Ποιές είναι οι 8 τομές της κυβέρνησης Μητσοτάκη που έρχονται από το φθινόπωρο
kivernisi-317
Πολιτική

Ποιές είναι οι 8 τομές της κυβέρνησης Μητσοτάκη που έρχονται από το φθινόπωρο

Οι µεταρρυθµίσεις και τα κοµβικά νοµοσχέδια που ακολουθούν

Με τα πρώτα νοµοσχέδια να έχουν ήδη κατατεθεί το νοµοθετικό έργο της κυβέρνησης έχει µπει στις ράγες και ετοιµάζεται το φθινόπωρο να τρέξει µε πολύ υψηλές ταχύτητες. Μετά τη δεκαήµερη διακοπή των εργασιών της Βουλής στα µέσα Αυγούστου και το µπαράζ ταξιδιών του πρωθυπουργού στο εξωτερικό στη συνέχεια (Παρίσι-Βερολίνο-Αµστερνταµ), ξεκινούν οι µεγάλες µεταρρυθµίσεις που θέλει να φέρει άµεσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνολικά, οκτώ νοµοσχέδια έχουν προετοιµαστεί ήδη σε µεγάλο βαθµό και θα κατατεθούν προς ψήφιση στη Βουλή εντός του φθινοπώρου.

Μαζί µε τον Προϋπολογισµό του 2020, τα νοµοθετήµατα αυτά κλείνουν τον πρώτο κύκλο σηµαντικών παρεµβάσεων που έχει σχεδιάσει ο κ. Μητσοτάκης, µε στόχο να έχουν ολοκληρωθεί όλες πριν από τα Χριστούγεννα και να έχουν δηµιουργήσει καθαρά την εικόνα µιας χώρας που κοιτάει µπροστά, που αλλάζει. Τα οκτώ αυτά νοµοσχέδια θα κατατεθούν το τρίµηνο Σεπτεµβρίου-Νοεµβρίου (το πρώτο ίσως και στο τέλος Αυγούστου).

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 Το νοµοσχέδιο αυτό αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδύσεων, µε συγκεκριµένα µέτρα και µεταρρυθµίσεις για τον περιορισµό της γραφειοκρατίας και τη δηµιουργία ενός ευέλικτου και απλούστερου αδειοδοτικού πλαισίου.

Θα προβλέπει την εισαγωγή αποκλειστικών προθεσµιών στην αδειοδοτική διαδικασία και όταν αυτές δεν τηρούνται, τη µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων σε µια υπερκείµενη Αρχή, σε επίπεδο υφυπουργού. Περιλαµβάνει επίσης τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των επιχειρηµατικών πάρκων, τη θέσπιση συγκεκριµένων ηµεροµηνιών προκήρυξης έργων, τη δηµιουργία ενός πλαισίου κινήτρων για νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups), καθώς και τη δηµιουργία διαδικτυακού one-stop-shop για τις διαδικασίες που αφορούν κρατικές υπηρεσίες.

«Θα πάµε µε το νοµοσχέδιο πάρα πολύ γρήγορα στη χρήση των ιδιωτικών υπηρεσιών, για να κάνουµε σύµπραξη του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα, ώστε να µη λιµνάζουν οι φάκελοι, να µη λιµνάζουν οι επενδύσεις, να τρέξουµε όσο µπορούµε γρηγορότερα», δεσµεύθηκε από το βήµα της Βουλής ο υπουργός Αδωνις Γεωργιάδης.

 (ΠΡΟ)ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 Πρόκειται για τη διασφάλιση µιας δεύτερης ευκαιρίας για υπερχρεωµένες επιχειρήσεις µε δηµιουργία αυτοµατοποιηµένου και τη σύντοµου εξωδικαστικού µηχανισµού ρύθµισης και διαγραφής οφειλών και την απλοποίηση της πτωχευτικής διαδικασίας.

 ΝΕΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

 Ο νέος νόµος, τον οποίο θα φέρει ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, για τις εθνικές εκλογές δεν έχει διαµορφωθεί ακόµα στην τελική του µορφή, καθώς επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσει ευρύτερη συναίνεση ώστε να περάσει µε 200 ψήφους τουλάχιστον και έτσι να ισχύσει από τις επόµενες -και όχι από τις µεθεπόµενες- εκλογές.

Σε κάθε περίπτωση, θα καταργεί την απλή αναλογική και θα εισάγει µια ενισχυµένη -αλλά όχι µε «ακραίο» τρόπο- αναλογική. Η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος κατά τις βουλευτικές εκλογές του απόδηµου Ελληνισµού και των εκλογέων που βρίσκονται στο εξωτερικό είναι η κορωνίδα της νοµοθετικής αυτής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης. Το νοµοσχέδιο θα περιλαµβάνει επίσης και σηµαντικές αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως την αλλαγή του νόµου της απλής αναλογικής στους δήµους και στις περιφέρειες και τη µεταφορά του ΕΝΦΙΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από το 2021.

