μωυθ
Οικονομία

Ποια ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξετε για μεγαλύτερη σύνταξη

Ποια θα είναι η αύξηση στις αποδοχές επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών με τις νέες κλάσεις

Έως τις 31 Ιανουαρίου θα πρέπει οι μη μισθωτοί (επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες) να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία τους. Η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ, που ήδη τρέχει, είναι διαθέσιμη σε όλους τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς. Η κατάταξη κάθε επαγγελματία σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική και γίνεται με ελεύθερη επιλογή έπειτα από υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, ενώ απαιτείται η ταυτοποίηση με τους κωδικούς Taxis και τον ΑΜΚΑ. Μεγαλύτερη ασφαλιστική κλάση σημαίνει μεγαλύτερη σύνταξη, ενώ, αν αγνοήσετε τη δήλωση εισφοράς, θα μπείτε αυτόματα στην ελάχιστη κλάση για όλο το 2021. Αλλαγή κατηγορίας θα μπορεί να γίνει ξανά στις αρχές του 2022.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Να τονιστεί ότι υπάρχει και η ειδική κλάση για νέους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους τα 5 πρώτα έτη, με εισφορά 126 ευρώ.

1


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ
Εδώ οι εισφορές είναι χαμηλότερες. Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ έχουν από 01ης.01.2021 6 ασφαλιστικές κλάσεις:

23

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»