Δώδεκα νέα προγράμματα για 57.000 θέσεις κατάρτισης και εργασίας σχεδιάζει για το πρώτο εξάμηνο του έτους η ΔΥΠΑ, με πιο ελκυστικό ένα νέο για 10.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα με επιδότηση για πρώτη φορά του μισθού, όπως και των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά με ταυτόχρονη αυστηρή υποχρέωση του εργοδότη να κρατήσει τον εργαζόμενο για 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση της επιδότησης.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, θα ανακοινωθούν άμεσα τα εξής προγράμματα:

 • Πρόγραμμα νεανικής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα: Θα αφορά νέους ηλικίας 19-30 ετών που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, με επιδότηση των επιχειρήσεων για επτά μήνες ολόκληρου του μισθού, ενώ εξετάζεται και η επιδότηση μέρους του μη μισθολογικού κόστους (ασφαλιστικές εισφορές). Το πρόγραμμα θα συνδυάζεται με την υποχρέωση των εργοδοτών να διατηρούν τις θέσεις εργασίας για τουλάχιστον 12 μήνες. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που δεν έκαναν απολύσεις τα δύο τελευταία χρόνια.
 • Πρόγραμμα ολοκληρωμένης δράσης κατάρτισης και απασχόλησης 7.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών: Το έργο θα περιλαμβάνει κατάρτιση, πιστοποίηση και βραχυπρόθεσμη επιδοτούμενη απασχόληση. Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή/και η επανακατάρτιση ανέργων, σε τομείς/περιοχές υψηλής ζήτησης, όπως ψηφιακές, «πράσινες» και «μπλε» δεξιότητες.
 • Πρόγραμμα απασχόλησης σε κρίσιμες περιοχές μακροχρόνιας ανεργίας: Η δράση αφορά την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας σε περιοχές με υψηλό δείκτη αυτής, με προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας. Η δράση αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω.
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για 10.000 ανέργους με εμπόδια στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας: Αφορά τη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για κατηγορίες ανέργων που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Δικαιούχοι της δράσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
 • Πρόγραμμα προεργασίας για άνεργους νέους ηλικίας 18-30 ετών: Ωφελούμενοι είναι 10.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο των ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18 έως 30 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες.
 • Πρόγραμμα κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων για έως 5.000 εγγεγραμμένους άνεργους στο μητρώο της ΔΥΠΑ προκειμένου να απασχοληθούν ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας κατόπιν πιστοποίησης: Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μορφή της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης, διάρκειας 105 ωρών, για έως 5.000 ωφελούμενους.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και πιστοποίηση στο αντικείμενο του ψηφιακού μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού (σε συνεργασία με το ΙΝΣΕΤΕ).
 • Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της τουριστικής βιομηχανίας (σε συνεργασία με την ΠΟΞ).
 • Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα έως 29 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο (σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).
 • Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων άνεργων πτυχιούχων έως 29 ετών σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας (σε συνεργασία με τα επιμελητήρια).
 • Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση άνεργων νέων 25-29 ετών στον κλάδο ΤΠΕ (σε συνεργασία με τον ΣΕΠΕ).
Επίσης ανοιχτά είναι αρκετά προγράμματα μέχρι εξαντλήσεως των προϋπολογισμών τους, όπως το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου, το πρόγραμμα επιδότησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών (δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία) και άλλα.