  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

  Καταργείται ο Νόµος Παρασκευόπουλου και αλλάζει το καθεστώς για τις άδειες των κρατουµένων. Αυτές είναι δύο αλλαγές που φέρνει το εν λόγω νοµοσχέδιο µε τον υψηλότερο πολιτικό συµβολισµό, καθώς είχαν γίνει και τα δύο ζητήµατα αντικείµενο υψηλής κριτικής από τη Νέα ∆ηµοκρατία προεκλογικά. Το Σχέδιο Νόµου του Κώστα Τσιάρα αναµένεται να προβλέπει, µεταξύ άλλων, τη σύσταση ειδικών τµηµάτων στα δικαστήρια, όπου θα εκδικάζονται ειδικού χαρακτήρα υποθέσεις (όπως επενδύσεων, εµπορικών συµβάσεων, ανταγωνισµού κ.ά.) από δικαστές µε αντίστοιχη εξειδίκευση, τη δηµιουργία Παρατηρητηρίου ∆ικαιοσύνης µε σκοπό τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από τη λειτουργία των δικαστηρίων και την επέκταση της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, την έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών και την ψηφιακή καταγραφή και αποθήκευση των πρακτικών.

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 Σε επίπεδο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε το νοµοσχέδιο απελευθερώνεται το σχολείο από τον ασφυκτικό έλεγχο του υπουργείου. Απλουστεύονται µία σειρά από διαδικασίες για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, όπως, για παράδειγµα, η διενέργεια σχολικών εκδροµών και η συµµετοχή των µαθητών σε διαγωνισµούς και Ολυµπιάδες.

Η κάθε σχολική µονάδα θα «θωρακιστεί» θεσµικά, θα αναβαθµιστεί ο ρόλος του διευθυντή, θα θεσµοθετηθεί ένα νέο σύστηµα επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, ενώ θα δίνεται µεγαλύτερη ελευθερία στους εκπαιδευτικούς όσον αφορά στη διδασκαλία στην τάξη. Το νοµοσχέδιο αναµένεται επίσης να καθιερώσει ένα σύστηµα αξιολόγησης και για τις σχολικές µονάδες και για τους εκπαιδευτικούς, µε στόχο την επιβράβευση των εκπαιδευτικών και τη βελτίωσή τους µέσω επιµόρφωσης.

Στα ιδιωτικά σχολεία θα δοθούν µεγαλύτεροι βαθµοί ελευθερίας, για παράδειγµα όσον αφορά στην εκπόνηση πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ενώ θα προστατεύονται παράλληλα τα εργασιακά δικαιώµατα των εκπαιδευτικών. Σε σχέση µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση, µπαίνει ελάχιστη βάση εισαγωγής στα τριτοβάθµια ιδρύµατα και από εκεί και πέρα αυτά θα µπορούν να ορίζουν βάση εισαγωγής αυτή που θα επιλέξουν, υψηλότερη από την ελάχιστη βάση εισαγωγής που θα θεσπίζει ο νόµος. Τα ιδρύµατα, παράλληλα, θα ορίζουν τον ετήσιο αριθµό των εισακτέων. Το ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών θα οριστεί στα ν+2 (όπου ν είναι ο προβλεπόµενος κύκλος σπουδών, π.χ. τετραετής) πλην εξαιρέσεων, κυρίως για λόγους υγείας.

Τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα θα αποκτήσουν πιο διευρυµένη αυτονοµία και εξωστρέφεια, µε απελευθέρωση των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών και άλλες ρυθµίσεις, όπως το νέο θεσµικό πλαίσιο για δωρεές προς τα Ιδρύµατα και για την υλοποίηση πατεντών και επιστηµονικών ιδεών. Με το νοµοσχέδιο θα ενισχυθεί ο θεσµός των πρότυπων και πειραµατικών σχολείων και θα αλλάξουν ριζικά η επαγγελµατική εκπαίδευση και διά η βίου µάθηση.

"Στόχος µας η επαγγελµατική εκπαίδευση από λύση ανάγκης για λίγους να γίνει συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς. Ενδεικτικά, ιδρύουµε πρότυπα επαγγελµατικά λύκεια και προβλέπουµε ενεργότερο ρόλο των κοινωνικών εταίρων και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Θεσπίζουµε νέο πλαίσιο λειτουργίας των επαγγελµατικών σχολών µαθητείας», είπε στις προγραµµατικές δηλώσεις η υπουργός Νίκη Κεραµέως.

 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 Ο νόµος θα αφορά την οργάνωση των παραγωγών. «Κατά πρώτον, θα αλλάζει το πλαίσιο της θεσµικής τους εκπροσώπησης, δηλαδή το ποιος είναι ο συνοµιλητής της Πολιτείας όταν µιλάµε για θέµατα αγροτικής ανάπτυξης, ποιος είναι ο κοινωνικός εταίρος. Κατά δεύτερον, θα αλλάζει την οργάνωση των παραγωγών σε επίπεδο παραγωγής», τόνισε ο αρµόδιος υπουργός, Μάκης Βορίδης, στη Βουλή.

Θα αλλάζει ριζικά το πλαίσιο για τους συνεταιρισµούς και επίσης θα εµπεριέχει σηµαντικές αλλαγές στις ποινές, τα διοικητικά πρόστιµα και τις κυρώσεις για τις παράνοµες «ελληνοποιήσεις». Στόχος του νόµου, όπως δήλωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι «να κάνουµε τη συνεργασία των αγροτών, τις ενώσεις παραγωγών, τα νέα συνεταιριστικά σχήµατα πιο εύκολα, λιγότερο γραφειοκρατικά και να τους δώσουµε και τα απαραίτητα φορολογικά κίνητρα».

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα