Το σχέδιο της κυβέρνησης για την οικονομία: Μέτρα επιστροφής στην ανάπτυξη, μείωση φόρων - εισφορών και ρυθμίσεις χρεών - δάνειων
υοι
Οικονομία

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την οικονομία: Μέτρα επιστροφής στην ανάπτυξη, μείωση φόρων - εισφορών και ρυθμίσεις χρεών - δάνειων

Η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα στήριξης στην κοινωνία

Η εξέλιξη αυτή θα προκύψει από την ενεργοποίηση του πακέτου των 70 δισ. από το Ταμείο Ανάπτυξης της ΕΕ

Η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε ένα ρεαλιστικό σχέδιο ελαφρύνσεων και µείωσης φόρων, µε τον γενικό τίτλο «Νέα οικονοµία», δεδοµένης της στήριξης από την Ευρώπη µε ποσό άνω των 70 δισ. ευρώ. Πρώτα, όµως, πρέπει να βγούµε από την κρίση. Στην κυβέρνηση, αλλά και στο υπουργείο Οικονοµικών δεν κρύβουν ότι η βοήθεια στήριξης της οικονοµίας από την Ευρώπη θα οδηγήσει σε µείωση των συντελεστών φόρου, ιδίως σε ταλαιπωρηµένες κοινωνικές οµάδες και µεσαία και υψηλά εισοδήµατα, σε µείωση σε ασφαλιστικές εισφορές και ΦΠΑ, σε επιµέρους ελαφρύνσεις τύπου τέλους επιτηδεύµατος, καθώς και σε ελάφρυνση των επιχειρήσεων. Η εξέλιξη αυτή θα προκύψει και από την ενεργοποίηση του πακέτου των 70 δισ. ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το δεύτερο στοιχείο είναι η µερική πάταξη της παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής, η εφαρµογή της ηλεκτρονικής τιµολόγησης και η διασύνδεση των ταµειακών µηχανών µε τα κρατικά φορολογικά αρχεία. Ακολουθούν µετατοπίσεις έως τον Μάιο του 2021 πληρωµής φόρων όσων επλήγησαν σε 12 και 48 δόσεις. Ουσιαστικά, η κυβέρνηση στέλνει σήµα στην κοινωνία ότι έρχονται ελαφρύνσεις στο κόστος εργασίας και φορολογικές παρεµβάσεις. Κατ’ ουσίαν, τροχοδροµούνται λύσεις στην αποπληρωµή οφειλών, ενώ µέτρα για το Ασφαλιστικό, µε µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, θα δροµολογηθούν από 1ης Ιανουαρίου 2021. Αυτό θα οδηγήσει επιχειρήσεις και εργαζοµένους σε οριζόντια ελάφρυνση. Αργότερα έρχεται η µείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, του εταιρικού φορολογικού συντελεστή και του τέλους επιτηδεύµατος. Οσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ, η µείωση πάει το 2021. Όλα αυτά όµως τα καθορίζει µία λέξη: η ύφεση!

Ήδη ο κ. Σταϊκούρας µάς έχει βάλει στο θέµα: «Όσο θα σταθεροποιείται η οικονοµία, η κυβέρνηση θα φέρνει µέτρα µε πιο µόνιµα χαρακτηριστικά, ώστε η χώρα να συνεχίσει από εκεί όπου ήταν πριν από την πανδηµία». Ο στόχος είναι να ενσωµατωθούν µέτρα στήριξης της προσπάθειας επιστροφής στην ανάπτυξη, µε άµεση προτεραιότητα τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών για εργοδότες και επιχειρήσεις, τη σταδιακή κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, τη βαθµιαία µείωση του τέλους επιτηδεύµατος, τη µείωση του ΕΝΦΙΑ, που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση, σε συνδυασµό µε τις νέες αντικειµενικές αξίες των ακινήτων, και τη νέα, έκτακτη ρύθµιση για την εξόφληση χρεών των φορολογουµένων προς την Εφορία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στ. Πέτσας σηµείωσε στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» πως «η κυβέρνηση ενισχύει τα µέτρα στήριξης της κοινωνίας. ∆ηλαδή, θα συνεχιστεί η επιστρεπτέα προκαταβολή και θα υπάρξουν ακόµα πιο χαλαρά κριτήρια, για να είναι µεγαλύτερη η περίµετρος των δικαιούχων. Και, αν χρειαστεί, θα συνεχίσουµε να τονώνουµε τη ρευστότητα».

