Στα fund και η πρώτη κατοικία από το 2018
qxkkfcdzxo43uaico6ll
Οικονομία

Στα fund και η πρώτη κατοικία από το 2018

Από τον ερχόμενο Ιανουάριο οι τράπεζες θα μπορούν να πωλούν σε fund πακέτα «κόκκινων» στεγαστικών, στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται και όσα έχουν υποθήκη ακίνητα κύριας κατοικίας με αξία έως 140.000 ευρώ.

Πρωτοχρονιά θα κάνουν τα fund στην Αθήνα αγοράζοντας και πακέτα «κόκκινων» στεγαστικών δανείων, συμπεριλαμβανομένων και όσων αφορούν πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας έως 140.000 ευρώ.

Στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η περίοδος προστασίας των δανειακών συμβάσεων και πιστώσεων με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας σε ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως 140.000 ευρώ και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απελευθερωθεί η μεταβίβασή τους από τις τράπεζες στις ειδικές εταιρείες που προβλέπονται από νομοθεσία του 2016. Μέχρι σήμερα τα πακέτα που πωλούν οι τράπεζες στα fund αφορούν καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με πληροφορίες της «Επένδυσης», οι «θεσμοί» ανοίγουν τη συζήτηση με το σχετικό πλαίσιο. Πηγές αναφέρουν ότι η ελληνική πλευρά έχει λάβει ειδοποίηση από τους δανειστές πως ένα από τα θέματα της ατζέντας της διαπραγμάτευσης στο λεγόμενο «πακέτο των κόκκινων δανείων» που βάζουν αυτή την εβδομάδα, με την άφιξή τους στην Αθήνα, θα είναι ο νόμος 4389/2016. Συγκεκριμένα οι διατάξεις που ορίζουν το καθεστώς λειτουργίας των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) και των Εταιρειών Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΑΑΔΠ). Δηλαδή των fund που θα έχουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται έναντι των τραπεζών ή να αγοράζουν από εκείνες χαρτοφυλάκια δανείων.

Πηγές της «Επένδυσης» αναφέρουν πως «η ελληνική πλευρά προετοιμάζεται ενόψει των διαπραγματεύσεων για κάθε ενδεχόμενο». Δεν είναι γνώστες τι ακριβώς θα απαιτήσουν οι «θεσμοί», ωστόσο στις ασκήσεις που έχουν κάνει για την αντίκρουση επιχειρημάτων περιλαμβάνονται και τα σενάρια περί πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς της διαχείρισης ή της απόκτησης δανείων από τα fund. Για την ακρίβεια, η διαπραγματευτική ομάδα του οικονομικού επιτελείου δεν αποκλείει το ενδεχόμενο οι «θεσμοί» να ζητήσουν ακόμη και την κατάργηση των δικλείδων ασφαλείας που προβλέπει ο νόμος για τον τρόπο λειτουργίας και τη δράση των ΕΔΑΔΠ και ΕΑΑΔΠ. Σε ένα τέτοιο σενάριο η κυβέρνηση θα αντιτείνει την παράταση της εξαίρεσης από τη μεταβίβαση σε fund των δανείων με υποθήκη την πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας έως 140.000 ευρώ. Διαφορετικά, αν οι διαπραγματεύσεις δεν κρύβουν δυσάρεστες εκπλήξεις, τότε κανονικά από 1ης Ιανουαρίου του 2018 θα αρθεί η προστασία για την πρώτη κατοικία των δανειοληπτών με χαμηλά εισοδήματα.

Επίσης, για την ελληνική πλευρά δεν υφίσταται και το θέμα της θέσπισης της δυνατότητας των οφειλετών να αντιπροτείνουν στον εκπρόσωπο του fund που θα αποκτήσει τα δάνειά τους την εξαγορά τους έναντι χαμηλού τιμήματος. Πηγές σημειώνουν στην «Επένδυση» πως κάτι τέτοιο θα εθεωρείτο μονομερής ενέργεια και αντίκειται και σε διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας... Μάλιστα, τα ίδια πρόσωπα υποστηρίζουν πως και η Κύπρος, που ψήφισε τέτοια διάταξη, προχώρησε ουσιαστικά σε μονομερή ενέργεια.

Το ισχύον πλαίσιο που αφορά τα fund περιλαμβάνει αυστηρές διατάξεις ως προς την αδειοδότηση των εταιρειών. Κατ' αρχάς, οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις θα πρέπει είτε να έχουν έδρα στην Ελλάδα ή, εφόσον αυτή είναι σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τότε θα πρέπει να έχουν υποκατάστημα στη χώρα μας.

Οι Εταιρείες Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις θα πρέπει να έχουν έδρα στην Ελλάδα και να είναι καταχωρισμένες στο ΓΕΜΗ. Επίσης, μπορούν να αγοράζουν δάνεια εταιρείες που εδρεύουν στον ΕΟΧ, αλλά και εκείνες από τρίτες χώρες με υποκατάστημα στην Ελλάδα και εφόσον οι έδρες τους δεν βρίσκονται σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς και σε μη συνεργάσιμες χώρες. Η μεταβίβαση των δανείων από τράπεζες στις προαναφερόμενες εταιρείες γίνεται μόνο κατόπιν γραπτών συμφωνιών.

Επιπλέον, τα fund θα πρέπει να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, που τα αδειοδοτεί, το καταστατικό και το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας, την ταυτότητα των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν άμεσο ή έμμεσο έλεγχο, αλλά και να διατηρεί ανά πάσα στιγμή στο μετοχικό κεφάλαιο καταβληθέν ποσό 100.000 ευρώ. Για τις εταιρείες αυτές επίσης ισχύουν αυστηροί περιορισμοί ως προς τη μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής των μετόχων, όπως και για τη χορήγηση δανείων που μπορούν να κάνουν.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ

Οι οκτώ εταιρείες που έχουν πάρει άδεια και οι δικλείδες ασφαλείας των οφειλετών

Στοιχειώδεις δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν και για τους δανειολήπτες. Προβλέπεται από τις διατάξεις ότι αναγκαία προϋπόθεση για να προσφερθούν προς πώληση οι απαιτήσεις των πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι να έχει προσκληθεί με εξώδικη πρόσκληση ο δανειολήπτης και ο εγγυητής μέσα σε 12 μήνες πριν από την προσφορά να διακανονίσει τις οφειλές του βάσει γραπτής πρότασης κατάλληλης ρύθμισης με συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής σύμφωνα και με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας (Ν. 4224/2013).

Ακόμη, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, καθώς και σε περιπτώσεις ανάθεσης διαχείρισης, δεν χειροτερεύει η ουσιαστική και δικονομική θέση του οφειλέτη και του εγγυητή, και δεν επιτρέπεται η μονομερής τροποποίηση όρου σύμβασης, καθώς και του επιτοκίου. Σε περίπτωση που μεταβιβάζεται απαίτηση από εξυπηρετούμενο δάνειο ή πίστωση, για την εξυπηρέτηση του οποίου έχει συμφωνηθεί κυμαινόμενο επιτόκιο, ο εκδοχέας δεν επιτρέπεται να προσδιορίσει περιθώριο, επιπλέον του επιτοκίου αναφοράς, υψηλότερο εκείνου που είχε προσδιορίσει το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα κατά τον χρόνο καταχώρισης της μεταβίβασης, εκτός εάν οι όροι που περιλαμβάνονται ή ενσωματώνονται στη δανειακή σύμβαση προσδιορίζουν με ακρίβεια συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια για τη μεταβολή του περιθωρίου.

Μέχρι τώρα οκτώ Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις έχουν λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος:

1. Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (πρώην Aktua Ελλάς Χρηματοοικονομικές Λύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις)
2. Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις
3. Θεά Αρτεμις Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις
4. Pillarstone Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις
5. Resolute Asset Management Ανώνυμος Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις
6. Independent Portfolio Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ)
7. UCI Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις
8. B2Kapital Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις

Από την «Κυριακάτικη Ελευθερία του Τύπου»

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα