Ύστερα από κάποιες αναβολές που οφείλονταν σε διαδικαστικούς λόγους, το ραδιόφωνο της εφηµερίδας «Πρώτο Θέµα» και του «ACTION 24» φαίνεται πως βρίσκεται λίγο πριν βγει στον αέρα. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως τη ∆ευτέρα 13 Νοεµβρίου ή το αργότερο την επόµενη, 20 του µηνός, το «Θέµα FM» θα ξεκινήσει να εκπέµπει κανονικό πρόγραµµα µε παραγωγούς προερχόµενους από την εφηµερίδα και τον τηλεοπτικό σταθµό αλλά και µε ορισµένες προσθήκες προσώπων. Ο διευθυντής του σταθµού Βασίλης Χιώτης διευθετεί τις τελευταίες λεπτοµέρειες του εγχειρήµατος, ενώ και ο ίδιος θα έχει καθηµερινή παρουσία µε εκποµπή στις 10 το πρωί.