Κατά την κυβέρνηση, ισχύουν τα εξής:
1. Η εισφορά αλληλεγγύης ήταν ένας φόρος έκτακτος, για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα της κρίσης, που µονιµοποιήθηκε και αυξήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να καταργηθεί σταδιακά.

2. Ερχονται µειώσεις και άλλων φόρων, που επιβαρύνουν κυρίως την εργασία, προκειµένου να αυξηθεί η απασχόληση. Περιλαµβάνουν, επίσης, τις ασφαλιστικές εισφορές, γιατί το µη µισθολογικό κόστος αυξάνει την ανεργία και µειώνει την απασχόληση.

3. Ενα από τα µέτρα που εξετάζονται είναι η µείωση του ΕΝΦΙΑ.

4. Επεκτείνεται σε περισσότερες δόσεις η πληρωµή των φόρων που αναβάλλονται, ώστε να µη «στραγγαλιστούν» νοικοκυριά και επιχειρήσεις την ώρα που θα προσπαθούν να σηκώσουν κεφάλι, λόγω των παλαιών υποχρεώσεων.

5. Τα αναδροµικά θα δοθούν εφάπαξ µέσα στο χρονικό διάστηµα από τον Οκτώβριο µέχρι και τον ∆εκέµβριο.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

1. ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ: ΚΟΣΤΟΣ 250.000.000 ΕΥΡΩ. Μείωση έως και πέντε µονάδες των συντελεστών φορολογίας που επιβάλλονται στα µεσαία και τα υψηλά εισοδήµατα εξετάζει το υπουργείο Οικονοµικών. Στο τραπέζι µπαίνουν εισφορές, ΦΠΑ και ελάφρυνση των επιχειρήσεων. Τώρα οι συντελεστές φορολογίας είναι 9% για εισοδήµατα έως 10.000 ευρώ, 22% από 10.001 έως 20.000 ευρώ, 28% από 20.001 έως 30.000 ευρώ, 36% για εισοδήµατα από 30.001 έως 40.000 ευρώ και 44% από 40.001 ευρώ και άνω. Τι σχεδιάζει το υπουργείο; Να υποχωρήσουν σταδιακά οι συντελεστές αυτοί έως και πέντε µονάδες, ειδικά στα µεσαία και τα υψηλά εισοδήµατα.

2. ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΜΗ∆ΕΝ ΚΟΣΤΟΣ. Ερχεται νέα µείωση ασφαλιστικών εισφορών και θα είναι διπλή: σε εργαζοµένους και στους εργοδότες. Θα ξεκινήσει η µείωση από τις εργοδοτικές εισφορές, για να υποχωρήσει το µισθολογικό κόστος, ώστε να έχουµε περισσότερες προσλήψεις. Το κόστος θα είναι µηδενικό, καθώς το όλο εγχείρηµα καλύπτεται από την Ευρώπη.
3. ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο. Οδηγούµεθα σε νέα εξέλιξη, που αφορά τη µείωση του ανώτατου ορίου αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό αφορά βοήθεια σε επιχειρήσεις για να προσλάβουν εργαζοµένους µε υψηλό κόστος.

4. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ. Ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής πάει στο 20% από 24% που είναι τώρα.

5. ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Αυτή είναι µια ιδιαίτερα σηµαντική εξέλιξη, αφού επί ΣΥΡΙΖΑ είχε φτάσει στο 10%. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται στο σύνολο του εισοδήµατος φυσικών προσώπων. Θα πραγµατοποιηθεί σταδιακή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία επιβάλλεται σε εισοδήµατα άνω των 12.000 ευρώ. Οι συντελεστές ξεκινούν από το 2,2% και φθάνουν στο 10%, επηρεάζοντας 2,3 εκατοµµύρια φορολογουµένους, µε επιβάρυνση 1,163 δισ. ευρώ. Το κόστος ανέρχεται στα 250 εκατ. ευρώ.

6. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗ- ∆ΕΥΜΑΤΟΣ. Ξεκίνησε το «ξήλωµα» από τους αγρότες. Κινείται από 500 έως 1.000 ευρώ ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης. Ολα δείχνουν ότι πάµε σε σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος, ύψους 600-1.000 ευρώ – αρχικά κατά 20% έως 30%. Το όφελος στο κράτος κάθε χρόνο θα είναι 480 εκατ. ευρώ και το κόστος 200 εκατ. ευρώ.

7. ΜΕΙΩΣΗ ΦΠΑ. Πάµε σε σταδιακή µείωση του ΦΠΑ. Ο συντελεστής από το 24% θα πάει στο 21% και από το 13% στο 11%.

8. ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΦΙΑ 8%. Μας έχει προετοιµάσει η κυβέρνηση ότι η µείωση θα συνδυαστεί µε τις νέες αντικειµενικές αξίες. Επειτα από αυτά και λόγω του κορονοϊού, οι ιδιοκτήτες θα καταβάλουν φέτος τον ίδιο ΕΝΦΙΑ µε το 2019. Το κόστος θα ανέλθει στα 200 εκατ. ευρώ.

9. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ. Περισσότερες και µικρότερες δόσεις, καθώς και ρύθµιση οφειλών σε 12 ή 24 δόσεις.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

1. Ενίσχυση με ποσό άνω των 5 δισ. ευρώ, καθώς έχουν αρχίσει να εισρέουν οι πρώτοι πόροι από την Ευρώπη μέσω του ΕΣΠΑ, ενώ, παράλληλα, αναμένονται οι πόροι από το πρόγραμμα SURE.

2. Περίπου 15 δισ. ευρώ έχει δώσει η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

3. Έχει πετύχει το χαμηλότερο κόστος δανεισμού σε οποιαδήποτε έκδοση ομολόγου, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών.

4. Υπάρχουν πόροι για τα εμβόλια.

5. Προέχει η ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης των Ενόπλων Δυνάμεων. 

6. Στα ενοίκια, από τον Σεπτέμβριο και μετά ισχύει το κίνητρο της εθελοντικής συμφωνίας μεταξύ του ιδιοκτήτη και αυτού που κάνει χρήση του ακινήτου, ώστε, εάν η μείωση είναι πάνω από 30%, να υπάρχει ωφέλεια του 20% στο 60% για τον ιδιοκτήτη.

7. Για την υλοποίηση των μέτρων που έχει πάρει η κυβέρνηση προβλέπεται αύξηση του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά 6 δισεκατομμύρια.

8. Έρχεται επιστρεπτέα προκαταβολή 1 δισ. ευρώ, ενώ θα ισχύει και για επιχειρήσεις χωρίς ταμειακή μηχανή.

9. Μέχρι τον Απρίλιο του 2021 θα ισχύσουν και οι αναστολές και οι δόσεις φόρων. Για τους πολίτες που δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς στην πληρωμή των δόσεων μέσα στην καραντίνα, οι δόσεις αυτές μεταφέρονται για μετά τον Απρίλιο του 2021.

10. Εξετάζεται πρόταση για τις 100 και 120 δόσεις για όσους έχασαν τη ρύθμιση λόγω της καραντίνας.

11. Από 1ης/1/2021 θα υπάρχουν μέτρα για τη ρύθμιση οφειλών.

12. Θα έχουν δοθεί στην αγορά μέσω του τραπεζικού συστήματος 3,5 δισ. και 2 δισ. από την επιστρεπτέα προκαταβολή. Αθροιστικά, πρόκειται περίπου για εκταμίευση πόρων 5 δισ. ευρώ.

13. Έχουμε 38 δισ. ευρώ ταμειακά διαθέσιμα.

14. Έχουμε τις οικονομικές δυνατότητες να στηρίξουμε την αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων.

15. Eιδική πρόνοια για εποχικούς υπαλλήλους.

θξθ

65θ6

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» στις 12/9

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα