Στην ίδια πτήση της Aegean µε προορισµό το Ηράκλειο ταξίδεψαν δύο αποδεδειγµένα εχθροί… Ο λόγος για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, και τον πρώην διευθυντή του πρωθυπουργού Γρηγόρη ∆ηµητριάδη. Θα µου πείτε, και γιατί είναι εχθροί και όχι πολιτικοί αντίπαλοι; Η απάντηση είναι περισσότερο από απλή. Γιατί ο αρχηγός του πάλαι ποτέ κραταιού Κινήµατος, που ίδρυσε ο Παπανδρέου, θεωρεί ως βασικό υπεύθυνο για την παρακολούθησή του τον ∆ηµητριάδη. Μάλιστα, εσχάτως έχει ξεκινήσει και µια σχετική καµπάνια επ’ αυτού. Πάντως, εκτός από το αεροπλάνο, οι δύο συνυπήρξαν και στο ίδιο ξενοδοχείο, χωρίς να ανταλλάξουν ούτε βλέµµα. Μιλάµε για κανονικούς (και όχι «µαϊµού») εχθρούς.