4849650
Πολιτική

Γεωργαντάς: Συναλλαγές-εξπρές των πολιτών με το Δημόσιο

Αµεση εξυπηρέτηση από µόνο ένα σηµείο υπόσχεται ο υφυπουργός Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, αρµόδιος για θέµατα απλούστευσης διαδικασιών

Από µία κεντρική «πύλη» και ένα µοναδικό σηµείο θα εξυπηρετείται κάθε πολίτης για οτιδήποτε χρειάζεται από το ∆ηµόσιο. Τη δέσµευση αυτή κάνει µέσω της συνέντευξής του στα «Π» ο υφυπουργός Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, αρµόδιος για θέµατα απλούστευσης διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς, ο οποίος τονίζει ότι το ∆ηµόσιο έχει ανάγκη σε προσωπικό στους τοµείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της ασφάλειας.

Ο εκσυγχρονισµός και η ψηφιοποίηση του ∆ηµοσίου έχουν εξαγγελθεί από όλες τις κυβερνήσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Εσείς γιατί εκτιµάτε ότι θα το πετύχετε;

Ο ψηφιακός εκσυγχρονισµός της χώρας, η βελτίωση των ψηφιακών υποδοµών και η απλούστευση των διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους είναι ένα από τα µεγαλύτερα στοιχήµατα για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, προσωπικά. Για πρώτη φορά υπάρχει ένα υπουργείο µε αυτήν τη µορφή και µε αυτές τις αρµοδιότητες, για πρώτη φορά υπάρχει υφυπουργός µε αντικείµενο την απλούστευση των διαδικασιών. Το υπουργείο δηµιουργείται από την αρχή, παίρνοντας αρµοδιότητες τόσο από το παλαιό υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής όσο και από το υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, οι οποίες κινούνται πάνω σε έναν άξονα και έχουν έναν στόχο: να µπορέσουµε να περάσουµε σε µια επόµενη µέρα για τη χώρα σε σχέση µε τη δηµόσια διοίκηση, ουσιαστικά στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της χώρας. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, η κοινωνία θα δει απτά και µετρήσιµα αποτελέσµατα. Και από αυτά θα κριθούµε.

Ποιες είναι οι πρώτες διαδικασίες που σχεδιάζετε να απλουστεύσετε και µε ποιον τρόπο;

Βασικός µας στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της καθηµερινότητας όλων των πολιτών. Εχουµε προετοιµασµένα σχέδια και η υλοποίησή τους έχει ήδη αρχίσει και συνεχίζεται καθηµερινά. Προτεραιότητά µας είναι να γίνει το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης ο «ιδιοκτήτης» όλων των δεδοµένων του ελληνικού ∆ηµοσίου, πλην των διαβαθµισµένων, έτσι ώστε να µπορεί ο πολίτης από µια κεντρική «πύλη», απευθυνόµενος σε µόνο ένα σηµείο, είτε αυτό είναι το ΚΕΠ είτε τα αιτήµατα γίνονται µε ηλεκτρονικό τρόπο, να αντλεί όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να µπορέσει να κάνει την όποια εργασία θέλει µε το ∆ηµόσιο. Το κράτος είναι ένα, είναι µία ενιαία Αρχή, άρα θα πρέπει η µια υπηρεσία µε την άλλη να έχουν εκείνη την εσωτερική διεργασία που απαιτείται για να µην ταλαιπωρείται ο πολίτης. Με γνώµονα αυτό θα κινηθούµε γρήγορα για την άρση των γραφειοκρατικών εµποδίων στις συναλλαγές πολίτη - κράτους, απλουστεύοντας σε επίπεδο διαδικασιών και εγγράφων ό,τι κριθεί από τις σχετικές µελέτες και διαβουλεύσεις πως δεν διευκολύνει τον στόχο της άµεσης και ουσιαστικής εξυπηρέτησης των πολιτών.

Πώς αξιολογείτε το έργο που άφησε πίσω του ο Νίκος Παππάς στο κοµµάτι της ψηφιακής πολιτικής;

∆εν χρειάζεται να απαντήσω εγώ, καθώς, δυστυχώς, απαντούν τα επίσηµα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ο ευρωπαϊκός δείκτης DESI, ο οποίος κατατάσσει τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ανάλογα µε τις ψηφιακές τους επιδόσεις, κατέταξε την Ελλάδα, για το 2019, 26η ανάµεσα στα 28 κράτη-µέλη, λίγο πάνω από τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία. Η πολιτική του κ. Παππά και συνολικά της προηγούµενης κυβέρνησης άφησε πενιχρά αποτελέσµατα -ενώ υπήρχαν µεγάλες δυνατότητες- όσον αφορά τον ψηφιακό εκσυγχρονισµό του ∆ηµοσίου, πράγµα το οποίο επιβεβαιώνεται, πέρα από τα ευρωπαϊκά στοιχεία, και από Αναφορές Λειτουργικής Προόδου του ίδιου του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, το 2018.

Υπάρχουν κενά στο ∆ηµόσιο που πρέπει να καλυφθούν το προσεχές διάστηµα; Πώς θα γίνει αυτό µε την εφαρµογή της αναλογίας 1:5 µεταξύ προσλήψεων και αποχωρήσεων;

Βεβαίως και υπάρχουν κενά και πρέπει να προτεραιοποιήσουµε τις ανάγκες του ∆ηµοσίου στους τοµείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της ασφάλειας. Ηδη έχουν γίνει σχετικές ανακοινώσεις και το επόµενο διάστηµα θα υπάρχει ένα λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Ο πρωθυπουργός έχει αναφέρει ότι θα υπάρχει ένας κανόνας αποχωρήσεων-προσλήψεων, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν θα γίνουν όσες προσλήψεις πραγµατικά απαιτούνται. Να είστε σίγουροι ότι το επόµενο διάστηµα θα υπάρχουν συγκεκριµένες αποφάσεις σε αυτή την κατεύθυνση και ο κάθε φορολογούµενος πολίτης θα αισθανθεί ότι τα χρήµατά του πραγµατικά θα αξιοποιούνται για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής του.

Ο Κλάους Ρέγκλινγκ και άλλοι ξένοι αξιωµατούχοι είναι συγκρατηµένοι για τη δυνατότητα µειώσεων φορολογικών συντελεστών. Θα µπορέσει η κυβέρνηση της Ν.∆. να φέρει άµεσα τις φοροελαφρύνσεις που έχει υποσχεθεί;

Οπως προέκυψε και από την πρόσφατη συνάντηση του πρωθυπουργού µε τον κ. Ρέγκλινγκ, άρχισε να δηµιουργείται κλίµα εµπιστοσύνης και συνεννόησης ανάµεσα στην Ελλάδα και τους θεσµούς. Η κυβέρνηση θα τηρήσει τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσµατος το 2019 και το 2020. Οµως, το πρόγραµµα ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων, που σύντοµα θα αρχίσει να υλοποιείται, θα µας δώσει τη δυνατότητα να µειώσουµε τον στόχο για το πρωτογενές πλεόνασµα από το 2021, µε κορυφαία προτεραιότητα την περαιτέρω µείωση των φορολογικών βαρών που επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ στη µεσαία τάξη. Το φορολογικό νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή στα τέλη του µήνα θα προβλέπει σηµαντικές ελαφρύνσεις και σταδιακή µείωση των φορολογικών συντελεστών και συνολικά εκτείνεται σε βάθος τετραετίας. Και οι ελαφρύνσεις αυτές θα αφορούν τους πάντες... Και τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους συνταξιούχους και τους αγρότες. Είµαστε βέβαιοι ότι σε µικρό χρονικό διάστηµα, µε τις µεταρρυθµίσεις οι οποίες θα γίνουν και το κλίµα εµπιστοσύνης που θα διαµορφωθεί, όλοι θα καταλάβουν ότι η µείωση των φορολογικών συντελεστών θα δώσει τον αναγκαίο χώρο στην οικονοµία για πολύ καλύτερα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα.

Δημοσιεύθηκε στα Παραπολιτικά 20/7/2019

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα