Μέχρι τώρα τα έχουμε δει όλα στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό όμως είναι πρωτοφανές.

Όπως ψιθυρίζεται σε βουλευτικά πηγαδάκια –και όχι μόνο- υπάρχει στέλεχος της κυβέρνησης το οποίο δεν διστάζει να κλέψει τροπολογίες.

Συγκεκριμένα, όπως έχει γίνει αντιληπτό το εν λόγω στέλεχος, µιλάει µε βουλευτές που ζητούν τροπολογίες και τους λέει «άφησέ το για αργότερα» προβάλλονττας συγκεκριμένες δικαιολογίες.

Μετά από λίγες ημέρες όμως οι τροπολογίες των βουλευτών, εκφανίζονται ως δικές του προτάσεις.

Το γεγονός πάντως έχει γίνει αντιληπτό και συζητιέται ήδη, οπότε δεν πρέπει να θεωρείται απίθανο αν το συγκεκριμένο στέλεχος εκτεθεί ανεπανόρθωτα κάποια στιγμή.