριμένη Ένωση, η οποία όπως πολλές φορές έχει τονιστεί δεν εκπροσωπεί παρά μία μόνο μειοψηφία των εκδοτών, εκφράζει απόψεις κατά καιρούς μέσω διαπρύσιων ανακοινώσεων για την λειτουργία του Τύπου. Το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν ο γραμματέας κ. Φιλιππάκης από τη μία να κάνει υποδείξεις και από την άλλη να προσπαθεί με τεχνάσματα να μπει στον εξωδικαστικό μηχανισμό για να «κουρέψει» τα χρέη του. Αλή-θεια, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος έχει αναλάβει το βαρύ φορτίο της είσπραξης των εσόδων μήπως πρέπει να ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνήσουν αυτή την εξόφθαλμη περίπτωση;

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα