Σε 4.500 υπολογίζονται οι αγρότες, νέοι στη συντριπτική πλειονότητά τους, που θα ωφεληθούν από την υψηλή επιδότηση, άνω του 50% κατά µέσο όρο, της δηµοφιλούς δράσης των Σχεδίων Βελτίωσης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και θα προχωρήσουν σε επενδύσεις, οι οποίες αναµένεται να ανέλθουν αθροιστικά στα 460-500 εκατ. ευρώ.

Τι περιλαμβάνει

Η νέα πρόσκληση, προϋπολογισµού 230 εκατ. ευρώ (δηµόσια δαπάνη), σχεδιάζεται να είναι στον «αέρα» έως το τέλος του 2022 µε αρχές του 2023, θα έχει ανώτατο προϋπολογισµό ανά επενδυτικό σχέδιο τις 200.000-250.000 ευρώ τόσο στη φυτική όσο και στη ζωική παραγωγή και περιλαµβάνει, για πρώτη φορά, δύο καινούργιες επενδυτικές δράσεις:
  1. Την αγορά γης και συγκεκριµένα όµορων µε τα χωράφια του αγρότη αγροτεµαχίων, µε δύο προϋποθέσεις: να µην προέρχονται από συγγενή α’ ή/και β’ βαθµού και να µην µπορεί να δαπανήσει άνω του 10% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου στην αγορά γης (εάν, δηλαδή, το επενδυτικό σχέδιο είναι της τάξης των 100.000 ευρώ, για την αγορά γης µπορούν να διατεθούν έως 10.000 ευρώ). Κι αυτό γιατί στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους παραγωγούς να µεγαλώσουν την εκµετάλλευσή τους προχωρώντας σε οιονεί αναδασµό, χωρίς όµως η επενδυτική δράση των Σχεδίων Βελτίωσης «να εξελιχθεί σε πρόγραµµα… real estate», κατά τη χαρακτηριστική φράση του αρµόδιου γενικού γραµµατέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδοµών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ∆ηµήτρη Παπαγιαννίδη.
  2. Την απόκτηση οικίσκων για τη στέγαση εργατών γης σε σύγχρονο περιβάλλον και αξιοπρεπείς συνθήκες. Πρόκειται για µία εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση προκειµένου να έρθουν στην Ελλάδα εργάτες από το Βιετνάµ, την Αίγυπτο, το Μπανγκλαντές, την Ινδία και άλλες χώρες, στις οποίες στρέφεται το ελληνικό ενδιαφέρον, για να καλυφθεί το διαρκώς αυξανόµενο έλλειµµα εργατικού δυναµικού, που προκαλεί σηµαντικά προβλήµατα, και µάλιστα σε καλλιέργειες υψηλής προστιθέµενης αξίας, όπως η ελιά, τα φρούτα και τα κηπευτικά.
  3. Τρίτη επενδυτική δράση των Σχεδίων Βελτίωσης που αναµένουν οι παραγωγοί µε πρόδηλο ενδιαφέρον στο σηµερινό περιβάλλον είναι η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (ΑΠΕ) και κυρίως φωτοβολταϊκά, που µπορούν µάλιστα να συνδυαστούν και µε σύστηµα αποθήκευσης ενέργειας. Αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους των οποίων οι µονάδες είναι µακριά από το δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ και το κόστος της σύνδεσης είναι απαγορευτικό. Εξίσου µεγάλο είναι το ενδιαφέρον και για τις «κλασικές» επενδύσεις, µε αιχµή την αγορά καινοτόµου µηχανολογικού εξοπλισµού, καθώς στην τελευταία πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης (2018) το 61% της αιτούµενης χρηµατοδότησης αφορούσε τρακτέρ και άλλα µηχανήµατα.

Προτεραιότητα

Προτεραιότητα ένταξης στα νέα Σχέδια Βελτίωσης έχουν οι περίπου 14.000 νέοι αγρότες που έχουν ενταχθεί φέτος στην οµώνυµη δράση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπολογίζεται, µε βάση τα στατιστικά στοιχεία από ανάλογες δράσεις στο παρελθόν, ότι αίτηση στα Σχέδια Βελτίωσης θα υποβάλει ένας στους τρεις νέους αγρότες, όπερ σηµαίνει ότι θα καλύψουν το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού, πολύ περισσότερο καθώς διαθέτουν ρευστότητα για την ίδια συµµετοχή του 20% (κάθε νέος αγρότης που εντάχθηκε στο οµώνυµο πρόγραµµα έλαβε φέτος από 24.500 έως 28.000 ευρώ).



Και άλλες κατηγορίες

Ωστόσο, καθώς το µέσο ύψος του επενδυτικού σχεδίου διαχρονικά κυµαίνεται στις 97.000 ευρώ και η µέση επιδότηση στο 53%, άρα στις 51.410 ευρώ, υπολογίζεται ότι στα σχέδια θα ενταχθούν περίπου 4.500 αγρότες, άρα εκτιµάται ότι θα υπάρξει διαθέσιµος, αν και προφανώς περιορισµένος, προϋπολογισµός και για άλλες κατηγορίες αγροτών. Προτεραιότητα έχουν οι αγρότες σε πυρόπληκτες περιοχές, καθώς και όσοι επικεντρώνουν το σχέδιο που υποβάλλουν σε επενδύσεις σε ΑΠΕ, ψηφιακή γεωργία και καινοτοµία, καθώς και στην αιγοπροβατοτροφία, στις καλλιέργειες για την επισιτιστική ασφάλεια, στις καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στην κλιµατική αλλαγή, στην παραγωγή ζωοτροφών και στις καλλιέργειες-εκτροφές µε βάση τις στρατηγικές προτεραιότητες κάθε Περιφέρειας.

Ιεράρχηση

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων πρόκειται µάλιστα να ζητήσει από τις Περιφέρειες να ιεραρχήσουν εκ νέου τα στρατηγικά προϊόντα τους, καθώς σήµερα έχουν αξιολογήσει ως στρατηγικά σχεδόν τα πάντα. Θετικά προσµετρώνται η δυναµική της εκµετάλλευσης, εάν δηλαδή ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συµµετοχής του 20% από δικά του κεφάλαια και δεν έχει οφειλές σε Εφορία και ασφαλιστικά ταµεία, ούτε βάρη στα ακίνητα, η κερδοφορία της και η ρεαλιστικότητα του επενδυτικού σχεδίου (να µην υπερβαίνει δηλαδή το τετραπλάσιο του µεγέθους της µονάδας).

*Δημοσιεύτηκε στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» στις 3 Δεκεμβρίου 2022