Σε ετοιµότητα για να βγει στον αέρα µέσα στον Σεπτέµβριο ή στις αρχές Οκτωβρίου είναι ο ραδιοφωνικός σταθµός του «Πρώτου Θέµατος».

Ο Βασίλης Χιώτης, που θα είναι επικεφαλής του εγχειρήµατος, έχει κάνει προετοιµασίες και αυτές τις ηµέρες αναµένεται να γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις για να καθορισθεί η ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας του.

Οι πιθανότητες να ξεκινήσει το «Θέµα FM» εντός του Σεπτεµβρίου εξακολουθούν να υπάρχουν, ωστόσο δεν αποκλείεται η ηµεροµηνία να µετακινηθεί για λίγο αργότερα.